Kulturna dobra općine Sokolovac

Crkva sv. Arhanđela Stevana

Jednobrodna građevina pravokutnog tlocrta s nižim i užim pravokutnim svetištem i zvonikom u središnjoj osi pročelja, sagrađena je 1777. godine na istaknutom položaju na groblju uz rub naselja. Obnovljena je 1893. godine. Nadsvođena je bačvastim svodom sa susvodnicama, a nad zaobljenim svetištem je kalota. Unutrašnjost je osvijetljena polukružno zaključenim prozorima, smještenih unutar skošenih niša. Uz zapadno pročelje formirano je predvorje sa zvonikom. Pod crkve popločan je opekom, osim u svetištu gdje je kameno popločenje. Glavno pročelje je raščlanjeno pilastrima na tri dijela. Crkva nosi kasnobarokno – klasicistička stilska obilježja, a u velikoj mjeri je sačuvana u izvornom obliku.

Lokacija: Mali Poganac
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 1777. god.

Oznaka kulturnog dobra: Z-3928
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Crkva sv. Ilije

Jednobrodna crkva manjih dimenzija s poligonalno zaključenim svetištem širine jednake brodu i zvonikom na glavnom, zapadnom, pročelju sagrađena je 1770. godine i obnovljena 1893. godine. Smještena je na groblju u rubnom dijelu naselja. Prostor broda natkriven je drvenim „bačvastim svodom“, a svetište odvojeno ikonostasom nadsvođeno je kalotom. Zvonik je nadvišen piramidalnom kapom i u posljednjoj etaži rastvoren polukružnim otvorima. U prizemnoj razini formirano je predvorje s ulaznim zaobljenim otvorom. Bočna pročelja su jednostavnog oblikovanja, ravnih zidnih ploha rastvorenih zaobljenim prozorima i zaključenih jednostavnim vijencem.

Lokacija: Široko Selo
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 1770. god.

Oznaka kulturnog dobra: Z-3927
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

[adrotate group=”1″]

Crkva sv. Arhangela Mihajla

Jednobrodna građevina pravokutnog tlocrta s polukružno zaključenim svetištem i zvonikom na glavnom pročelju. Sagrađena je 1740. godine. Prostor broda zaobljenih uglova svođen je češkim kapama odijeljenim udvojenim pojasnicama. Svod svetišta sastoji se od tri trokutna sferna polja odijeljena pojasnicama. Pjevalište počiva na širokom luku. Ispod njega je zid sa lučnim otvorom kroz koji se ulazi u prostor broda. Zvonik nad ulazom rastvoren je polukružno zaključenim otvorima i završen piramidalnim krovićem. Iza zvonika je zabat konkavnih bočnih stranica. Fasade su ritmizirane udvojenim lezenama i zaobljenim prozorima.

Lokacija: Velika Mučna
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 1740. god.

Oznaka kulturnog dobra: Z-3039
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Manastir i crkva Vavedenja Presvete Bogorodice

Na osami izvan naselja osnovan je 1555. godine pravoslavni manastir. Na mjestu starije drvene crkve sagrađena je između 1734. i 1745. godine nova trobrodna građevina s polukružnim svetištem na istočnoj i pravokutnom pripratom na zapadnoj strani. Samostanska zgrada je jednokatnica pravokutne osnove sagrađena u drugoj polovici 18. stoljeća te je položena paralelno s crkvom u smjeru istok – zapad. Manastir je stradao za vrijeme II. svjetskog rata, ali je 1989. godine obnovljen.

Lokacija: Lepavina
Klasifikacija: sakralno-profana graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 16. st. do 18. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-3370
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Sakralni inventar crkve sv. Vida

Sakralni inventar crkve sv. Vida sastoji se od glavnog oltara sv. Vida, lijevog bočnog oltara sv. Katarine, propovjedaonice i desnog bočnog oltara sv. Antuna. Inventar predstavlja kvalitetan rad iz perioda kasnog baroka i u bitnome oplemenjuje crkvu sv. Vida u Srijemu te predstavlja njen najznačajniji dio.

Lokacija: Srijem
Klasifikacija: sakralni/religijski predmeti

Oznaka kulturnog dobra: P-4800
Vrsta: pokretno kulturno dobro – zbirka
Pravni status: preventivno zaštićeno kulturno dobro

 

Kontakt podaci o konzervatorskom odjelu

Nadležni KO: Konzervatorski odjel u Bjelovaru
Kontakt adresa KO: Trg E. Kvaternika 6, 43000 Bjelovar

Telefon: 043/ 221-040

Koje popuste možete ostvariti prilikom vožnje autobusom? Što ako ne iskoristite povratnu kartu? Provjerite u članku Popusti na putovanje autobusom

Ne vidite cijenu autobusne karte?

Korisni savjeti za putovanje autobusom

Izreke, misli, aforizmi i puno Murphyjevih zakona o putovanju

Vicevi o putovanju

Izazov: možete li točno odgovoriti na ovih 12 pitanja o Hrvatskoj? Kviz Hrvatska