Kulturna dobra općine Šestanovac

Na području općine Šestanovac nalazi se 12 kulturnih dobara. 5 dobara pripadaju kategoriji sakralna graditeljska baština, 3 dobra pripadaju kategoriji sakralni/religijski predmeti, 2 dobra pripadaju kategoriji profana graditeljska baština, a 2 dobra pripadaju kategoriji arheološka baština.

Sva dobra općine Šestanovac:

 • Arheološka zona Vlake
 • Arheološko nalazište Velika PećCrkva Porođenja Blažene Djevice Marije (Male Gospe) s grobljemCrkva sv. RokaCrkva Uznesenja Blažene Djevice MarijeInventar iz crkve sv. Roka na Kreševu brduInventar sakralnih predmeta u staroj župnoj crkvi Uznesenja Blažene Djevice MarijeKapela sv. Ivana KrstiteljaKip BogorodiceMandušića kulaSklop BolčićŽupna crkva sv. Jurja mučenika

  Arheološka zona Vlake

  Sjeverno od župne crkve u Katunima nalazi se kamenita zaravan „Vlake“. Na njenom središnjem dijelu sačuvano je križanje dviju rimskih cesta. Upravo su na položaju „Vlake“ tragovi tih prometnica a radi se o tzv. spurilama ili kolotrazima razmaknutim oko 1.4 metra, najbolje sačuvani.
  Na južnom dijelu zaravni, na njenom rubu prema naselju Katuni-Polje, smjestila se prapovijesna gradina „Kulina“ sa sačuvanim bedemom (danas nasip) koji je najizrazitiji na istočnoj i dijelom sjevernoj strani. Zapadna granica ove zaštite teče po putu koji od zaseoka Mandušići vodi prema Gornjim Rubićima i s obzirom na svoje karakteristike vjerojatno je nastao tijekom srednjeg ili ranog novog vijeka. Čitav prostor predstavlja jednu od najsačuvanijih arheoloških cjelina ovog tipa u Dalmaciji

  Lokacija: Katuni
  Klasifikacija: arheološka baština
  Vrijeme nastanka: 10 st.p.n.e. do 15. st.

  Oznaka kulturnog dobra: P-4124
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – kulturno – povijesna cjelina
  Pravni status: preventivno zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Arheološko nalazište Velika Peć

  Pećina Velika peć nalazi se na sjevernoj padini Sridnje gore, JI od sela Grabovca. U prostor pećine silazi se kroz veliki strmi otvor ovalnog oblika. Istraživanja su pokazala kako je Velika peć bila naseljavana od neolitika do srednjeg vijeka. Najstariji, do sada otkriveni nalazi, potječu iz starijeg neolitika. Brojna ognjišta i tragovi loženja vatre govore o dugotrajnom naseljavanju pećine, sve do u srednji vijek. Svi slojevi su bogati arheološkim nalazima, a osobito eneolitički ( Cetinska kultura) i brončanodobni slojevi.

  Lokacija: Grabovac
  Klasifikacija: arheološka baština
  Vrijeme nastanka: 5000 god.p.n.e. do 1500. god.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-5999
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh [adrotate group=”1″]

  Crkva Porođenja Blažene Djevice Marije (Male Gospe) s grobljem

  Župna crkva Porođenja BDM sa grobljem u Grabovcu nalazi se u zabiokovskoj prodolini, uz staru Napoleonovu cestu koja je spajala Split s Vrgorcem. Sagrađena je oko 1722. g. kao manja jednobrodna građevina pravilne orjentacije sa kvadratičnom apsidom na mjestu srednjevjekovnog groblja, što potvrđuju veliki dobro sačuvani stećci uzidani u najstariji dio crkve. 1862. g. nadograđena je nova veća lađa, a 1970-tih je pred glavnim pročeljem dograđen dvokatni zvonik i tada crkva dobiva današnji izgled. Unutrašnjost crkve je presvođena oslikanim bačvastim svodom ukrašenim mozaicima. Glavni i desni bočni oltar su mramorni, a lijevi bočni oltar je drveni i vjerojatno izrađen u radionici obitelji Rako.

