Kulturna dobra općine Rugvica

Crkva sv. Jurja Mučenika i sv. Jakova Apostola

Crkva je podignuta u središtu naselja i uvučena od ceste u zelenilo velike parcele. Jednobrodna je građevina velikih dimenzija s pravokutnom lađom i užim izduženim svetištem sa stiješnjenom apsidom. Vanjštinom crkve dominira peterokatni zvonik s piramidalnom kapom naslonjen na glavno pročelje. Na spoju zvonika i pročelja je vanjsko polukružno stubište. Unutrašnjost je svođena baroknim križnim svodovima s polukružnim pojasnicama i opremljena baroknim inventarom iz sredine 18. st.(bogato oblikovan glavni oltar, bočni oltari i propovjedaonica). Prva zidana crkva sagrađena je 1642. g., a današnja je dovršena 1755. g. i obnovljena 1906.g.

Lokacija: Oborovo
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 17. st. do 18. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-2351
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Kapela sv. Antuna

Kapela sv. Antuna nalazi se na uskoj nepravilnoj parceli uz cestu u središtu naselja Ježevo. Izvorna drvena kapelica bila je okružena grobljem te je nosila titular sv. Duha, a prvi se put spominje u drugoj polovici 17. st. Godine 1908. na njezinom mjestu sagrađena je u pojednostavljenim historicističkim oblicima nova zidana kapela posvećena sv. Antunu Padovanskom.To je jednobrodna građevina sa užim i nižim trostranim svetištem i kvadratnim sakristijama sa svake strane te pravokutnim zvonikom završenim piramidalnom limenom kapom iznad glavnog pročelja. Građena je od opeke i kamena te pokrivena pokrovom od biber crijepa. Njezinom vanjštinom dominira raščlamba rustičnim lezenama (kojima na unutrašnjim zidovima odgovaraju kanelirani pilastri) i polukružnim prozorskim otvorima. Pročelja imaju istaknuti visoki sokl te završavaju višestruko profiliranim krovnim vijencem. Drvene dvokrilne vratnice sa polukružnim nadsvjetlom nalaze se na njezinom ulazu.

Lokacija: Ježevo
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 17. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-5620
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

[adrotate group=”1″]

Kapela Majke Božje Žalosne

Kapela Majke Božje Žalosne smještena je uz cestu u središtu naselja Oborovo, nasuprot mjesnomu groblju.
Prema natpisu na kamenome nadvratniku portala, kapela je sagrađena 1735. g. vjerojatno na mjestu starije drvene građevine. To je jednobrodna građevina dimenzija cca 17 x 8 m s orijentacijom sjeverozapad – jugoistok, zaključena trostranom apsidom. Pravokutni zvonik dozidan je ispred glavnoga pročelja u 19. stoljeću. Kapela je građena od opeke i kamena, njezino je krovište dvostrešno s pokrovom od biber crijepa, a zvonik je zaključen piramidalnom limenom kapom. Pravokutna i blago nepravilna parcela na kojoj se nalazi kapela ograđena je novijom ogradom od kovanoga željezna i betonskim stupcima. Sjeverozapadno i jugozapadno od glavnoga pročelja nalaze se stara stabla platana. Kapela je recentno obnovljena, pri čemu je unutrašnjost djelomično izgubila svoj izvorni izgled (kameni pod) te je uklonjen dio inventara (klupe).
Baroknu kapelu Majke Božje Žalosne u Oborovu odlikuju skladne proporcije i jednostavno, većinom izvorno oblikovanje zbog čega ima arhitektonsku vrijednost. Zbog središnjega položaja u naselju neupitna je i njezina ambijentalna vrijednost. Iako je izvorni inventar djelomično uklonjen, od posebnoga su značenja barokna slika Bogorodice od Sedam Žalosti te kamena grupa Bogorodice s djetetom i svecima. Kapela zajedno s obližnjom župnom crkvom sv. Jurja i sv. Jakova Apostola te mjesnim grobljem predstavlja vrijednu povijesno-sakralnu cjelinu rugvičkoga kraja.

Lokacija: Oborovo
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 1735. god.

