Kulturna dobra općine Runovići

Arheološko nalazište Greblje-Grebnik

Arheološko nalazište Greblje-Grebnik nalazi se uz lokalnu prometnicu Krstatice-Slivno, na području sela Slivno. Radi se o srednjovjekovnom groblju sa stećcima koje nastaje oko i na prapovijesnim gomilama, međusobno udaljenim stotinjak metara. Do danas je sačuvano 32 stećka, razmještena s obje strane suvremene prometnice. Po dva stećka ugrađena su u improvizirana vrata južne i sjeverne ograde. Repertoar ukrasnih motiva sličan je kao i na ostalim stećcima ovoga kraja: rozete, polumjeseci, križevi, spirale, vitice, ljudske figure povezane u kolu, prikazi lovca konjanika, te jelena. Uz samu prometnicu sa sjeverne strane, u 19. stoljeću podignuta je Gospina kapelica u čijem je temelju ugrađen stećak.

Lokacija: Slivno
Klasifikacija: arheološka baština
Vrijeme nastanka: 15. st. do 19. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-4627
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Kulturnopovijesna seoska cjelina Garci

Zaselak Garci smješten je u naselju Podosoje u općini Runović, jugoistočno od Imotskoga. Glavni makadamski put koji prolazi kroz zaselak u smjeru sjever-jug ograđen je suhozidima te se račva na nekoliko sporednih pješačkih putova u smjeru istoka i zapada. Položaj glavnoga i sporednih putova uvjetuje prostornu organizaciju naselja te smještaj sveukupno tridesetak objekata uz njih. Uz spomenuti put formira se šest stambeno-gospodarskih sklopova sa stambenim katnicama i prizemnicama s potkrovljem te pomoćnim objektima (pojate, staje, kužine) koji formiraju specifične mikroambijente.

Lokacija: Podosoje
Klasifikacija: kulturno-povijesna cjelina

Oznaka kulturnog dobra: Z-6321
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – kulturno – povijesna cjelina
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

[adrotate group=”1″]

Kulturnopovijesna seoska cjelina Lubine

Zasok Lubine smješten je u naselju Runović iznad južnog ruba Imotskog polja, jugozapadno prema Umljanima. Seoski prostor čine stambeno-gospodarski sklopovi rubno raspoređeni oko središnjeg gumna kvadratičnog oblika, od kojih se osobito ističe stambeno-gospodarski kompleks tlocrta na „L.“ s južne strane gumna. Objekti su prizemnice i katnice građene od priklesanog kamena neujednačene veličine, te sa svim sačuvanim elementima tradicijske arhitekture.

Lokacija: Runović
Klasifikacija: kulturno-povijesna cjelina
Vrijeme nastanka: 19. st. do 20. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-6335
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – kulturno – povijesna cjelina
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Slika Bogorodica s djetetom, Presvetim Trojstvom i svecima

U župnoj crkvi Presvetog Trojstva iznad glavnog oltara čuva se monumentalna slika Filippa Naldia, Bogorodice s Djetetom, Presvetim Trojstvom i svecima iz 1769. g. Polukružna slika, naslikana u tehnici ulje na platnu podijeljena je u tri glavne skupine. U središnjem dijelu prikazana je Bogorodica s djetetom kako sjedi na tronu kojeg pridržavaju anđeli a lijevo i desno od nje naslonjeni na veće oblake nalaze se sveci i svetice. Iznad prikaza Bogorodice je prikaz Svetog Trojstva okružen anđelima. U donjem dijelu ispod oblaka naslonjeni na tlo prikazani su redovnici, arkanđeo Mihael te sv. Juraj koji ubija zmaja. Pri dnu slike je natpis na bosančici.

Lokacija: Slivno
Klasifikacija: sakralni/religijski predmeti
Vrijeme nastanka: 1769. god. do 1769. god.
Autor: Filipp Naldi

Oznaka kulturnog dobra: P-5087
Vrsta: pokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: preventivno zaštićeno kulturno dobro

 

Kontakt podaci o konzervatorskom odjelu

Nadležni KO: Konzervatorski odjel u Imotskom
Kontakt adresa KO: A. Starčevića 7, 21260 Imotski

Telefon: 021/ 851-901

Koje popuste možete ostvariti prilikom vožnje autobusom? Što ako ne iskoristite povratnu kartu? Provjerite u članku Popusti na putovanje autobusom

Ne vidite cijenu autobusne karte?

Korisni savjeti za putovanje autobusom

Izreke, misli, aforizmi i puno Murphyjevih zakona o putovanju

Vicevi o putovanju

Izazov: možete li točno odgovoriti na ovih 12 pitanja o Hrvatskoj? Kviz Hrvatska