Kulturna dobra općine Sirač

Sklop građevina manastira Pakra

Istočno od Pakraca u dolini na bregovitom, šumovitom terenu nalazi se pravoslavni manastir s crkvom Vavedenja Bogorodice. Sakralni sklop je smješten uz potok Pakru. Crkva je dijelom ograđena zidom, a dijelom visoko prizemnom zgradom samog manastira. Crkva pokazuje stilske oznake baroka, a manastirski kompleks s okolnim prirodnim ambijentom kanjona rječice Pakre predstavlja istaknutu kulturno povijesnu vrijednost visoke spomeničke kategorije.

Lokacija: Donji Borki
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 18. st. do 19. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-5195
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Stari grad Sirač

Posjed Zirch spomenut je 1343. godine kao vlasništvo obitelji Tiboldovića. Na tom posjedu nalazila se utvrda, no manjih dimenzija, dok 1430. godine, tadašnji vlasnik Gašpar Kaštelanović dobiva dozvolu za gradnju veće utvrde – castrum. U funkciji je do 1542. godine kada pada pod vlast Osmanlija. Ostao je sačuvan sjeverni bedem, dok se ostatak grada arheološki istražuje i konzervira od 1998. godine.

Lokacija: Sirač
Klasifikacija: profana graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 14. st. do 16. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-5193
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

[adrotate group=”1″]

Crkva Pohoda Blažene Djevice Marije

Crkva je jednobrodna građevina pravokutnog tlocrta, polukružno zaključenog užeg svetišta sa sakristijom i zvonikom pred glavnim sjevernim pročeljem. Unutrašnjost je svođena križnim svodom nad brodom i kalotom s usječenim susvodnicama nad apsidom, te stropom u sakristiji. Svodna polja odijeljena su pojasnicama što se nastavljaju na bočne pilastre čija je površina raščlanjena kanelirama. Plohe bočnih zidova rastvaraju visoki, polukružno zaključeni prozori s vitrajima smješteni unutar skošenih niša. Crkva je bogato oslikana. Pjevalište počiva na dva metalna kanelirana stupa. Oblikovanje eksterijera karakterizira kombinacija historicističkih elemenata različitih stilova

Lokacija: Sirač
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 20. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-2101
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Inventar crkve Vavedenja Bogorodice

Inventar se sastoji od ikonostasa, Bogorodičinog prijestolja, pjevnice, vladičinog trona, ormara za pohranu plaštanice, sjedala za vjernike, vratnica od rešetki, ulaznih vrata, dva komada čiraka od kovanog željeza, ikone Krista na tronu, ikone Sv. Save, križa od bjelokosti, moćnika u obliku kovčežića, evanđelje u koricama od srebra, diskosa od mijedi i dvije konzole od kovanog željeza.Većina predmeta potječe iz druge polovice 18. st. I nosi stilske karakteristike rococoa. Posebno se ističe kvalitetan ikonostas, djelo slikara Vasilija iz 1774. g.

Lokacija: Donji Borki
Klasifikacija: sakralni/religijski predmeti
Vrijeme nastanka: 18. st.

Oznaka kulturnog dobra: ROS-6-1969
Vrsta: pokretno kulturno dobro – zbirka
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Arheološko nalazište “Benediktinski samostan Sv. Margarete”

Lokalitet „Benediktinski samostan sv. Margarete“ u Bijeloj, nalazi se na uzvisini pokraj današnjeg sela Bijela, jugoistočno od Daruvara. Do početka 20. stoljeća bio je sačuvan dio zidnog plašta crkve. Kompleks samostana bio je okružen obrambenim zidom i opkopom, dok su objekti samostana i klaustar bili smješteni južno od crkve. Samostanska crkva bila je jednobrodna sa zvonikom na zapadnom pročelju. Crkva i samostan datirani su pomoću povijesnih izvora od 14. do 16. stoljeća.

Lokacija: Bijela
Klasifikacija: arheološka baština
Vrijeme nastanka: 14. st. do 16. st.

Oznaka kulturnog dobra: P-4022
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: preventivno zaštićeno kulturno dobro

 

Kontakt podaci o konzervatorskom odjelu

Nadležni KO: Konzervatorski odjel u Bjelovaru
Kontakt adresa KO: Trg E. Kvaternika 6, 43000 Bjelovar

Telefon: 043/ 221-040

Koje popuste možete ostvariti prilikom vožnje autobusom? Što ako ne iskoristite povratnu kartu? Provjerite u članku Popusti na putovanje autobusom

Ne vidite cijenu autobusne karte?

Korisni savjeti za putovanje autobusom

Izreke, misli, aforizmi i puno Murphyjevih zakona o putovanju

Vicevi o putovanju

Izazov: možete li točno odgovoriti na ovih 12 pitanja o Hrvatskoj? Kviz Hrvatska