Kulturna dobra općine Selnica

Crkva sv. Marka Evanđelista, župni dvor i pomoćne građevine

Župna crkva Sv.Marka Evanđelista nalazi se na povišenom terenu u starom središtu naselja Selnica. Ovo je izvorno gotička građevina, na kojoj su tijekom stoljeća vršene brojne pregradnje i dogradnje. Ovo je jednobrodna građevina koja ima poligonalno svetište, pravokutnu lađu i zvonik sa stupnjevanim kontraforima na zapadnom pročelju. Barokizacijom sred. 18. st dobiva sjevernu bočnu kapelu i sakristiju, a krajem 19.st. i južnu kapelu, čime je formiran današnji tlocrt u obliku križa. O brojnim pregradnjama i dogradnjama svjedoče tragovi zazida, prezida, otvori drugačiji od današnjih koji se vide ne samo na dijelovima starijeg ziđa već i na onima kasnije podignutih bočnih kapela i sakristije.

Lokacija: Selnica, Trg sv. Marka 1
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 15. st. do 20. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-3435
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

[adrotate group=”1″]

Umijeće izrade tradicijske pokladne maske pikač

Umijeće izrade tradicijske pokladne maske pikač do danas se očuvalo u selu Selnica, a u prošlosti je bilo karakteristično za područje Gornjeg Međimurja. Tijelo osobe koja nosi masku obavija se užadima od slame, a na glavu joj se stavlja slamnata košnica, dok u ruci drži pikač, tj. granu od čička. Kako čičak bode, pika, tako je i maska dobila ime pikač po čičku. Užad kojom se obavija tijelo, izrađeno je od slame koja se dobivala od raži.

Lokacija: Selnica
Klasifikacija: znanje i vještine

Oznaka kulturnog dobra: Z-3364
Vrsta: nematerijalno kulturno dobro
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Nadležni konzervatorski odjel: Konzervatorski odjel u Varaždinu
Kontakt adresa KO: Gundulićeva 2, 42000 Varaždin

Telefon: 042/ 201-850

Koje popuste možete ostvariti prilikom vožnje autobusom? Što ako ne iskoristite povratnu kartu? Provjerite u članku Popusti na putovanje autobusom

Ne vidite cijenu autobusne karte?

Korisni savjeti za putovanje autobusom

Izreke, misli, aforizmi i puno Murphyjevih zakona o putovanju

Vicevi o putovanju

Izazov: možete li točno odgovoriti na ovih 12 pitanja o Hrvatskoj? Kviz Hrvatska