Kulturna dobra općine Slivno

Crkva sv. Ivana na otoku Osinju

Otočić Osinj nalazi se u istočnom dijelu delte Neretve, ispred samog ušća Male Neretve i zaseoka Blace. Crkva sv. Ivana Krstitelja sagrađena je u 14. ili 15. stoljeću na ostatcima antičkog građevnog sklopa kao jednobrodna građevina s polukružnom apsidom od nepravilno klesanog kamena. Unutrašnjost broda je presvođena gotičkim svodom oštro prelomljenog luka. Uz crkvu je sagrađen mali pustinjački stan koji se zajedno sa crkvom urušio za vrijeme turske vladavine.

Lokacija: Slivno Ravno
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 6. st. do 15. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-6205
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Kula Nonković

Četverokatna kula u Kleku ima oblik pravilnog četverokuta s krovom na četiri vode, a građena je od pravilno tesanih kamenih kvadara. Na svakom katu ima po dva prozora s konzolama i kamenim prstenovima. Na zapadnom pročelju su ulazna vrata s profiliranim nadvratnikom i dovratnicima, a iznad vratiju je grb obitelji Nonković, koji su vjerojatno i izgradili kulu. Iza kule je kapela presvođena bačvastim svodom, a vrh pročelja je zvonik na preslicu. Uz crkvu je bunar s krunom čiji su uglovi ukrašeni velikim stiliziranim kamenim listovima. Kula se datira u 17. st.

Lokacija: Klek
Klasifikacija: profana graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 17. st.

Oznaka kulturnog dobra: RST-0377-1969.
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

[adrotate group=”1″]

Utvrda Smrdan Grad s crkvom Gospe Velike

Utvrda se nalazi iznad Kleka uz stari put koji je spajao područje Neretve s Dubrovačkim primorjem. Današnja tvrđava je trokutastog tlocrta s bedemima dužine oko 50 metara na svakoj strani i niskim bastionskim utvrđenjima u uglovima. Uz unutrašnje lice istočnog bedema sačuvan je i ophod po vrhu bedema. Utvrda je sagrađena krajem 17. stoljeća nakon što su je oko 1689. godine Mlečani zauzeli od Turaka, a u plašt bedema bile su uključene već postojeće kule ranije srednjovjekovne utvrde. Početkom 18. stoljeća u sklopu utvrde je sagrađena crkva „Velike Gospe na Gradu“ s prvotnim titularom sv. Roka. Crkva je jednostavna jednobrodna građevina s pravokutnom apsidom i zvonikom na preslicu.

Lokacija: Slivno Ravno
Klasifikacija: profana graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 15. st. do 18. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-5833
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Utvrda Brštanik

Utvrdu Brštanik dao je sagraditi u 14. stoljeću bosanski kralj Tvrtko, vjerojatno na ostatcima rimske utvrde. Naselje Podgradina koje je nastalo ispod utvrde, dobilo je ime prema Gradini – drugom nazivu za utvrdu i položaj. Osim obrambene uloge, utvrda je služila i kao trgovište sa skladištima soli. Već u 15. stoljeću utvrdu ruše Turci, u 17. stoljeću je obnavljaju Mlečani. Funkciju utvrde zadržava sve do druge pol. 19. stoljeća kada za austrijske vlasti postaje bolnica za zarazne bolesti. Zbog čestih rušenja i obnova nije poznat izvorni oblik utvrde. Na vanjskim zidovima su sačuvane puškarnice, a u unutrašnjosti cisterna za vodu .

Lokacija: Podgradina
Klasifikacija: profana graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 14. st. do 19. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-6015
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Nekropola stećaka „Greblje“

Kasnosrednjovjekovna nekropola sa stećcima na položaju Greblje, nalazi se sjeverno od sela Provića, na obronku brda Orlovac. Prema broju sačuvanih stećaka, ubraja se među najveće nekropole ovog tipa na neretvanskom području. Oblik je utvrđen kod 67 stećaka od kojih je 36 ploča, 29 sanduka i 2 sljemenjaka. Nalazište se ističe i velikim brojem ukrašenih primjeraka (ukupno evidentirano 33), a kao najčešći motiv javljaju se križevi, razne kombinacije štita i mača, zatim polumjeseca, zvijezda i rozeta te uobičajene bordure. Specifičnost ove nekropole pojava je kompozicije s prikazom motiva križa, konja i zmije. Sagledavši nekropolu u cjelini, nekropola u Proviću, prema korištenim ornamentima, pokazuje izrazite veze s hercegovačkim područjem i nekropolama sa stećcima, što je i logično obzirom na zemljopisnu, ali i povijesno kulturnu povezanost.
Nekropola se datira u drugu polovinu 14. i 15. stoljeća.

