Kulturna dobra općine Saborsko

Crkva sv. Marije od Rozarija

Grobna kapela sv. Marije od Rozalija jednobrodna je građevina pravokutnog tlocrta sa svetištem pravokutnog tlocrta s odrezanim uglovima, sakristijom sjeverno uz svetište te zvonikom na preslicu. Crkva je sagrađena od kamena. Lađa je sagrađena u 16. st., svetište dograđeno 1726.g. Oko 1900. je pregrađena, a 1991. stradala je u ratnim razaranjima. Sagrađena pod utjecajem sakralnog primorskog graditeljstva, do 1864. godine bila je župna crkva.

Lokacija: Saborsko
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 16. st. do 19. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-3091
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Most na rijeci Ličkoj Jesenici

Most je sagrađen u drugoj polovici 19. stoljeća na povijesnoj prometnoj komunikaciji koja je povezivala stare gradove Ogulin, Plaški, Ličku Jesenicu i Drežnik grad, a koja je u 19. stoljeću bila spojna cesta od Lujzijane preko Gomirja, Ogulina, Josipdola i Rakovice do Prosječenog Kamena na turskoj granici. Kvalitetan je primjer kamene mostogradnje druge polovice 19. stoljeća sa sačuvanim konstruktivnim i oblikovnim karakteristikama.

Lokacija: Lička Jesenica
Klasifikacija: profana graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 19. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-5625
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

[adrotate group=”1″]

Zgrada šumarije

Zgrada za potrebe šumarske službe Nacionalnog parka Plitvička jezera sagrađena 1955. g. prema projektu arhitekta I. Vitića, u udolini okruženoj brdima i šumama, gdje dominira prostorom u koji je uklopljena materijalima i oblikovanjem. Razvedenog je L tlocrta, smještena na padini terena, glavnim pročeljem orijentirana i otvorena pogledom jugozapadno prema dolini. Katnost je prilagođena prirodnoj konfiguraciji terena, pa je prednjim dijelom građevina jednokatne, a stražnjim dijelom prizemne visine. Pročelja su oblikovana u kontrastu zida od kamena i drvene oplate kao regionalno tradicijskog elementa.

Lokacija: Saborsko
Klasifikacija: profana graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 1955. god.
Autor: Ivan Vitić

Oznaka kulturnog dobra: Z-6128
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

 

Kontakt podaci o konzervatorskom odjelu

Nadležni KO: Konzervatorski odjel u Karlovcu
Kontakt adresa KO: V. Vranicanija 6, 47000 Karlovac

Telefon: 047/ 600-796

Koje popuste možete ostvariti prilikom vožnje autobusom? Što ako ne iskoristite povratnu kartu? Provjerite u članku Popusti na putovanje autobusom

Ne vidite cijenu autobusne karte?

Korisni savjeti za putovanje autobusom

Izreke, misli, aforizmi i puno Murphyjevih zakona o putovanju

Vicevi o putovanju

Izazov: možete li točno odgovoriti na ovih 12 pitanja o Hrvatskoj? Kviz Hrvatska