  Lokacija: Grabovac
  Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 15. st. do 19. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-6692
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Crkva sv. Roka

  Na raskrižju putova u blizini zaselka Gornji Biskupovići i Laušići nalazi se crkva sv. Roka oko koje se nalazi groblje. Sagrađena je krajem 18. st., točnije 1794. godine, kako stoji napisano bosančicom na nadvratniku glavnih ulaznih vrata. Crkva pravilne orijentacije, jednobrodna je građevina, pravokutnog tlocrta s pravokutnom apsidom, sa zvonikom na preslicu nad pročeljem sa stilskim odlikama kasnog baroka lokalnog značaja. Prema načinu gradnje, vidljivo je da je crkva u prošlosti nekoliko puta bila podizana i proširivana. Najraniju fazu gradnje prepoznajemo po upotrebi grubog i nepravilno klesanog kamena, koju možemo datirati u 18. st. Do zadnje dogradnje crkve došlo je 1991. godine, kad se crkva na pročelju produžuje sa 9,5 m na ukupnu dužinu od 14,5 m, te se širi s 5,5 na 7 m. Pritom je zadržan izvorni nadvratnik ulaznih vrata na kojem vidljiv natpis uklesan na bosančici. Također je zadržana i izvorna rozeta sa šest krakova, te preslica, sada podignuta za jedan kat, pri čemu je zvonik dobio još dva zvona. Ukrašena je vegetabilnim motivima, cvjetovima i stiliziranim lišćem u plitkom reljefu. Bočni zidovi crkve raščlanjeni su sa po pet manjih prozora oblika uspravnog pravokutnika. Na južnom zidu su bočna ulazna vrata. Dvostrešni krov crkve prekriven je kupom kanalicom.

  Lokacija: Kreševo
  Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 18. st.

  Oznaka kulturnog dobra: P-5307
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: preventivno zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Crkva Uznesenja Blažene Djevice Marije

  Crkva Uznesenja Blažene Djevice Marije stara je župna crkva mjesta Katuni-Kreševo. Jednobrodna je građevina, pravokutnog tlocrta s pravokutnom apsidom, orijentirana istok-zapad i naknadno dodanom kapelom na sjevernoj strani. Obnovljena je 1722. godine na mjestu starokršćanske i srednjovjekovne crkve. Na crkvi se radilo tijekom cijelog 18. stoljeća, a pri njenoj izgradnji koristio se materijal starije crkve kao i dijelovi stećaka koji su uzidani u njene temelje. Svetište crkve je oslikano, sačuvan je glavni oltar i tri bočna te velika slika F. Naldija iz 18. stoljeća.

  Lokacija: Katuni
  Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 18. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-4460
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Inventar iz crkve sv. Roka na Kreševu brdu

  Crkva sv. Roka na Kreševo brdu jednobrodna je građevina, pravokutnog tlocrta s pravokutnom apsidom, sa zvonikom na preslicu nad pročeljem, orijentacije istok-zapad. Inventar crkve sadrži 23 umjetnine nastale u rasponu od 16./17. do 20. st. U svetištu je neobarokni drveni polikromirani oltar radionice Rako iz Imotskog, napravljen u 19. st. Izuzetno je vrijedan mali barokni prijenosni oltarić sa skulpturnom kompozicijom Bogorodice s Djetetom u ikonografskoj shemi Gospe od Ružarija sa sv. Dominikom i sv. Katarinom Sijenskom, iz 1759. g. Od liturgijskog posuđa treba izdvojiti kalež s patenom iz 16./17. st. ciborij iz 17./18. st., zatim procesijsko raspelo i pacifikal iz 18. stoljeća, svijećnjake iz 18. st. te dva rimska misala iz 1707. i 1767. g.

