Kulturna dobra općine Rovišće

Crkva sv. Petke

Jednobrodna građevina pravokutnog tlocrta sa zaobljenim svetištem širine jednake brodu i zvonikom na glavnom pročelju. Nadsvođena je češkim kapama odijeljenim pojasnicama, a apsida polukalotom. Pjevalište počiva nad širokim lukom, ograđeno ravnom zidanom ogradom. Krovište je dvostrešno, pokriveno crijepom, a zvonik piramidalnom limenom kapom. Smještena na ravnom, travnatom terenu unutar naselja. Crkva je sagrađena u prvoj polovici 18. st., a današnji je izgled dobila počekom 19. st. Ističe se vrijednim crkvenim inventarom.

Lokacija: Podgorci
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 18. st. do 19. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-2926
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Crkva sv. Vida

Jednobrodna građevina pravokutnog tlocrta sa zaobljenim svetištem, uz koje je na zapadnoj strani 1997. g. dograđena sakristija, te zvonikom u središnjoj osi glavnog pročelja. Brod je svođen češkim kapama, apsida polukalotom, a sakristija ravnim stropom. Pjevalište je uz južni pročelni zid, od broda ograđeno ravnom, drvenom ogradom. Krovište je dvostrešno, pokriveno utorenim crijepom, a zvonik limenom lukovicom. Inventaru iz vremena gradnje kapele pripadaju glavni i dva bočna oltara posvećeni sv. Vidu, sv. Iliji i sv. Roku. Zidne plohe eksterijera ritmizirane su pilastrima koji se izmjenjuju sa zaobljenim prozorskim otvorima i nišama. Stilski, crkva se veže uz klasicizam.

Lokacija: Predavac
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 19. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-2925
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

[adrotate group=”1″]

Crkva Presvetog Trojstva

Jednobrodna građevina pravokutnog tlocrta, užeg zaobljenog svetišta sa sakristijom smještenom južno uz svetište i zvonikom nad glavnim pročeljem. Unutrašnjost je svođena češkim svodovima odijeljenim pojasnicama. Pjevalište počiva na dva stuba i ograđeno je zidanom ogradom valovite linije. Glavni oltar Presvetog Trojstva, bočni oltari sv. Antuna i Kraljice sv. Krunice i propovjedaonica nastali su u radionici Majstora Budickog 1902. g. Crkva je izgrađena 1791. g., zvonik dograđen 1828. godine. Primjer je kasnobarokne sakralne arhitekture.

Lokacija: Rovišće, Trg hrvatskih branitelja 13
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 18. st. do 19. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-2370
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Arheološko nalazište Zidine

Arheološko nalazište Zidine nalazi se na jugoistočno od prometnice Domankuš-Podgorci na padini brijega koji se spušta prema Dolini potoka Konjska. Nalazište je presječeno izgradnjom prometnice šezdesetih godina 20. stoljeća. Probnim arheološkim istraživanjima utvrđeno je postojanje dvije faze srednjovjekovnog groblja na redove koje se koristilo u duljem vremenskom periodu. Stariju fazu određuju pravilnom orijentacijom ukopa istok-zapad te položajem ruku pokojnika prekriženih na prsima ili trbuhu. Mlađa faza, koja djelomice uništava stariju, odlikuje se ukopima u drvenim sanducima te otklonom od uobičajene orijentacije. U popisu župnika Zagrebačke biskupije 1501. godine spominje se crkva sv. Dominika koja je ubicirana na područje današnjeg Domankuša.

Lokacija: Domankuš
Klasifikacija: arheološka baština
Vrijeme nastanka: 11. st. do 15. st.

Oznaka kulturnog dobra: P-4877
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: preventivno zaštićeno kulturno dobro

 

Kontakt podaci o konzervatorskom odjelu

Nadležni KO: Konzervatorski odjel u Bjelovaru
Kontakt adresa KO: Trg E. Kvaternika 6, 43000 Bjelovar

Telefon: 043/ 221-040

Koje popuste možete ostvariti prilikom vožnje autobusom? Što ako ne iskoristite povratnu kartu? Provjerite u članku Popusti na putovanje autobusom

Ne vidite cijenu autobusne karte?

Korisni savjeti za putovanje autobusom

Izreke, misli, aforizmi i puno Murphyjevih zakona o putovanju

Vicevi o putovanju

Izazov: možete li točno odgovoriti na ovih 12 pitanja o Hrvatskoj? Kviz Hrvatska