Kulturna dobra općine Sopje

Arheološko nalazište Turski grad

Arheološko nalazište „Turski grad“ smješteno je u sjevernom dijelu naselja Sopje. Riječ je o gradištu koje se sastoji od središnjeg, povišenog platoa i šanca koji ga okružuje sa zapada, juga i istoka, dok je na sjeveru nekadašnje korito rijeke Drave, koja ga je opskrbljivala vodom. Početkom 20. st., tijekom građevinskih radova na južnom dijelu platoa, pronađeni su ostaci drvenog mosta, zidova od opeka i turskog topa, a 1976. god. su u odronu zemlje primijećeni ostaci opeka s tragovima živog vapna. Strateški položaj nalazišta upućuje na njegovo korištenje tijekom prapovijesti i starohrvatskog razdoblja, dok sam toponim i dio nalaza svjedoče o njegovoj važnosti i u doba turskog osvajanja.

Lokacija: Sopje
Klasifikacija: arheološka baština
Vrijeme nastanka: 9. st. do 16. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-2898
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Arheološko nalazište Crkvena

Arheološko nalazište „Crkvena“ smješteno je oko 2 km zapadno od Gornjeg Predrijeva, uz zapadni rub šume Lužanjak, sa sjeverne i južne strane ceste Sopje–Gornje Predrijevo. U okolišu su vidljiva dva umjetno nastala brežuljka, od kojih je južni u svom sjevernom dijelu presječen cestom. Prilikom poljoprivrednih radova mještani su pronalazili opeku i kosti, a arheološkim rekognosciranjem na južnom brežuljku pronađene su mnogobrojne ljudske kosti i fragmenti srednjovjekovnih opeka, dok je na sjevernom prikupljena opeka i ulomci keramike. Pretpostavlja se da je riječ o kasnosrednjovjekovnoj nekropoli formiranoj oko sakralnog objekta, na što upućuje i toponim.

Lokacija: Sopje
Klasifikacija: arheološka baština
Vrijeme nastanka: 14. st. do 15. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-4968
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

[adrotate group=”1″]

Gradište Jugovac

U polju „Jugovac“, oko 500 m zapadno od ceste Bistrica-Španat i oko 500 m južno od glavne ulice u Španatu, nalazi se gradište obraslo u šikaru i nisko raslinje. Zemljano utvrđene elipsoidnog oblika sastoji se od središnjeg platoa okruženog šancem i nasipom. Šanac je kanalom spojen s potokom Jugovac iz kojega se opskrbljivao vodom. Pretpostavlja se da je okolni ravničarski teren nekada bio močvaran, te je gradište bilo neka vrsta „Wasserburga“. Na površini nije uočena arhitektura, ali se ona pretpostavlja na temelju analogija s drugim sličnim gradištima. Buduća istraživanja pružit će informacije o vremenu nastanka i trajanja života na ovom nalazištu.

Lokacija: Španat
Klasifikacija: arheološka baština

Oznaka kulturnog dobra: ROS-632
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

 

Kontakt podaci o konzervatorskom odjelu

Nadležni KO: Konzervatorski odjel u Požegi
Kontakt adresa KO: M Peića 3, 34000 Požega

Telefon: 034/ 273-362

Koje popuste možete ostvariti prilikom vožnje autobusom? Što ako ne iskoristite povratnu kartu? Provjerite u članku Popusti na putovanje autobusom

Ne vidite cijenu autobusne karte?

Korisni savjeti za putovanje autobusom

Izreke, misli, aforizmi i puno Murphyjevih zakona o putovanju

Vicevi o putovanju

Izazov: možete li točno odgovoriti na ovih 12 pitanja o Hrvatskoj? Kviz Hrvatska