Rovinj znamenitosti – najiscrpniji vodič kroz kulturno-povijesnu baštinu

Pred vama je najdetaljniji vodič kroz znamenitosti Rovinja. Kulturno-povijesnu baštinu na području grada Rovinja sačinjavaju 34 kulturna dobra. 10 dobara pripadaju kategoriji arheološka baština, 7 dobara pripadaju kategoriji sakralna graditeljska baština, 5 dobara pripadaju kategoriji sakralni/religijski predmeti, 3 dobra pripadaju kategoriji profana graditeljska baština, 2 dobra pripadaju kategoriji ostalo, 2 dobra pripadaju kategoriji sakralno-profana graditeljska baština, 1 dobro pripada kategoriji glazbeni instrument, 1 dobro pripada kategoriji znanje i vještine, 1 dobro pripada kategoriji muzejska građa, 1 dobro pripada kategoriji običaji, obredi i svečanosti, a 1 dobro pripada kategoriji kulturno-povijesna cjelina.

Znamenitosti grada Rovinja – kulturnu i povijesnu baštinu Rovinja sačinjavaju:

Arheološko nalazište Turnina (Torre di Boraso)

Višeslojno arheološko nalazište Turnina (Torre di Boraso) nalazi se na brežuljku, oko 3 km SI od Rovinja.Površinski nalazi i dominantan položaj upućuju na postojanje gradinskog naselja u prapovijesti. Danas su vidljivi ostaci utvrde čije se prvo razaranje 789. godine spominje u povijesnim izvorima. Temeljem ostataka zidova i arhivske dokumentacije moguće je pretpostaviti da se građevina sastojala od centralnog dijela kvadratnog tlocrta, podijeljenog ne nekoliko prostorija te izbočenog dijela JZ od kule. Očuvane dvije prizemne prostorije kule te dio prostorije na prvom katu prekrivene su bačvastim svodom.

Lokacija: Rovinj
Klasifikacija: arheološka baština

Oznaka kulturnog dobra: P-4054
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: preventivno zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Arhitektonski kompleks dvorca Hütterott i samostana Sv. Andrije na Crvenom otoku

Iako se pretpostavlja da je bio naseljen još u antici, najraniji tragovi djelovanja na Crvenom otoku kraj Rovinja vidljivi su u crkvi Sv. Andrije. Riječ je o jednobrodnoj građevini s kupolom i prigrađenim zvonikom te sakristijom, koja je tijekom povijesti doživjela mnoge preinake. U crkvi su sačuvane zidne slike datirane u 8./9.st. Crkva je u ranome srednjem vijeku bila dijelom benediktinskog samostana kojeg kasnije preuzimaju franjevci. Nakon dolaska francuske vlasti dokida se samostan te je naposljetku cijeli otok bio prodan 1820. godine na javnoj dražbi. Godine 1890. kupuje ga obitelj Hütterott, temeljito preuređuje kompleks i uz crkvu gradi novi sklop, tzv. Dvorac. U prizemlju se izvodi niz salona i reinterpretacije samostanskih prostorija (atrij, klaustar, refektorij), a na katu luksuzni apartmani.

Lokacija: Rovinj, Crveni otok
Klasifikacija: sakralno-profana graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 6. st. do 20. st.

Oznaka kulturnog dobra: P-5262
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: preventivno zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh [adrotate group=”1″]

Austrougarski putnički brod “Barun Gautsch”

Olupina potonulog putničkog parobroda “Baron Gautsch” nalazi se na 6 NM JZ od svjetionika Sv. Ivan. Austrougarski putnički brod potonuo je poč. 1. svjetskog rata naletivši na minu. Bio je jedan od namodernijih brodova svog vremena s nizom tehničkih inovacija. U unutrašnjosti broda još se nalazi dio brodske opreme i posuđa.

Lokacija: Rovinj
Klasifikacija: arheološka baština
Vrijeme nastanka: 20. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-98
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Crkva Blažene Djevice Marije od Milosti

Zavjetna crkva Blažene Djevice Marije od Milosti, u današnjem je obliku sagrađena 1750.g., međutim povijesni podaci i natpisi s godinama uklesani u zidove crkve svjedoče da je imala nekoliko razvojnih faza. Danas je to mala, jednobrodna crkva s izbačenom kvadratnom apsidom. U barokno je doba dobila i jedinstveni trijem tipa lopice s krovom na dvije vode ispod kojeg je postavljen trokutni zabat, a trijem je povišen za 6 polukružnih stepenica. U crkvi se čuva veći broj zavjetnih slika pomoraca.

