Kulturna dobra općine Sikirevci

Arheološko nalazište “Selište”

Arheološko nalazište smješteno je oko 417-og km uz južnu trasu autoceste Zagreb – Lipovac. Arheološki nalazi ukazuju na postojanje prapovijesnog naselja. Zaštitnim arheološkim istraživanjima 2000. g., otkriveni su nalazi nekoliko jamskih objekata iz kojih se vadila zemlja za proizvodnju keramičkih posuda.

Lokacija: Sikirevci
Klasifikacija: arheološka baština

Oznaka kulturnog dobra: Z-1713
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Arheološko nalazište “Trubljevine”

Srednjovjekovno arheološko nalazište smješteno je na blago povišenom terenu, oko 416-og km uz južnu trasu autoceste Zagreb – Lipovac. Površinski nalazi te zaštitna arheološka istraživanja 2000. g., pokazali su da se radi o ostacima manjeg srednjovjekovnog naselja.

Lokacija: Sikirevci
Klasifikacija: arheološka baština

Oznaka kulturnog dobra: Z-1714
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

[adrotate group=”1″]

Orgulje u crkvi sv. Nikole biskupa

Mehaničke orgulje Lorenza Fabinga iz 1889. najbolje su Fabingovo djelo sačuvano na području Slavonije. Imaju 8 registara, manual i pedal. Godine 1917. njihove su svirale rekvirirane za vojne potrebe, a 1946. g. ponovno su složene od svirala drugih registara. Trodijelni prospekt komponiran je s povišenim srednjim tornjem. Kanelirane lezene razdvajaju polja sa sviralama. Otvore prekriva polukružno oblikovana ploča dekorirana kosom rešetkom. Stolarija je prebojana jednolično smeđe, uklade, zaklopnice i zavjese maslinasto su zelene dok je dio profilacija obojen plavo i crveno.

Lokacija: Sikirevci
Klasifikacija: glazbeni instrument
Vrijeme nastanka: 1889. god.
Autor: Lorenzo Fabing – graditelj orgulja

Oznaka kulturnog dobra: Z-3313
Vrsta: pokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Arheološko nalazište Gođevo

Radi se o višeslojnom arheološkom lokalitetu koji se nalazi oko 413 – og km uz južnu trasu autoceste Zagreb – Lipovac. Prilikom zaštitnih arheoloških istraživanja 2000. godine, otkriveno je više od stotinu i pedeset jamskih objekata, a od pokretnog arheološkog materijala mnogobrojni ulomci keramike, kamenih alatki, kućnog ljepa, životinjskih kostiju i dr. od razdoblja ranog neolitika (starčevačka kultura), kasnog brončanog doba, mlađeg željeznog doba do vremena rimske dominacije. Prema rezultatima istraživanja ovo nalazište svakako možemo ubrojiti među značajnija nalazište starčevačke kulture u Hrvatskoj.

Lokacija: Jaruge
Klasifikacija: arheološka baština
Vrijeme nastanka: 63 st.p.n.e. do 4. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-4833
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Arheološko nalazište “Gođevo-Berava”

Arheološko nalazište „Gođevo-Berava“ kod Jaruga nalazi se oko 414 – og km uz južnu trasu autoceste Zagreb – Lipovac. Prilikom zaštitnih arheoloških istraživanja 2000.godine, otkriveni su ostatci naselja iz vremena od 14. – 16. stoljeća, kasnog brončanog doba, eneolitika (badenske i kostolačke kulture), srednjeg i ranog neolitika (sopotska i starčevačka kultura). Nalazi na ovom nalazištu izuzetno su značajni za arheologiju jer određuju odnose između kasne faze starčevačke kulture i rane sopotske, odnosno utvrđuju i keramičke oblike i karakter prijelaza starčevačke u sopotsku kulturu. Arheološki nalazi dokazuju postojanje kontinuiranog života na ovom prostoru više od 3000 godina.

Lokacija: Jaruge
Klasifikacija: arheološka baština
Vrijeme nastanka: 63 st.p.n.e. do 16. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-4834
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

 

Kontakt podaci o konzervatorskom odjelu

Nadležni KO: Konzervatorski odjel u Slavonskom Brodu
Kontakt adresa KO: A. Starčevića 43, 35000 Slavonski Brod

Telefon: 035/ 212-570

Koje popuste možete ostvariti prilikom vožnje autobusom? Što ako ne iskoristite povratnu kartu? Provjerite u članku Popusti na putovanje autobusom

Ne vidite cijenu autobusne karte?

Korisni savjeti za putovanje autobusom

Izreke, misli, aforizmi i puno Murphyjevih zakona o putovanju

Vicevi o putovanju

Izazov: možete li točno odgovoriti na ovih 12 pitanja o Hrvatskoj? Kviz Hrvatska