Kulturna dobra općine Rogoznica

Orgulje u crkvi Uznesenja Blažene Djevice Marije

Pneumatske orgulje sjevernog tipa u župnoj crkvi Uznesenja Blažene Djevice Marije gradila je tvrtka Mayer godine 1908. Instrument je s 8 registara, 1 manualom i pedalom. Opseg manuala je C-g3, a pedala C-d1. nad povišenim postoljem raščlanjenim sa 4 zaklopnice s ukladama uzdiže se prospekt, s tri para užljebljenih pilastara vertikalno podijeljen u pet polja. Korintski kapiteli podržavaju gređe vijenca nad kojim se u tornjevima nastavlja polukružni zabat na vrhu ukrašen lisnatom bujnom kartušom. Nad ravnim vijencem spojnice dekorativna je lira. Osim razdvojenih spojeva, te raspuklina, orgulje su se u cjelini sačuvale. Kućište je prebojano maslinasto zeleno, dok su plastične dekoracije i ukrasne trake pozlaćene.

Lokacija: Rogoznica
Klasifikacija: glazbeni instrument
Vrijeme nastanka: 1908. god.
Autor: Tvrtka Mayer

Oznaka kulturnog dobra: Z-2882
Vrsta: pokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Pomorski svjetionik Mulo

Pomorski svjetionik Mulo smješten je na istoimenom otočiću zapadno od Rogoznice. Sagrađen je 1873. godine. od pravilno klesanih kamenih blokova. Sastoji se od prizemlja, kata i potkrovlja. Na sjeveroistočnom glavnom pročelju je kula ispod koje je glavni ulaz u zgradu svjetionika, uz koju je na svakoj etaži po jedan prozorski otvor. Drveno krovište na četiri vode pokriveno je kupom kanalicom. Jugoistočno i sjeverozapadno pročelje danas imaju ujednačeni ritam od po tri prozorska otvora na svakoj etaži (izvorno je na jugoistočnom pročelju bilo pet otvora po etaži). Svi otvori imaju kamene okvire. Nekad su prozorski otvori imali drvene škure. Ispod krova teče kameni, lagano profilirani vijenac. Prizemlje od kata duž svih pročelja dijeli jednostavni kameni razdjelni vijenac. Pomorski svjetionik Mulo jedan je od tipski građenih svjetionika iz 19. stoljeća, odnosno za vrijeme austrijske uprave koji su rasprostranjeni duž istočne obale Jadrana, a služili su za osvjetljavanje plovnog puta.

Lokacija: Rogoznica
Klasifikacija: profana graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 1873. god.

Oznaka kulturnog dobra: Z-3537
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

[adrotate group=”1″]

Inventar crkve Uznesenja Blažene Djevice Marije

Inventar pokretnih kulturnih dobara župne crkve Uznesenja Blažene Djevice Marije sastoji se od oltara, slika, skulptura, drvenih predmeta te metalnih predmeta za liturgijsku uporabu. Svi predmeti su iz perioda XVII.-XIX. st., osim drvenog raspela iz XV. st. Oltari mahom tipološki pripadaju baroknom stilu, izrađeni su u kombinaciji mramora i kamena. Brojni metalni predmeti, najvećim dijelom svijećnjaci, dobro su očuvani, no nemaju veću umjetničku vrijednost. Ipak za istaknuti je kvalitetni barokni procesijski križ od iskucanog srebra. Među drvenim predmetima zasigurno je najvrjednija umjetnina drveno raspelo iz XV. st., pripisano majstoru Jurju Petroviću. Sveukupno se inventar sastoji od 130 predmeta.

Lokacija: Rogoznica
Klasifikacija: sakralni/religijski predmeti

Oznaka kulturnog dobra: Z-4139
Vrsta: pokretno kulturno dobro – zbirka
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Antički brodolom

Na sjevernoj padini hridi Muljica, na dubini 7 – 36 m, dijelom na strmoj litici a dijelom na pješčanom dnu, nalaze se ostatci brodoloma. Sondiranje je otkrilo gusto poredane amfore tipa Lamboglia 2 s poklopcima te drvene ostatke brodske konstrukcije. Dio brodskog tereta je pod pijeskom. Nalazište se datira u vrijeme 1. st. pr. K.

Lokacija: Rogoznica
Klasifikacija: arheološka baština
Vrijeme nastanka: 1 god.p.n.e.