Lokacija: Rovinj
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 1750. god.

Oznaka kulturnog dobra: Z-4012
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Crkva i samostan sv. Franje Asiškog

Gradnja crkve i hospicija započela je 1702. Crkva je dovršena 1710., a hospicij je 1746. proglašen samostanom. Jednobrodna crkva s izduženim svetištem zaključenim polukružnom apsidom preuređena je prije posvećenja 1750. Samostan se sastoji od dva klaustra: južnog iz prve polovice 18.st. i sjevernog iz 19.st., oko kojih su raspoređeni refektorij, kuhinja, konoba, prostor za pečenje hostija, stolarska radionica, dormitorij.

Lokacija: Rovinj
Klasifikacija: sakralno-profana graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 18. st. do 19. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-2481
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Crkva sv. Bartolomeja

Crkva sv. Bartolomeja nalazi se sjeverno od starogradske jezgre Rovinja, na rubu oranica koje se pružaju sa zapadne strane stancije Montera. Orijentirana je istok – zapad, dužine je 12 i širine 5,20 m. Riječ je o jednobrodnoj crkvi s jednom istaknutom apsidom, a u čijem je polukružno zaključenom prozorskom otvoru sačuvan manji fragment prozorske tranzene. Zbog nepostojanja morfoloških elemenata za potkrjepljenje točnije datacije, crkva sv. Bartolomeja datira se u širi vremenski raspon od 11. do 14. stoljeća.

Lokacija: Rovinj
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština

Oznaka kulturnog dobra: P-5494
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: preventivno zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Crkva sv. Brigide

Jednobrodna građevina pravokutnog izduženog tlocrta s istaknutom polukružnom apsidom. Vjerojatno je bila romanička građevina u prvoj fazi, ali je tijekom 17. st. pregrađena. 1852. godine obnovljena po narudžbi Giuseppea Quarantotto. Danas je crkva u ruševnom stanju, potpuno su uklonjeni krov, južni zid crkve te zid apside. Sjeverni zid sačuvan je u punoj visini, ali je na sredini zida probijen veliki otvor, vjerojatno kao ulaz dok je crkva služila kao skladište.

Lokacija: Rovinj
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština

Oznaka kulturnog dobra: Z-1765
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Crkva sv. Cecilije

Crkva sv. Cecilije jednobrodna je ranoromanička građevina pravokutnog tlocrta i ravnog začelja. Izvorno je imala polukružnu izbočenu apsidu, sačuvanu u temeljima. Vanjski plašt zidova pročelja i bočnih perimetralnih zidova artikuliran je slijepim arkadama. Crkva je imala dvoja vrata te po dva prozora na bočnim zidovima. Unutrašnjost je jednostavna, a svetišni prostor uzdignut je za jednu stepenicu. Pod je popločen nepravilnim kamneim pločama. Na vanjskoj fasadi sjevernog zida vidljivi su urezani crteži s prikazima brodova. Crkva sv. Cecilije pripada grupi ranoromaničkih crkava s raščlanjenim fasadama čije primjerke nalazimo na području Rovinjštine te dalje u Venetu i sjevernoj Italiji.

Lokacija: Rovinj
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština

Oznaka kulturnog dobra: Z-3105
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Crkva sv. Ciprijana kraj Rovinja

Crkva sv. Ciprijana kraj Rovinja, smještena na k.č. 2212/Z (zk.ul. 2678) k.o. Rovinj, u vlasništvu je župe sv. Jurja i sv. Eufemije u Rovinju. Nalazi se među poljima sjeverno od grada Rovinja. Riječ je o jednobrodnoj crkvi s istaknutom polukružnom apsidom koja se nadovezuje na vanjštinu začelnog zida. Zbog nepostojanja morfoloških elemenata za potkrjepljenje točnije datacije, crkva sv. Ciprijana datira se u širi vremenski raspon od 11. do 14. stoljeća.

Lokacija: Rovinj
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 11. st. do 14. st.