Oznaka kulturnog dobra: Z-5865
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Kip sv. Ivana Nepomuka

U naselju Oborovski Novaki stoji poklonac izgrađen tijekom 20. stoljeća u kojemu se čuva vrlo vrijedan kameni polikromirani i repolikromirani kip sv. Ivana Nepomuka. Kvalitetan je to rad iz 1728. godine kada je vjerojatno bio postavljen kao pil, možda uz nekog od obližnjih riječnih prijelaza, s obzirom na njegovu ulogu zaštitnika protiv poplava. Umjetničke kvalitete upućuju na rad, za sada, neznanoga dobroga majstora, te se ističe u sakralnoj baštini šireg područja oko Zagreba, koje je primjerima kamene plastike razmjerno slabije zastupljeno.

Lokacija: Novaki Oborovski
Klasifikacija: sakralni/religijski predmeti
Vrijeme nastanka: 1728. god.

Oznaka kulturnog dobra: Z-6396
Vrsta: pokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Crkva Uznesenja BDM i župni dvor

Župna crkva Uznesenja Blažene Djevice Marije i župni dvor nalaze se u središtu naselja Jalševec Nartski, u neposrednoj blizini mjesnog groblja. Crkva je sagrađena 1779. godine; to je jednobrodna longitudinalna građevina s užim i nižim svetištem zaključenim blago zaobljenom apsidom te četverokutnim zvonikom iznad glavnoga zapadnog pročelja. Unutrašnjost je svođena češkim kupolastim svodovima i oslikana 1872. godine. U lađi su sačuvana četiri barokna oltara posvećena sv. Mariji Magdaleni, sv. Ani, Krunidbi Blažene Djevice Marije i sv. Antunu Padovanskom. U više su navrata obnavljani, a potonja dva oltara djelomično su izgubila svoj izvorni izgled. Ostali crkveni inventar (oltarne slike, krstionica i propovjedaonica) datira iz 19. stoljeća. Crkva ima povijesnu, arhitektonsku i ambijentalnu vrijednost te predstavlja značajan primjer barokne sakralne arhitekture na prostoru kontinentalne Hrvatske. Župni dvor sagrađen je u drugoj polovici 18. stoljeća; to je jednokatna građevina skladno oblikovanog volumena s dominantnim krovištem te ima ambijentalnu vrijednost. Zajedno sa crkvom čini vrijednu sakralno-stambenu cjelinu rugvičkog kraja.

Lokacija: Jalševec Nartski
Klasifikacija: sakralno-profana graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 1779. god.

Oznaka kulturnog dobra: Z-6498
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Orgulje u crkvi sv. Jurja i sv. Jakova

Orgulje u župnoj crkvi u Oborovu djelo su mariborske radionice Josipa Brandla (Eisendorf, 1865. – Maribor, 1938.) te nastale 1908. godine, noseći oznaku opus 62. Postavljene su na pjevalištu te imaju 16 registara, dva manuala i pedal. Jednostavno oblikovano kućište razdijeljeno je na pet prospektna polja te s tek jednostavno rezbarenim ornamentalnim ukrasima.
Među danas preostalim instrumentima Brandlove radionice u Hrvatskoj, orgulje u župnoj crkvi u Oborovu uvrštavaju se među najveće (nakon njegovih orgulja u Molvama, Sisku i Varaždinu), ali i među najvažnije njegove instrumente.

Lokacija: Oborovo
Klasifikacija: glazbeni instrument
Vrijeme nastanka: 1908. god.
Autor: Josip Brandl

Oznaka kulturnog dobra: P-4980
Vrsta: pokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: preventivno zaštićeno kulturno dobro

 

Kontakt podaci o konzervatorskom odjelu

Nadležni KO: Konzervatorski odjel u Zagrebu
Kontakt adresa KO: Mesnička 49, 10000 Zagreb

Telefon: 01/ 4851-522

Koje popuste možete ostvariti prilikom vožnje autobusom? Što ako ne iskoristite povratnu kartu? Provjerite u članku Popusti na putovanje autobusom

Ne vidite cijenu autobusne karte?

Korisni savjeti za putovanje autobusom

Izreke, misli, aforizmi i puno Murphyjevih zakona o putovanju

Vicevi o putovanju

Izazov: možete li točno odgovoriti na ovih 12 pitanja o Hrvatskoj? Kviz Hrvatska