Kulturna dobra općine Sibinj

Inventar crkve sv. Filipa i Jakova

Inventar župne crkve iz 19. st. čine: glavni oltar, slika sv. Josipa, oltarna pala sv. Filipa i Jakova, orgulje, tabernakl i dvije plastike svetaca. Glavni oltar u apsidi je u drvu sa karakterističnim pozlaćenim ukrasima, klasicističkim aplikacijama i oltarnom palom usred retabla sa predstavom Uznesenja BDM. U lađi uz trijumfalni luk slika je sv. Josipa sa Kristom na rukama, klasicistički rad 19. st. Tabernakl, u niši lađe, prvotno je bio dio glavnog oltara. Oltarna pala s likovima sv. Filipa i Jakova u sakristiji, ranije dio glavnog oltara, u rustičnoj je maniri klasicističkog izraza. Na koru su orgulje iz 1885.

Lokacija: Grgurevići
Klasifikacija: sakralni/religijski predmeti
Vrijeme nastanka: 19. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-1357
Vrsta: pokretno kulturno dobro – zbirka
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Crkva sv. Ivana Krstitelja

Jednobrodna građevina s polukružnim svetištem i zvonikom u pročelju s baroknom lukovicom, građena je u 18. stoljeću. Uz svetište je prigrađena sakristija kvadratnog tlocrta i kapela s polukružnom apsidom. Svojim građevnim oblicima izdvaja se od sličnih građevina slobodnom i razvedenijom kasnobaroknom koncepcijom i naglašavanjem pročelja figuralnom plastikom. Po bogatstvu svog kvalitetnog inventara ova građevina, uz župnu crkvu u Kobašu, spada među najznačajnije u brodskom kraju.

Lokacija: Sibinj
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 18. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-1292
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

[adrotate group=”1″]

Inventar crkve sv. Ivana Krstitelja

Inventar župne crkve sv. Ivana Krstitelja u Sibinju kasnobaroknog stilskog izraza iz XVIII. stoljeća čine: glavni oltar smješten u apsidi, bočni oltari u duhu baroknog klasicizma (XIX st.) s oltarnom palom, te propovjedaonica, sakristijski ormar, krstionica i klecala, koji su usklađeni sa ostalim inventarom u crkvenom interijeru. Interijer u prostoru kapele upotpunjuju i zidni oslici Josipa Muravića.

Lokacija: Sibinj
Klasifikacija: sakralni/religijski predmeti
Vrijeme nastanka: 18. st.

Oznaka kulturnog dobra: ROS-10-1970. od 22.12.1970.
Vrsta: pokretno kulturno dobro – zbirka
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Spomenik Sibinjskim žrtvama

Spomenik Sibinjskim žrtvama, smješten je na dijelu javne površine pored pješačke staze u Ulici Sibinjskih žrtava ispred k.br. 112 na dijelu k.č. br. 3858, k.o. Sibinj. Radi se o spomeniku koji je izveden je na postamentu s ogradom u grubom betonu koji obradom i izgledom podsjeća na klesani kamen. Sama spomen ploča je iz crnog kamena i na njoj je upisan tekst koji podsjeća na događaj i spomen je na 19. veljače 1935. kada je mučki ubijeno 8 hrvatskih seljaka od strane protuhrvatski raspoloženog režima Kraljevine Jugoslavije. Događaj se desetljećima obilježava kao simbol domoljubne svijesti ovdašnjeg stanovništva. Pozadina događanja je vezana uz proslavu Papinog dana koja je u nedjelju 17. veljače 1935. održana u Sibinju po odobrenju tadašnjih vlasti. Žandari su s puškama s bajunetima uperenim na seljake pošli na njih. Neki iz grupe seljaka povikali su: „Ne pucajte, gospodo, mi se nećemo tući!“. Ne obazirući se na ove pozive, žandari su zapucali u masu. Pogođeni mecima, na poprištu je ostalo ležati 8 seljaka. Od kada je spomenik napravljen nije bilo nikakvih intervencija na njemu.

Lokacija: Sibinj, Ulica Sibinjskih žrtava k. br. 112
Klasifikacija: memorijalna baština

Oznaka kulturnog dobra: P-4861
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: preventivno zaštićeno kulturno dobro

Crkva sv. Filipa i Jakova

Između 1806. i 1821. godine, u župi Odvorci gradi se velika crkva, posvećena sv. Filipu i Jakovu u Grgurevićima kao sjedištu župe. Crkva je jednobrodna građevina, podignuta u baroknom slogu, sa četverokutnim svetištem i crkvenim zvonikom, istaknutim dvama vijencima naglašene profilacije. Crkvena je zgrada u prvo vrijeme bila pokrivena šindrom, koja je kasnije zamijenjena crijepom. Crkva je posvećena u mjesecu studenom 1828. godine. Crkva ima dužinu 30 m, a širinu 15 m. Visina lađe crkve iznosi 12 m, dok je visina crkvenog tornja 20 m.

Lokacija: Grgurevići
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 1806. god. do 1821. god.

Oznaka kulturnog dobra: P-5101
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: preventivno zaštićeno kulturno dobro

 

Kontakt podaci o konzervatorskom odjelu

Nadležni KO: Konzervatorski odjel u Slavonskom Brodu
Kontakt adresa KO: A. Starčevića 43, 35000 Slavonski Brod

Telefon: 035/ 212-570

Koje popuste možete ostvariti prilikom vožnje autobusom? Što ako ne iskoristite povratnu kartu? Provjerite u članku Popusti na putovanje autobusom

Ne vidite cijenu autobusne karte?

Korisni savjeti za putovanje autobusom

Izreke, misli, aforizmi i puno Murphyjevih zakona o putovanju

Vicevi o putovanju

Izazov: možete li točno odgovoriti na ovih 12 pitanja o Hrvatskoj? Kviz Hrvatska