Oznaka kulturnog dobra: P-5106
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: preventivno zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Crkva sv. Eufemije s pripadajućim zvonikom

Crkva sv. Eufemije u RovinjuBarokna crkva sv. Jurja i sv. Eufemije u Rovinju podignuta je prema projektu mletačkog arhitekta Giovannia Dozzia, a kamen temeljac položen je 1725. godine. Nova župna crkva podignuta je na mjestu starijih sakralnih objekata, srušenih kako bi se napravilo prostora za novi, monumentalni objekt na najdominantnijem mjestu u gradu. Vanjsko, južno pročelje crkve raščlanjeno nizom gusto položenih pilastara složenih u ritmu, rješenje su rovinjskog baroknog arhitekte Simone Battistella, dok je bogato raščlanjeno zapadno pročelje dovršeno tek 1883. po projektu inženjera Depozza. U južni zid crkve uzidane su kamene spolije od kojih je najzanimljiviji gotički reljef s prikazom sv. Eufemije s modelom crkve u ruci.
Radi se o trobrodnoj građevini s nizom kapela položenih uz bočne brodove. U crkvi se nalazi 11 mramornih oltara, a osim u svetištu oltari su raspoređeni u kapelama duž bočnih brodova. Osim glavnog oltara koji je baldahinskog, svi su ostali oltari arhitektonskog tipa.
Zvonik je stariji od postojeće crkve; projektirao ga je arhitekt Aleksandar Manopola godine 1650., a započet je 1654. pod upravom milanskog arhitekta Antonija Fassolla. Kasnije ga je gradio 1668. Antonio Man iz Milana i napokon dovršio Cristoforo Ballan godine 1680. Kao dekorativni akcent na zvoniku postavljen je brončani kip zaštitnice grada sv. Eufemije iz 1758. godine.

Lokacija: Rovinj, Garibaldijeva 1
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 17. st. do 19. st.

Oznaka kulturnog dobra: P-5089
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: preventivno zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Crkva sv. Trojstva (Trojice)

Crkva Sv. Trojstva smještena je izvan uže gradske jezgre, nekada na kopnu nasuprot otoka na kojem je bio Rovinj. To je romanička građevina sedmerokutnog tlocrta. Unutrašnji zidovi raščlanjeni su sa sedam niša, a nadsvođena je kupolom. Sačuvana je kamena tranzena s prikazom Raspeća sa sv. Marijom, sv. Petrom i dvojicom apostola.

Lokacija: Rovinj
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština

Oznaka kulturnog dobra: Z-361
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Gradinsko naselje Monkodonja (Moncodogno)

Arheološko nalazište Monkodonja nalazi se 1 km SI od naselja Kokuletovica (Cocaletto). Utvrđeno gradinsko naselje ovalnog oblika, veličine 260 x 160 m, smješteno je na umjetno zaravnatom platou brežuljka, okruženo bedemom s monumentalnim zapadnim i nešto manjim sjevernim ulaznim vratima. U središtu naselja nalazi se izdignuta pravokutna zona (100 x 70 m) poput akropole, okružena jakim zidom. Prema zapadu je smještena niža zona “gornjeg grada”,a područje “donjeg grada” prati tok glavnog bedema.

Lokacija: Rovinj
Klasifikacija: arheološka baština
Vrijeme nastanka: 1750 god.p.n.e. do 1300 god.p.n.e.

Oznaka kulturnog dobra: Z-94
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Kompleks bolnice dr. Martin Horvat

Slojeviti lokalitet uz evidentirane arheološke zone (antička villa rustica i antičko pristanište), staru crkvu sv. Pelagija (14.st.) i kompleks bolnice obuhvaća i namjerno oblikovani park te borovu šumu na poluotoku. Bolnica dr. Matin Horvat izgrađena je na dvadeset hektara terena i obuhvaća niz paviljona za bolesnike, pomoćne i gospodarske objekte, lučicu, plažu za invalide te veliki park s vidikovcem.
Zahvaljujući brojnim donacijama i pokroviteljstvu nadvojvotkinje Marie Theresie 1888. godine podignuto je Morsko lječilište Seehospiz Maria Theresia. Bolnički kompleks paviljonskog tipa zamišljen kao morsko lječilište predvidio je i kvalitetno oblikovan krajolik uređivanjem parkovne arhitekture te je bolnica uklopljena u simetrički oblikovan park okružen poljima i maslinicima. Prvo i najznačajnije proširenje bolnica doživljava u razdoblju između 1907. i 1910. godine kada je sagrađen niz zgrada s crkvom, uređene su plaže i proširen park. Paralelno s gradnjom bolničkog kompleksa uređivan je i namjenski park, a na najvišoj točki poluotoka Muccia izgrađen je vidikovac. Već u razdoblju prije prvog svjetskog rata bolnički je kompleks proširivan. Tridesetih godina gradi se objekt karakterističnog oblikovanja za talijanski racionalizam, podižu se pomoćni gospodarski objekti a pedesetih godina podiže se i stambena zgrada za potrebe bolničkog personala. Ovi su objekti nenametljivo su uklopljeni u zatečeni povijesni ambijent i uređeni okoliš. Posljednje proširenje bolnica doživljava osamdesetih godina izgradnjom zgrade fizioterapije i rekonstrukcijom kuhinje. Objekti unutar kompleksa raspoređeni su vrlo funkcionalno uz racionalnu organizaciju prostora i dispoziciju građevina unutar sklopa. Izvorna urbanistička i arhitektonska obilježja sklopa u potpunosti su sačuvana. Usprkos bujnosti vegetacije i borove šume izrasle na poluotoku očuvan je karakteristični ambijent bez većih arhitektonskih promjena čime je ambijent uvale sv. Pelagija i cijelog poluotoka Muccia zadržao karakteristike kulturnog krajobraza te je očuvana povijesna slika prostora skladnog ispreplitanja arhitekture i vegetacije.

