Kulturna dobra općine Semeljci

Arheološka zbirka

Sakupljeni arheološki predmeti iz sela u okolici Semeljaca, a radi se o dobro sačuvanim predmetima iz više razdoblja: prapovijesti, odnosno brončanog doba, antike – više komada rimskog novca različite kvalitete i očuvanosti te 11 srebrnih novčića iz srednjeg vijeka.

Lokacija: Semeljci
Klasifikacija: arheološka građa
Vrijeme nastanka: 5300 god.p.n.e. do 1400. god.

Oznaka kulturnog dobra: ROS-115
Vrsta: pokretno kulturno dobro – zbirka
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

[adrotate group=”1″]

Inventar crkve Rođenja Blažene Djevice Marije

Inventar crkve datira iz 18. i 19.st., sastoji se od glavnog oltara (izrađen u duhu tirolskih oltara-neogotika, s oltarskom palom, u duhu akademskog realizma tehnikom ulja na platnu), dvanaest klupa za vjernike iz stare Đakovačke katedrale (18.st., od hrastovog drveta, u stilu baroknog drvorezbarstva, bogate dekoracije biljnog ornamenta i grbovima biskupa u visokom reljefu,). Inventar je ujednačenih stilskih i estetskih vrijednosti u regiji Slavonije.

Lokacija: Semeljci
Klasifikacija: sakralni/religijski predmeti

Oznaka kulturnog dobra: ROS-122
Vrsta: pokretno kulturno dobro – zbirka
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Nadležni konzervatorski odjel: Konzervatorski odjel u Osijeku
Kontakt adresa KO: Kuhačeva 27, 31000 Osijek

Telefon: 031/ 207-400

Koje popuste možete ostvariti prilikom vožnje autobusom? Što ako ne iskoristite povratnu kartu? Provjerite u članku Popusti na putovanje autobusom

Ne vidite cijenu autobusne karte?

Korisni savjeti za putovanje autobusom

Izreke, misli, aforizmi i puno Murphyjevih zakona o putovanju

Vicevi o putovanju

Izazov: možete li točno odgovoriti na ovih 12 pitanja o Hrvatskoj? Kviz Hrvatska