  Lokacija: Kreševo
  Klasifikacija: sakralni/religijski predmeti
  Vrijeme nastanka: 16. st. do 20. st.
  Autor: Radionica Rako Radionica Rako

  Oznaka kulturnog dobra: Z-6702
  Vrsta: pokretno kulturno dobro – zbirka
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Inventar sakralnih predmeta u staroj župnoj crkvi Uznesenja Blažene Djevice Marije

  Inventar crkve obuhvaća 95 umjetnina nastalih u periodu od 15.-20. st. U crkvi su 3 mramorna barokna oltara sa kipovima. Na zidu lađe nalazi se slika Filippa Naldija „Posljednji sud“ iz 1759., uz nju se u crkvi nalaze još i slike: sv. Ivan Nepomuk 19.st., Srce Isusovo i Srce Marijino Giovannia Battista Filipi iz Verone, 1857.g. U crkvi se nalaze još 4 kipa: Gospa od Ružarija, sv. Josip, sv. Ivan Krstitelj, Gospa od Zdravlja. Crkva je bogato opremljena liturgijskim predmetima među kojima se ističe dio gotičkog kaleža, barokni kaleži i piksida iz 16/17 st., raspelo, moćnik, pacifikal iz 18/19. st. U crkvi se čuvaju i brojni zavjetni darovi kao i nekoliko arheoloških ulomaka. To su ujedno i najvrjednije umjetnina u ovoj crkvi.

  Lokacija: Katuni
  Klasifikacija: sakralni/religijski predmeti
  Vrijeme nastanka: 15. god. do 20. god.
  Autor: Filipp Naldi – slikar

  Oznaka kulturnog dobra: Z-6646
  Vrsta: pokretno kulturno dobro – zbirka
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Kapela sv. Ivana Krstitelja

  Kapela sv. Ivana Krstitelja nalazi se u zaselku Vrdoljaci, jugozapadno od naselja Grabovac u općini Šestanovac. Obiteljsku kamenu jednobrodnu kapelu sa polukružnom apsidom je 1875. god. dao sagraditi domaći svećenik don Ivan Vrdoljak. Glavno pročelje ima centralno smješten portal, iznad kojeg je šesterokraka rozeta sa ukrašenim obrubom, a završava jednodijelnom preslicom na zvono. Unutrašnjost kapele je presvođena bačvastim svodom, a u interijeru dominira oslikani i reljefno ukrašeni drveni oltar za kojeg se pretpostavlja da potječe iz lokalne radionice obitelji Rako iz Imotskog, koja je u drugoj polovici 19.st. izrađivala oltare od drva u baroknom stilu za crkve Imotske i Vrgorske krajine.

  Lokacija: Grabovac
  Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 19. st. do 19. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-6760
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Kip Bogorodice

  Skulptura prikazuje Bogorodicu koja sjedi na oblacima okružena anđelima, sklopljenih ruku u molitveni položaj s glavom blago nagnutom u lijevo i pogledom u lijevo. U ruci ima krunicu. Riječ je o ikonografskom prikazu Uznesenja Blažene Djevice Marije na nebo (Velika Gospe). Bogorodica je odjevena u zlatnu haljinu preko koje je prebačen zlatni plašt koji se razigrano spušta u harmoničnim igrama nabora čime skulptura dobiva na vibrantnosti igre svijetla i sjene. Bogorodica je postavljena na kvadratno drveno postolje.

  Lokacija: Katuni
  Klasifikacija: sakralni/religijski predmeti
  Vrijeme nastanka: 18. st. do 18. st.