Lokacija: Rovinj
Klasifikacija: ostalo

Oznaka kulturnog dobra: P-5266
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: preventivno zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Kulturno – povijesna cjelina grada Rovinja

Gusto zbijena povijesna jezgra smještena je na malom poluotoku na čijoj je najvišoj koti velika barokna župna crkva sv. Eufemije. Grad se razvio na gradinskoj, odnosno kasnoantičko – ranosrednjovjekovnoj osnovi na stožastom terenu nekadašnjeg otočića, kanalom odijeljenog od kopna i opasanog zidinama. Brojne građevine imaju gotičke arhitektonske detalje, a očuvano je i nekoliko renesansnih i baroknih gradskih palača. Potkraj 17. st. grad se širi izvan zidina na rub otoka, a u 18. st. i na susjednu uzvisinu Sv. Frane. Zasipavanjem kanala u 18. st. ta su dva dijela povezana. Za vrijeme austrougarske vladavine Rovinj se razvija u industrijskom, pomorskom i kulturnom smislu.

Lokacija: Rovinj
Klasifikacija: kulturno-povijesna cjelina

Oznaka kulturnog dobra: Z-4811
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – kulturno – povijesna cjelina
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Liturgijsko ruho iz crkve sv. Jurja i sv. Eufemije

U sakristiji župne crkve sv. Eufemije sačuvana je bogata zbirka liturgijskih odjevnih predmeta, uglavnom baroknih stilskih karakteristika. Pluvijali, misnice, stole, manipuli, velumi i burse rađeni su od raznovrsne svile: damasta, atlasa, brokata ili ripsa. Dekorativni motivi bogatog sadržaja od cvijeća i lišća, voća, vitica, žita i vinove loze do pejzaža, složeni su u smišljenim složenim kompozicijama i izvedeni raznobojnim svilenim nitima nježnih tonova protkani zlatnim ili srebrnim nitima.

Lokacija: Rovinj
Klasifikacija: ostalo
Vrijeme nastanka: 17. god. do 20. god.

Oznaka kulturnog dobra: RRI-87
Vrsta: pokretno kulturno dobro – zbirka
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Oltar sv. Josipa

Oltar posvećen sv. Josipu izrađen je od rezbarenog, pozlaćenog i polikromiranog drva. Pravokutni stipes s prednje strane pokriva drveni antependij bogato ukrašen rezbarenim i pozlaćenim florealnim i figuralnim elementima. Retabl oltara sastoji se od niske predele, središnjeg polja u kom je smještena oltarna pala, uokvirenog sa strana s dva para polustupova, a zaključen je polukružnom atikom ukrašenom s tri pozlaćene skulpture. Oltarna pala „Bogorodica s Djetetom, sv. Josipom, sv. Eufemijom i sv. Foškom, donatorima G. Caenazzom i sinovima“ rad je nepoznatog autora. Vrijeme nastanka, 1673. godinu, ime naručitelja Iseppea Caenazza kao i pozlatara Mattije Bravija otkrivaju natpisi na predeli.

Lokacija: Rovinj
Klasifikacija: sakralni/religijski predmeti
Vrijeme nastanka: 1673. god.
Autor: Nepoznati autor

Oznaka kulturnog dobra: Z-1370
Vrsta: pokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Olupina trgovačkog broda “HANS SCHMIDT”

Olupina potonulog trgovačkog broda “Hans Schmidt” nalazi se na otvorenom moru, južno od Rovinja, zapadno od Brijuna. Radi se o trgovačkom parobrodu izgrađenom 1920. pod imenom “Albireo”, a novo ime je dobio po vlasniku iz Flensburga. U 2. svjetskom ratu korišten je za potrebe vojske, a potonuo je 1943. nakon udara u minu. Dugačak je 112 m, širok, 15 m..