Oznaka kulturnog dobra: Z-241
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Crkva sv. Nikole

Crkva je adaptirana u 14. stoljeću u vrijeme gotike, ali je vjerojatno nastala ranije. Uokolo crkve je groblje stećaka. Pravilne je orijentacije. Nalazi se u uvali Lozica. Crkva je jednobrodna s polukružnom apsidom. Lađa je presvođena gotičkim svodom, a apsida polukalotom. Uzdužni zidovi lađe iznutra imaju plitke slijepe gotičke lukove. Građena je od kamena, izvana žbukana. Lađa je pokrivena kupom kanalicom, a apsida kamenim pločama. Na pročelju su jednostavna kamena vrata iznad kojih je profilirana rozeta i gotička preslica.

Lokacija: Rogoznica
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 14. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-5127
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Crkva Uznesenja Marijina

Trobrodna crkva pravokutne apside, posvećena 1746. Sjeverna lađa je dodana 1800., a južna lađa i zvonik krajem 19. st. Ima barokne stilske odlike, pravilne je orijentacije. Dva pilona koji nose lukove širokih raspona dijele unutrašnji prostor na tri broda. Glavni brod ima strop, a traveji bočnih brodova križni svod. Svod apside je polubačvast. Građena je klesancima. Pokrov je kupa. Pročelje je simetrično. U prekinutom zabatu glavnog portala je natpis s posvetom crkve. Nad glavnim portalom su veća i manja rozeta. Zabat završava profiliranim vijencem s kamenim križem.

Lokacija: Rogoznica
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 18. god. do 19. god.

Oznaka kulturnog dobra: Z-5179
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Crkva sv. Ivana Trogirskog

Zavjetna crkvica sv. Ivana Trogirskog nalazi se na rtu Ploča u blizini naselja Ražanj. Jednobrodna je pravokutna građevina s polukružnom apsidom. Na pročelju se nalaze pravokutna vrata s kamenim dovratnicima i nadvratnikom iznad kojeg je profilirana kamena greda. Krovište crkve je pokriveno kamenim pločama. Lađa crkve nadsvođena je prelomljenim svodom, a apsida nepravilnom polukalotom. Zidni plašt bočnih zidova raščlanjen je sa svake strane s po dvije lezene koje prihvaćaju pojasnice. Između lezena su plitki lukovi koji stvaraju slijepe arkade. Crkvica sv. Ivana Trogirskog je srednjovjekovna sakralna građevina s obilježjima romaničkog i gotičkog stila, dok na predromaničke tradicije upućuje raščlanjenje zidova u unutrašnjosti plitkim lukovima između lezena.

Lokacija: Ražanj
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 14. st. do 18. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-5019
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Ostatci mlina vjetrenjače

Nekadašnji objekt mlina-vjetrenjače nalazi se na vrhu brijega Vršac nad Rogoznicom Mlin je okrugla dvokatnica u obliku kule, zidana uslojenim kamenom. Na zapadu su ulazna vrata s kamenim pragovima i rasteretnim lukom iz opeke, a na svakom katu je bio po jedan jednostavni prozor s kamenim pragovima. Na sjeveru u visini drugog kata skošeni je otvor kroz koji se provlačio mehanizam za jedra. Mlin je zapušten i bez stožastog krovišta pokrivenog lamenim pločama. 80-tih godina 20 st. pretvoren je u kuću za odmor. Na razglednicama s početka 20. st. vide se krila vjetrenjače na sjeverozapadnom dijelu kule.

Lokacija: Rogoznica
Klasifikacija: profana graditeljska baština

Oznaka kulturnog dobra: Z-6293
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

 

Kontakt podaci o konzervatorskom odjelu

Nadležni KO: Konzervatorski odjel u Šibeniku
Kontakt adresa KO: J. Čulinovića 1/3, 22000 Šibenik

Telefon: 022/ 219-325

Koje popuste možete ostvariti prilikom vožnje autobusom? Što ako ne iskoristite povratnu kartu? Provjerite u članku Popusti na putovanje autobusom

Ne vidite cijenu autobusne karte?

Korisni savjeti za putovanje autobusom

Izreke, misli, aforizmi i puno Murphyjevih zakona o putovanju

Vicevi o putovanju

Izazov: možete li točno odgovoriti na ovih 12 pitanja o Hrvatskoj? Kviz Hrvatska