Lokacija: Slivno Ravno
Klasifikacija: arheološka baština

Oznaka kulturnog dobra: Z-4966
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Arheološko nalazište Gradina na otoku Osinj

Na najvišem brežuljku Gradina na južnom kraju otoka Osinj smještenog pred ušćem Male Neretve, nalaze se ostaci kasnoantičke utvrde i objekata unutar nje. Utvrda je u osnovi pravokutnog tlocrta, obuhvaća prostor veličine cca 50 x 70 m, no zidovi ne teku u ravnim linijama, jer prate konfiguraciju terena. Zidovi su prosječne debljine 0,70 m, sačuvane visine i do 7 m, Na nekoliko mjesta uočavaju se ulazi i četverokutne kule koje se izdvajaju od zidnog plašta. Ova utvrda vjerojatno je nastala kao dio fortifikacijskog sistema u 6.st. za vladavine bizantskog cara Justinijana I u svrhu osiguravanja plovidbenog puta duž istočne jadranske obale, a imala je funkciju kontrole pristupa delti Neretve. Unutar utvrde nalaze se ostaci jedne izdužene pravokutne građevine i ranokršćanske bazilike složenog tlocrta s polukružnom apsidom ojačanom s tri kontrafora, bočnim prostorijama i narteksom. Zidovi su prosječne debljine 0,60 m, sa sačuvanom visinom do 2,40 m u apsidalnom dijelu. Unutar crkve sačuvano je in situ ležište oltarne pregrade čiji su ostaci kao spolia ugrađeni u srednjovjekovnu crkvu sv. Ivana na sjevernom kraju otoka. Najveća vrijednost nalazišta je izvorna očuvanost arheološki još neistraženih ostataka, izrazito važnih za proučavanje kasnoantičke fortifikacijske i sakralne arhitekture na ovom dijelu jadranske obale.

Lokacija: Blace
Klasifikacija: arheološka baština
Vrijeme nastanka: 6. st.

Oznaka kulturnog dobra: P-4616
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: preventivno zaštićeno kulturno dobro

Austrijska utvrda na brdu Glavica kod Komarne

Ostaci utvrde smješteni su na brežuljku Glavica, na krajnjoj južnoj točci tzv. slivanjskog poluotoka između naselja Komarna i Duboka u općini Slivno Ravno. Vanjski obrambeni zidovi utvrde su pravilnog poligonalnog tlocrta te su s njihove vanjske istočne strane prislonjene prostorije za posadu i gospodarski prostori. U središtu utvrde nalaze se ostaci centralne pravokutne građevine, a jugozapadno i jugoistočno od nje bile su ukopane topovske baterije. S ovog izuzetno važnog strateškog položaja kontrolira se ulaz u zaljev Neum-Klek, s morske strane zaštićen poluotokom Lastva. Ova utvrda izgrađena je u 19. stoljeću u vrijeme austro-ugarske uprave u funkciji obrane sidrišta ratne flote koje se protezalo od današnje Komarne do Malog Stona, te predstavlja značajne ostatke fortifikacijske arhitekture iz vremena Austro-ugarske monarhije.

Lokacija: Komarna
Klasifikacija: profana graditeljska baština

Oznaka kulturnog dobra: P-5289
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: preventivno zaštićeno kulturno dobro

 

Kontakt podaci o konzervatorskom odjelu

Nadležni KO: Konzervatorski odjel u Dubrovniku
Kontakt adresa KO: C. Zuzorić 6, 20000 Dubrovnik

Telefon: 020/323-191

Koje popuste možete ostvariti prilikom vožnje autobusom? Što ako ne iskoristite povratnu kartu? Provjerite u članku Popusti na putovanje autobusom

Ne vidite cijenu autobusne karte?

Korisni savjeti za putovanje autobusom

Izreke, misli, aforizmi i puno Murphyjevih zakona o putovanju

Vicevi o putovanju

Izazov: možete li točno odgovoriti na ovih 12 pitanja o Hrvatskoj? Kviz Hrvatska