Lokacija: Rovinj
Klasifikacija: arheološka baština
Vrijeme nastanka: 1920. god.

Oznaka kulturnog dobra: Z-23
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Orgulje u crkvi sv. Jurja i sv. Eufemije

Monumentalne orgulje koje s pjevalištem čine jedinstvenu arhitektonsku cjelinu pripadaju tipu velikih talijansko-dalmatinskih instrumenata. Građene su 1754. g., a pripisuju se Antoniju i Muranu Barbiniju. Mehaničkog su sistema s 13 registara, jednim manualom i pedalom. Prospekt kućišta uokviren je s tri visoka polustupa koji se stepenasto povlače prema začelju i završavaju snažnim lisnatim volutama. Lisnati kapiteli podržavaju trabeaciju i zabat. Na osnovi bijelo-sivkastoj površina je marmorizirana plavo-sivo.

Lokacija: Rovinj
Klasifikacija: glazbeni instrument
Vrijeme nastanka: 1754. god.
Autor: Antonio i Murano Barbini

Oznaka kulturnog dobra: Z-2887
Vrsta: pokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Ostaci crkve sv. Eufemije

Crkva sv. Eufemije u uvali Saline sjeverno od Rovinja spada u poseban tip romaničkih crkava s poprečnom lađom koja na začelju ima tri apside. Središnja apsida šira je od ostale dvije i visinom se približava visini strehe crkve, dok su druge dvije apside niže. Središnja apsida također je izbočena u začelnom zidu. Apside su nadsvođene konhama koje su konstruirane preko malih trompi na uglovima. Crkva je građena pritesanim blokovima i lomljencima nepravilnog oblika i smještena je na području većeg antičkog arheološkog nalazišta.

Lokacija: Rovinj
Klasifikacija: arheološka baština

Oznaka kulturnog dobra: Z-2832
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Prapovijesni tumuli na položaju Mušego

Na uzvisini poznatoj po toponimu Mušego (Mon Sego) otkriveni su i djelomično rekonstruirani grobni tumuli. Radi se o kamenim brončanodobnim gomilama različitog promjera i visina, od kojih su pojedini prethodno oštećeni ili prekopani, te dokumentirani u stručnoj literaturi.

Lokacija: Rovinj
Klasifikacija: arheološka baština
Vrijeme nastanka: 2000. god. do 750. god.

Oznaka kulturnog dobra: P-5134
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: preventivno zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Prapovijesno gradinsko naselje na položaju Monbrodo

Lokalitet predstavlja utvrđeno gradinsko naselje smješteno uz samu obalu mora. Omeđen je dvostrukim bedemom, a prilaz je osiguran s južne strane. Na područje između dvaju bedema nema visinske razlike. Na središnjem platou i na području uokolo obrambenog zida nalazi se niz kamenih gromača – mogućih grobnih humaka. Keramički nalazi datiraju lokalitet od razdoblja eneolitika, preko srednjeg i kasnog brončanog doba, pa sve do antike.

Lokacija: Rovinj
Klasifikacija: arheološka baština
Vrijeme nastanka: 35. st. do 1. st.

Oznaka kulturnog dobra: P-5412
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: preventivno zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Prapovijesno gradinsko naselje na položaju Mongrižeja

Prapovijesno gradinsko naselje Mongrižeja nalazi se južno od Rovinja smješteno je na koti 65. Zaštićeno je dvostrukom linijom bedema koji su najbolje očuvani na jugoistočnom dijelu naselja. Zapadni dio lokaliteta je devastiran pri krčenju terena.

Lokacija: Rovinj
Klasifikacija: arheološka baština
Vrijeme nastanka: 1000. god. do 1000. god.

Oznaka kulturnog dobra: P-5430
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: preventivno zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Prapovijesno gradinsko naselje na položaju Monte Castellier

Prapovijesno gradinsko naselje Monte Castellier južno od Rovinja, omeđena je dvostrukim prstenom bedema, od kojih je onaj koji okružuje naseobinski plato u boljem stupnju očuvanosti. Ulaz i predulaz u naselje su smješteni s jugoistočne strane. Gradina je datirana u brončano doba.

Lokacija: Rovinj
Klasifikacija: arheološka baština
Vrijeme nastanka: 2000. god. do 750. god.