  Oznaka kulturnog dobra: P-5026
  Vrsta: pokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: preventivno zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Mandušića kula

  Na sjevernom dijelu zaseoka Mandušići u Katunima, na blago povišenom terenu, nalazi se Mandušića kula, utvrđena kuća-kula iz 15. st koja je služila za obranu naselja. Kula je izgrađena kao slobodnostojeća katnica, pravokutnog tlocrta, dimenzija 6×5.53×5.50 m, orijentirana J-S. Građena je rustično priklesanim kamenom slaganim u redove. Na uglovima je pojačana većim i kvalitetnije obrađenim klesancima. Katu se pristupalo preko kamene balature kroz manja lučna vrata zidana klesancima pravilnije forme na južnom pročelju. Na zapadnom pročelju nalaze se manja lučna vrata zidana klesancima kroz koja se ulazi u podrum presvođen kamenim bačvastim svodom. Na Ssjevernoj i južnoj strani dovratnika s unutarnje strane ugrađena je antička spolija. Manji prozori u obliku uspravnog pravokutnika nalaze se na istočnom i zapadnom zabatu. Na više mjesta po kuli vidljivi su manji otvori koji su služili kao puškarnice. Kula je izvorno imala dvostrešan krov (danas porušen) s pokrovom od kamenih ploča. Ispred kule sa zapadne strane nalaze se ruševni ostaci pomoćnog objekta.

  Lokacija: Katuni, Mandušići
  Klasifikacija: profana graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 17. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-6772
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Sklop Bolčić

  U zaseoku Bolčići sačuvan je sklop stambeno-gospodarskih kuća, organiziran oko otvorenog dvorišta, s prepoznatljivim karakteristikama gospodarske razlikovnosti prostora. Sklop, tlocrtno postavljen u obliku slova „u“, sastoji se od kuća međusobno naslonjenih jedna na drugu i povezanim vanjskom komunikacijom.
  Sklop je građen autohtonim materijalima, zidan lokalnim kamenom „modracem“, nepravilno klesanim kamenim blokovima različitih dimenzija, pažljivo spojen uskim sljubnicama i slagan u redove a načinom gradnje je vidljiva spretnost i graditeljska sposobnost seoskih graditelja. Zbog položaja sklopa na terenu u nagibu, vanjski prostori sklopa posebno su lijepo oblikovani, sa kamenim ogradama, ogradom balature s odvodima, ulaznim stubištem te nišama i klupicama. Sklop predstavlja lijep primjer izvornog, dobro očuvanog stambeno-gospodarskog sklopa.

  Lokacija: Žeževica, zaseok Bolčići
  Klasifikacija: profana graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 19. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-5979
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Župna crkva sv. Jurja mučenika

  Crkva sv. Jurja mučenika u Žeževici izgrađena je na uzvisini Orje, na srednjovjekovnom lokalitetu i dominira vizurom prostora. Spominje je još 1739.g. nadbiskup Katić u svojoj vizitaciji, nakon koje je u više navrata preoblikovana. Najstariji dio današnje crkve je središnji dio lađe. Jednobrodna građevina s kvadratičnom apsidom sagrađena je 1754.g. a kasnije je dograđena prema istoku polukružna apsida. Za gradnju je korišten klesanac složen u pravilne redove. Izvorni pokrov nije sačuvan, nego je u novije vrijeme stavljen pokrov od rebrastog lima. Pred glavnim ulazom dograđen je 1935. dvokatni zvonik zatvorenog tipa, s jednostavnom ložom i zidanim piramidalnim završetkom. Oko crkve je groblje, ograđeno kamenom ogradom s glavnim ulazom na zapadu do kojeg vode kamene stube iz 19. st.

  Lokacija: Žeževica
  Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 18. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-5933
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh
  Nadležni konzervatorski odjel: Konzervatorski odjel u Imotskom
  Kontakt adresa KO: A. Starčevića 7, 21260 Imotski

  Telefon: 021/ 851-901

  Koje popuste možete ostvariti prilikom vožnje autobusom? Što ako ne iskoristite povratnu kartu? Provjerite u članku Popusti na putovanje autobusom

  Ne vidite cijenu autobusne karte?

  Korisni savjeti za putovanje autobusom

  Izreke, misli, aforizmi i puno Murphyjevih zakona o putovanju

  Vicevi o putovanju

  Izazov: možete li točno odgovoriti na ovih 12 pitanja o Hrvatskoj? Kviz Hrvatska