Kulturna dobra općine Ružić

Crkva Preobraženja Gospodinova

Grkokatolička crkva Preobraženja Gospodinova u mjestu Baljci podignuta je prema projektu poznatog friulanskog klasicističkog graditelja Valentina Presanija, vjerojatno u prvoj polovini 19. stoljeća. Do danas su joj uglavnom sačuvani vanjski zidovi i zvonici kojima su se urušile kupole. Unutrašnjost crkve gotovo je u cijelosti urušena u Drugom svjetskom ratu, tako da crkva danas nije u funkciji. Longitudinalna je trobrodna građevina s polukružnom apsidom na istočnom zidu glavnog broda. Na glavnom zapadnom pročelju dominira središnji zabatni rizalit, koji je bio raščlanjen s četiri plitka toskanska pilastra (krajnji sjeverni pilastar se u cijelosti srušio). Iznad glavnog ulaza je posvetna ploča.

Lokacija: Baljci
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 19. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-3661
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Kuća obitelji Meštrović

Kuća Meštrović se sastoji od dvije zgrade. Starije, manje jednokatnice s trijemom s lukovima u prizemlju i terasom na prvom katu s kamenim stupovima. Ovaj objekt ima dvostrešno krovištu s pokrovom od kupe kanalice. Sa zapadne strane nalazi se dogradnja veće dvokatne zgrade s prizemljem i prvim katom kvadratnog a drugim katom osmerokutnog tlocrta i krovištem na osam voda s pokrovom od kupe kanalice. Zgrade su građene velikim fugiranim klesancima u stilu pučke arhitekture. Kuća Meštrović je ograđena kamenim zidom sa željeznom ogradom. Dogradnja obiteljske kuće Meštrović je izvedena 1913. prema ideji Ivana Meštrovića u stilu retardirane secesije.

Lokacija: Otavice
Klasifikacija: profana graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 1913. god.
Autor: Ivan Meštrović

Oznaka kulturnog dobra: Z-2053
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

[adrotate group=”1″]

Antimalarična stanica

Bivša antimalarična stanica je građena finim klesanim fugiranim kamenom, a podanak je izveden u bunjatu. Sastoji se od dva spojena dijela: južnog prizemnog pravokutnog tlocrta pokrivenog trovodnim krovištem i sjevernog jednokatnog kvadratnog tlocrta pokrivenog četverovodnim krovištem. Na južnom pročelju prizemnog krila zgrade su vrata zasvedena lukom, a istog oblika su i dva manja prozora sa strane. Vrata u prizemlju veće zgrade su četverokutna, a na katu je dvojni prozor zasvedenih lukova s malim balkonom sa željeznom ogradom. Na zapadnom pročelju su polukružna vrata za balkon i prozor. Građena je od 1930.- 1932. prema ideji Ivana Meštrovića i projektu riječkog arhitekte Davida Benette.

Lokacija: Otavice
Klasifikacija: profana graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 1930. god. do 1932. god.
Autor: Ivan Meštrović David Benetta

Oznaka kulturnog dobra: Z-2054
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Zgrada Osnovne škole “Ivan Meštrović”

Zgrada Osnovne škole “Ivan Meštrović” u Otavicama je građena od fino klesanog fugiranog kamena, a podanak je izveden u bunjatu. Tlocrtno je u obliku slova L. Od glavnog pročelja objekta koje gleda prema jugu i ima prizemlje i kat, šire se prizemni prostori učionica prema zapadu i sjeveru. Učionice imaju po tri jednostavna pravokutna prozora. Na glavnom pročelju, iznad glavnog ulaza lučno zasvedenog nalazi se bifora na katu i desno od nje balkonska vrata s lučnim nadvratnikom, kamenim balkonom i željeznom ogradom. Građena je prema ideji Ivana Meštrovića od 1930. do 1932. godine i prema projektu riječkog arhitekte Davida Benette.

Lokacija: Otavice
Klasifikacija: profana graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 1930. god. do 1932. god.
Autor: Ivan Meštrović David Benetta

Oznaka kulturnog dobra: Z-2055
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Crkva Presvetog Otkupitelja (Mauzolej obitelji Meštrović)

Mauzolej obitelji Meštrović je sagrađen na brežuljku južno od sela Otavice. S vanjske strane mauzolej ima jednostavni kubni oblik, četverokutnog tlocrta s četiri pravokutna istaka, od kojih je onaj zapadni glavni ulaz. Osvijetljenje unutrašnjosti postignuto je četirima prozorima u bazi kupole i prozorima na istacima. Unutrašnjost mauzoleja ima tlocrt osmerokuta s plitkim nišama na četiri strane. Ulaz – portik je sa zapadne strane s brončanim vratnicama ukrašenim reljefnim prikazima roditelja, žena, braće i djece Ivana Meštrovića. U podnožju brežuljak je ograđen zidom, a do mauzoleja se dolazi 121 stepenicom. Prostor mauzoleja služio je i kao crkvica Presvetog Otkupitelja. Mauzolej je sagrađen oko 1930. godine i djelo je Ivana Meštrovića.

Lokacija: Ružić
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 1930. god.
Autor: Ivan Meštrović

Oznaka kulturnog dobra: Z-2056
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Crkva Male Gospe

Crkva Male Gospe jednobrodna je kamena građevina pravilne orijentacije s kvadratnom apsidom i sakristijom. Građena je u baroknom stilu na mjestu srednjovjekovne crkvice sv. Petra. Na glavnom portalu glatkih kamenih okvira dvije su stilizirane konzole s ukrasom lišća. Iznad je plitka polukružna luneta s rustičnim kipom Madone i pločom s natpisom koji spominje godinu restauracije crkve. Sakristija je uz sjevernu stranu svetišta dodana sredinom 19. stoljeća Crkva Male Gospe je uništena u Domovinskom ratu pa je obnovljena metodom faksimila.

Lokacija: Gradac
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 11. god. do 20. god.

Oznaka kulturnog dobra: Z-2057
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Kasnobarokna česma

Česma ima javni karakter i nalazi se u središtu naselja Gradac. Česma je sagrađena 1792. godine u obliku duguljastog kamenog zida s trokutastim povišenjem na sredini u kojem su dva otvora kroz koje protječe voda. Iznad je kamena ploča s urezanim natpisom i godinom gradnje, oivičena reljefnim stupićima s bazama i kapitelima, lišćem i stiliziranim šiljastim završecima, a pri dnu svinutim reljefnim ukrasima. S lijeve strane točila u zidu je kamena ploča za odlaganje, a nešto podalje šest željeznih prstenova za vezivanje stoke

Lokacija: Gradac
Klasifikacija: profana graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 1792. god.

Oznaka kulturnog dobra: Z-2058
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

 

Kontakt podaci o konzervatorskom odjelu

Nadležni KO: Konzervatorski odjel u Šibeniku
Kontakt adresa KO: J. Čulinovića 1/3, 22000 Šibenik

Telefon: 022/ 219-325

Koje popuste možete ostvariti prilikom vožnje autobusom? Što ako ne iskoristite povratnu kartu? Provjerite u članku Popusti na putovanje autobusom

Ne vidite cijenu autobusne karte?

Korisni savjeti za putovanje autobusom

Izreke, misli, aforizmi i puno Murphyjevih zakona o putovanju

Vicevi o putovanju

Izazov: možete li točno odgovoriti na ovih 12 pitanja o Hrvatskoj? Kviz Hrvatska