Oznaka kulturnog dobra: P-5431
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: preventivno zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Rovinjska bitinada

Bitinada je vokalna glazbena vrsta talijanske zajednice i kulturnog prostora grada Rovinja. Posebnom je čini originalan način harmoniziranja pratnje u pjesmama koje predvode solisti. Jednom ili dvojici vodećih pjevača pridružuje se skupina od petnaestak ili više bitinadura, koji oponašaju zvukove glazbala zamišljenog orkestra-gotovo neizostavno kontrabasa, gitare i mandoline, a uz njih i drugih glazbala.Vjeruje se da je bitinada nastala među rovinjskim ribarima. Glazbeni oblici koji se koriste u bitinadi najčešće su u ritmu valcera ili koračnice.

Lokacija: Rovinj
Klasifikacija: običaji, obredi i svečanosti

Oznaka kulturnog dobra: Z-3322
Vrsta: nematerijalno kulturno dobro
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Sakralni inventar crkve Blažene Djevice Marije od Milosti

Centar štovanja zavjetne crkve Blažene Djevice Marije od Milosti je oltarna pala „Bogorodice s Djetetom“ iz 16. st., nepoznatog autora, kojoj se stoljećima hodočastilo, a darivani su joj mnogobrojni zavjetni darovi. Osim oltarne pale, najvrjedniji primjerci inventara su ex vota, zavjetni darovi pomoraca i mornara koji slijede utvrđenu ikonografsku shemu, a nastajali su tijekom 18., 19. čak i 20 st. Nakon slikanih pomorskih votiva na drvu, papiru ili u ulju, najbrojniji su oni vezeni na svili ili na običnom platnu. Među zanimljivije votivne predmete spadaju svakako ruske ikone i kapelice, dok su najbrojniji najjeftiniji zavjetni darovi tj. reprodukcije i oleografije.

Lokacija: Rovinj
Klasifikacija: sakralni/religijski predmeti
Vrijeme nastanka: 16. st. do 20. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-4162
Vrsta: pokretno kulturno dobro – zbirka
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Sakralni inventar crkve i samostana sv. Franje

Samostan sv. Franje posjeduje bogati crkveni i samostanski inventar, vrijednu arhivski građu, bogatu biblioteku i zbirku umjetnina s predmetima koji se datiraju od 16-20. stoljeća, a smješteni su u crkvi sv. Franje i prostorijama samostana. U prizemlju istočnog krila samostana smještena je samostanska zbirka s preko 250 izložaka iz razdoblja od 15. do 20. stoljeća, uglavnom umjetnina i predmeta primijenjene umjetnosti, većinom izvorno liturgijske namjene, te predmeta pučkog štovanja, predmeta vezanih uz samostansku školu i teologiju te uporabnih predmeta iz svakodnevnog života.

Lokacija: Rovinj
Klasifikacija: sakralni/religijski predmeti
Vrijeme nastanka: 15. st. do 20. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-3067
Vrsta: pokretno kulturno dobro – zbirka
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Sakralni inventar crkve sv. Jurja i sv. Eufemije

Sarkofag sv. Eufemije u RovinjuŽupna crkva sv. Jurja i sv. Eufemija bogato je opremljena baroknim inventarom 18. stoljeća. Među oltarima od kararskog i veroneškog mramora kvalitetom izvedbe ističu se tri oltara u apsidalnim prostorima, a izveli su ih Ambrogio i Alvise Tagliapietra prema nacrtu Girolama Laureata. Oltar Presvetog sakramenta ukrašen je impozantnim srebrnim antependijem Angela Scarabella iz 1776.g. Iza oltara sv. Eufemije nalazi se kameni sarkofag ravenatskog tipa iz 6. st. u kom se čuvaju relikvije svetice. Na monumentalnom pjevalištu smješteno je kućište s orguljama braće Barbin. Umjetnine iz bogate zbirke slikarskih radova sustavno se restauriraju u sklopu zaštitnih radova Ministarstva kulture.

Lokacija: Rovinj
Klasifikacija: sakralni/religijski predmeti
Vrijeme nastanka: 6. god. do 20. god.

