Kulturna dobra općine Skrad

Zgrada Lončarić, Goranska 12

Kuća Lončarić u Skradu građena je u periodu od 1821. godine do 1841. godine, pripada građanskom tipu građevina s obrađenim kamenim dovratnicima i prozorskim otvorima, prvobitno s poluskošenim krovom, te nadsvođenog podruma. S ulične strane katnica, dok ju ostala pročelja definiraju kao višekatnicu. Krovište joj je vrlo strmo, prekriveno «francuskim» crijepom. Na dominantnom ulaznom kamenom portalu vidljiva je 1841. godina koja nam datira završnu godinu gradnje. Prozorski su otvori uokvireni kamenim ertama. Prema unutarnjem, trodjelnom, rasporedu prostorija, te prema mobilijaru, jedna je od najstarijih kuća građanskog tipa na Lujzinskoj cesti, cjeloviti spomenik kulture zavičajnog kraja

Lokacija: Skrad, Goranska 12
Klasifikacija: profana graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 1841. god.

Oznaka kulturnog dobra: Z-118
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

[adrotate group=”1″]

Hidroelektrana Munjara Zeleni vir

Hidroelektrana Zeleni Vir, u Gorskom kotaru kraj Skrada, mada ne spada u najstarije hidrocentrale kod nas, jer je sagrađena 1921. godine, važna je kao objekt stare tehnologije i opreme koji i danas djeluje.
Sagrađena je kao visokotlačno derivacijsko postrojenje koje iskorištava vodu potoka Curak u padu od 50 m. Zahvat vode za elektranu izveden je u špilji Zeleni Vir gdje potok Curak izvire, a u strojarnici su instalirane dvije proizvodne jedinice, obje sa spiralnom Francis turbinom i generatorom na horizontalnoj osovini. Između turbine i generatora nalazi se zamašnjak promjera 2,0 m, težak 1850 kg. Svaka turbina ima snagu od ?k? 0,9 MW uz instalirani protok od 2,1 m3/s, a snaga generatora iznosi 1020 MVA.

Lokacija: Skrad, Školska bb
Klasifikacija: ostalo
Vrijeme nastanka: 1921. god.

Oznaka kulturnog dobra: P-5485
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: preventivno zaštićeno kulturno dobro

Nadležni konzervatorski odjel: Konzervatorski odjel u Rijeci
Kontakt adresa KO: Užarska 26, 51000 Rijeka

Telefon: 051/ 311-300

Koje popuste možete ostvariti prilikom vožnje autobusom? Što ako ne iskoristite povratnu kartu? Provjerite u članku Popusti na putovanje autobusom

Ne vidite cijenu autobusne karte?

Korisni savjeti za putovanje autobusom

Izreke, misli, aforizmi i puno Murphyjevih zakona o putovanju

Vicevi o putovanju

Izazov: možete li točno odgovoriti na ovih 12 pitanja o Hrvatskoj? Kviz Hrvatska