Kulturna dobra općine Rešetari

Arheološko nalazište “Puharina”

Nalazište je smješteno na blago povišenom terenu okružen je s južne strane željezničkom prugom, sa zapada cestom a na istoku se spušta prema Ađamovačkom potoku. Na površini nalazišta uočeni su slijedeći nalazi: antička i srednjovjekovna keramika, te antički građevinski materijal (cigla, crijepovi, šut). Prilikom prokopa kanala otkriveni su masivni i dobro očuvani antički zidovi što ukazuje na postojanje većeg antičkog građevinskog kompleksa.

Lokacija: Zapolje
Klasifikacija: arheološka baština
Vrijeme nastanka: 1. st. do 15. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-5411
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Arheološko nalazište Lipanovac – Pustošina

Srednjovjekovno i antičko nalazište Lipanovac – Pustošina nalazi se jugoistočno od naselja Drežnik u općini Rešetari u Brodsko-posavskoj županiji. Nalazište je smješteno na povišenom platou na 267 m nadmorske visine. Rekognosciranjem terena i terenskim snimanjem vidljivih struktura u arheološkom sloju na prostoru povišenog platoa otkriveni su ostaci ziđa fortifikacijskog ili sakralnog arhitektonskog sklopa koji se sastojao od dvije arhitektonske cjeline. Tlocrtni oblik arhitektonskog sklopa koji je danas vidljiv u arheološkom sloju, kao i velika količina rimskih opeka i keramike ukazuju da se radi o potencijalnom antičkom lokalitetu koji je, prema svemu sudeći, kasnije korišten u razdoblju srednjeg vijeka u obrambene svrhe zbog svojeg izrazitog geostrateškog položaja.

Lokacija: Drežnik
Klasifikacija: arheološka baština

Oznaka kulturnog dobra: P-4286
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: preventivno zaštićeno kulturno dobro

[adrotate group=”1″]

Crkva sv. Nikole

Crkva je smještena na groblju naselja Zapolje. U srednjovjekovnim izvorima posjed Zapolje spominje se u vlasništvu sinova Borića bana Odole, Čelka i Borića. U popisu papinske desetine iz 1332. god. spominje se kao župna. Zidana je lomljenim kamenom s umetanjem rimskih i cjelovitih opeka. Krovište je dvostrešno pokriveno biber crijepom. Tijekom svoje povijesti je u nekoliko navrata pregrađivana i obnavljana. Izvorno manja romanička jednobrodna crkva s polukružnim svetištem imala je ranu dogradnju u vidu rizalitno istaknutog korpusa tornja ispred zapadnog pročelja. U razdoblju kasne gotike produžena je prema istoku korpusom broda i poligonalnim svetištem bez kontrafora. U razdoblju baroka je presvođena češkim kapama. Posljednja cjelovita obnova uslijedila je potkraj 19. st. kada se osim pročelja obnavlja i unutrašnjost crkve. Iznad zapadnog pročelja tada je podignut dvoetažni zvonik koji je zaključen historicistički oblikovanom strelastom kapom. U obnovi 1909. god. unutrašnjost crkve oslikana je u duhu historicizma. Crkva sv. Nikole u Zapolju svojim arhitektonskim oblikovanjem, slojevitošću graditeljskih faza, tipološkim karakteristikama izvornog romaničkog tlocrta uvrštava se u izrazito vrijedne primjere srednjovjekovne sakralne arhitekture u Slavoniji.

Lokacija: Zapolje
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 13. st. do 15. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-6033
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Glavni oltar u Kapeli Uznesenja Blažene Djevice Marije

Kapela Uznesenja BDM u Adžamovcima, jednobrodna je historicistička kapela s kraja 19. stoljeća, a glavni oltar BDM izdvojeni je dio cjeline nekadašnjeg cjelokupnog crkvenog inventara barokne crkve sv. Terezije Avilske u Novoj Gradiški. Barokni oltar izrađen je polovicom 18. stoljeća, a izvorna kompozicija arhitektonike oltara nije sačuvana, nedostaje oltarna menza i predela na kojoj je smješteno svetohranište. Glavni oltar tabernakl tipa nalazi se u središnjoj osi svetišta. Oltar predstavlja dvodijelno svetohranište, pri čemu je donji dio oblika uspravnog pravokutnika, a gornji dio je predviđen kao postolje za kip sveca. Bogato ukrašeno svetohranište sa svake strane flankiraju dva pozlaćena stilizirana anđela lučonoše s uzdignutim krilima. Na atičkom završetku nalazi se pozlaćeni trolisni križ. U izvornoj kompoziciji baroknog oltara pretpostavlja se da je iza oltara bila obješena barokna oltarna pala sv. Terezije Avilske koja je preventivno zaštićeno kulturno dobro (P-4793).

Lokacija: Adžamovci
Klasifikacija: sakralni/religijski predmeti
Vrijeme nastanka: 18. st. do 18. st.

Oznaka kulturnog dobra: P-4977
Vrsta: pokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: preventivno zaštićeno kulturno dobro

 

Kontakt podaci o konzervatorskom odjelu

Nadležni KO: Konzervatorski odjel u Slavonskom Brodu
Kontakt adresa KO: A. Starčevića 43, 35000 Slavonski Brod

Telefon: 035/ 212-570

Koje popuste možete ostvariti prilikom vožnje autobusom? Što ako ne iskoristite povratnu kartu? Provjerite u članku Popusti na putovanje autobusom

Ne vidite cijenu autobusne karte?

Korisni savjeti za putovanje autobusom

Izreke, misli, aforizmi i puno Murphyjevih zakona o putovanju

Vicevi o putovanju

Izazov: možete li točno odgovoriti na ovih 12 pitanja o Hrvatskoj? Kviz Hrvatska