Oznaka kulturnog dobra: RRI-75
Vrsta: pokretno kulturno dobro – zbirka
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Slika “Uznesenje Bogorodice”

Slika „Uznesenje Bogorodice“ sa glavnog oltara crkve BDM “od polja” kod Rovinja, nepoznatog slikara, rađena tehnikom ulja na platnu, dimenzija 170×110 cm, datira se u prvu četvrtinu 17. stoljeća. Slika je izduženog pravokutnog formata, polukružno zaključena. Prikazana je Bogorodica raširenih ruku, okružena anđelima koji proviruju iz oblaka. Iznad nje je, okružen anđelima, Bog Otac koji u desnoj ruci drži krunu koju će položiti Mariji na glavu. Pala se smatrala čudotvornom pa joj se puk obraćao za vrijeme suše s molbama za kišu. Otuda i njezin naziv Madonna Piovana – kišna Bogorodica. Sve do drugog desetljeća 19. stoljeća slika se nosila u procesiji, najprije do crkve BDM od Milosti, a zatim u rovinjsku zbornu crkvu gdje bi je položili na glavni oltar. Slika je na tom mjestu ostajala do prve kiše te se zatim u procesiji vraćala u crkvu BDM “od polja” istim putem sa zaustavljanjem u crkvi BDM od Milosti. U likovnoj kvaliteti izraza naslućuje se utjecaj kasnorenesansnih venecijanskih majstora.

Lokacija: Rovinj
Klasifikacija: sakralni/religijski predmeti
Vrijeme nastanka: 17. god. do 17. god.

Oznaka kulturnog dobra: P-4674
Vrsta: pokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: preventivno zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Svjetionik «Sv. Ivan na pučini»

Svjetionik “Sv. Ivan na pučini” na otoku ispred Rovinja pripada grupi najstarijih svjetionika iz tog razdoblja, a pripisuje ga se Sforzijevoj razradi izvornih nacrta P. Nobila. Aktiviran je 01.08.1853. Bio je opremljen Fresnelovim sustavom, bljeskajući crvenim bljeskom s bijelim intervalima. Toranj svjetionika i stambena zgrada integralno su povezani. Dio sklopa čine i cisterna ukopana u živu stijenu, pomoćna zgrada za smještaj kompresora, te kućica smještena na rubu okućnice svjetionika.

Lokacija: Rovinj
Klasifikacija: profana graditeljska baština

Autor: Pietro Nobile

Oznaka kulturnog dobra: Z-611
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Umijeće izgradnje rovinjske batane

Umijeće izgradnje rovinjske batane zrcali kontinuitet lokalne nematerijalne i materijalne pomorske i ribarske baštine. Batana je najrasprostranjenije tradicionalno plovilo u Rovinju. Godinama se gradi bez točnog projekta ili nacrta, dok pravi majstori znaju izvuči osnovne linije i bez nacrta. Temeljni omjeri i način gradnje prenose se s očeva na sinove, te s majstora na naučnike sve do današnjih dana. Rovinjska batana, uz rovinjski batel, venecijansku gondolu, neretvansku trupu, komišku sandulu i druge brodice pripada mnogobrojnoj obitelji barki ravna dna.

Lokacija: Rovinj
Klasifikacija: znanje i vještine

Oznaka kulturnog dobra: Z-3626
Vrsta: nematerijalno kulturno dobro
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Višeslojni kopneni i podvodni arheološki lokalitet u uvali Veštar

Višeslojni arheološki lokalitet u uvali Veštar čine ostatci arhitekture na kopnu te brojni sitni arheološki nalazi na kopnu i u podmorju. Najstarijem sloju arhitekture pripadaju ostatci antičke villae rusticae iz kraja 1. st. za čije je potrebe izgrađen i mol na južnoj obali koji je bio u funkciji tijekom 1. i 2. st. Antičkom razdoblju pripadaju i paljevinski grobovi istraženi na južnoj obali. U kasnoj antici na područlju nekadašnje vile razvija se civilno naselje poznato iz povijesnih izvora pod nazivom Vistrum. Brojni keramički i metalni nalazi datirani u 6. i 7. st. upućuju na korištenje uvale u tom razdoblju. Veštarska luka intenzivno je korištena i u razdoblju od 16. – 18. st. kojem pripadaju tzv. mol 3 na južnoj obali i ostatci kamenog objekta u blizini navedenog mola. Pojedini novovjekovni nalazi upućuju na moguće postojanje radionice za izradu stakla i keramike.

Lokacija: Rovinj
Klasifikacija: arheološka baština
Vrijeme nastanka: 1. st. do 18. st.

