Kulturna dobra općine Šenkovec

Kapela sv. Jelene

Kompleks pavlinskog samostana sv. Jelene izvorno je građen krajem 14. i tijekom 1/2 15.st., ali je u više navrata pregrađivan, popravljan, ali i dograđivan. Od čitavog kompleksa do danas nam se u potpunosti očuvalo samo svetište crkve, koje je pretvoreno u kapelu sv. Jelene. U unutrašnjosti su očuvane gotička sedilia i niša za ampule, te vrijedan gotički oslik. Crkva je imala jednobrodnu lađu s poligonalnim svetištem i sustavom kontrafora na vanjštini, a uz nju je bio izgrađen heksagonalni mauzolej Zrinskih renesansnih stilskih obilježja, dok je samostanski sklop bio je formiran tako da su klaustar zatvarala tri samostanska krila, dok je na četvrtoj, J strani uz crkvenu lađu bio hodnik.

[adrotate group=”1″]

Lokacija: Šenkovec, Jelenska bb
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 14. st. do 19. st.

Oznaka kulturnog dobra: N-25
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: kulturno dobro od nacionalnog značenja

Nadležni konzervatorski odjel: Konzervatorski odjel u Varaždinu
Kontakt adresa KO: Gundulićeva 2, 42000 Varaždin

Telefon: 042/ 201-850

Koje popuste možete ostvariti prilikom vožnje autobusom? Što ako ne iskoristite povratnu kartu? Provjerite u članku Popusti na putovanje autobusom

Ne vidite cijenu autobusne karte?

Korisni savjeti za putovanje autobusom

Izreke, misli, aforizmi i puno Murphyjevih zakona o putovanju

Vicevi o putovanju

Izazov: možete li točno odgovoriti na ovih 12 pitanja o Hrvatskoj? Kviz Hrvatska