Oznaka kulturnog dobra: P-5164
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: preventivno zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Zavičajni muzej grada Rovinja – muzejska građa

Zavičajni muzej grada Rovinja smješten u baroknoj palači grofova Califfi iz 17./18. stoljeća, osnovan je 1954. godine na inicijativu rovinjskih likovnih umjetnika. U Registar kulturnih dobara RH upisana je Zbirka moderne i suvremene umjetnosti koja obuhvaća povijesni pregled i presjek onoga što se u razdoblju od sredine 20. stoljeća do danas na umjetničkom planu zbivalo u Istri i šire, sa posebnim naglaskom na Rovinj i rovinjsku Likovnu koloniju te Zbirka razglednica i Etnografska zbirka – svjetska. Zbirka razglednica sadrži razglednice s motivima Rovinja, Istre te manji broj razglednica iz ostalih dijelova Hrvatske i regije. Etnografska zbirka – svjetska obuhvaća predmete iz imovine obitelji Hütterott koji su se nalazili na otoku Sv. Andrija kod Rovinja do 1945.godine, a u muzej su pristizali u nekoliko navrata, najvećim brojem osamdesetih godina 20. st. Preostala građa Zavičajnog muzeja grada Rovinja zaštićena je 1969 godine (RRI-153).

Lokacija: Rovinj
Klasifikacija: muzejska građa

Oznaka kulturnog dobra: Z-5242
Vrsta: pokretno kulturno dobro – muzejska grada
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Zgrada kazališta Antonio Gandusio

Zgrada rovinjskog kazališta Antonio Gandusio podignuta je na samoj morskoj obali u uvali Valdibora, u razdoblju između 1852. i 1854.
Samostojeća dvokatnica s prizemljem i potkrovljem ima aksijalno simetrično oblikovana pročelja – istočno i zapadno te sjeverno i južno pročelje u potpunosti korespondiraju. Na sva četiri pročelja horizontalna raščlamba izvedena je istaknutim kamenim vijencima koji dijele etaže prizemlja i potkrovlja od etaže prvog i drugog kata raščlanjenih nizom od po pet prozora.
Zaključeni zabatom, sjeverno i južno pročelje imaju naglašenu središnju os s blago istaknutim centralnim rizalitom u čijem se prizemnom dijelu nalazi visoki središnji ulaz zaključen segmentnim lukom, a s obje ga strane flankiraju niži, bočni ulazi. Istočno i zapadno pročelje u prizemlju su ritmički razvedeni s četiri prozorska otvora i troja vrata, a zaključena su jednostavnim profiliranim vijencem. Glavni ulaz u kazalište nalazi se na zapadnoj strani, a isti je naglašen postavljanjem metalne strehe bliske secesiji i građanskoj epohi fin de siecle-a.
Kazališna dvorana, smještena na prvom katu zgrade, klasičnog je tlocrta: povišena scena nalazi se ispred gledališta kojeg djelomično nadvisuje drvena, polukružna galerija a nose ju raskošni kompozitni kapiteli stupova i pilastara. Drvena građa i dekoracija balkona gledališta su najvjerojatnije izvorni i potječu iz druge polovice 19. stoljeća.

Lokacija: Rovinj
Klasifikacija: profana graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 1852. god. do 1854. god.

Oznaka kulturnog dobra: P-5303
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: preventivno zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Zgrada starog tribunala, Trevisol 21

Zgrada starog tribunala barokna je palača koja obuhvaća veći građevni blok u ulici Trevisol, a rezultat je više građevnih faza. Na pročelju u prizemlju se nalazi barokni portal sa zaglavnim kamenom ukrašen maskeronom. Pročeljem dominira istaknuti balkon na kamenim konzolama u osi portala. Artikulacija glavnog pročelja i oblikovanje arhitektonskih elemenata u tradiciji su venecijanskih gradskih palača 17.st.

Lokacija: Rovinj, Trevisol 21
Klasifikacija: profana graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 17. st.

Oznaka kulturnog dobra: RRI-0018-1961.
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh
Nadležni konzervatorski odjel: Konzervatorski odjel u Puli
Kontakt adresa KO: Ul. Grada Graza 2, 52100 Pula

Telefon: 052/ 375-660

Koje popuste možete ostvariti prilikom vožnje autobusom? Što ako ne iskoristite povratnu kartu? Provjerite u članku Popusti na putovanje autobusom

Ne vidite cijenu autobusne karte?

Korisni savjeti za putovanje autobusom

Izreke, misli, aforizmi i puno Murphyjevih zakona o putovanju

Vicevi o putovanju

Izazov: možete li točno odgovoriti na ovih 12 pitanja o Hrvatskoj? Kviz Hrvatska