Kulturna dobra općine Ražanac

Arheološki ostaci dvojne ranokršćanske crkve s pastoforijom, krstionicom i memorijom

Arheološki lokalitet nalazi se u sjevernom dijelu prostranog polja. Istraživanjima su otkrivene dvojne ranokršćanske jednobrodne crkve kvadratnog tlocrta s krstionicom i memorijom na južnoj strani. Južna crkva završava polukružnom istaknutom apsidom, a sjeverna polukružnom istaknutom apsidom ojačanom zrakasto raspoređenim kontraforima. U obje crkve sačuvane su svečenićke klupe, te baze oltarnih ograda, ciborija i oltara. U crkvama je pronađen znatan broj ulomaka kamenog crkvenog namještaja i arhitektonske skulpture. Ostaci arhitekture i namještaja datirani su u drugu polovicu 5. i prvu polovicu 6. stoljeća.

Lokacija: Ražanac
Klasifikacija: arheološka baština
Vrijeme nastanka: 5. st. do 6. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-4201
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Arheološko nalazište Ljubljana i Kosa

Poluotok Ljubljana s Kosom iznad Ljupča prirodni je greben visok 90 do 150 m s nizom arheološkog nalazišta. Pruža se u pravcu SZ – JI u dužini od 4 km. Na njegovom zaravnatom vrhu su dvije gradine: Venac, naseljena kroz željezno i rimsko doba s ostacima bedema i željeznodobnom nekropolom na ravnom zemljištu, i Ljubljana na krajnjem rtu, naseljena od željeznoga doba do turskih provala. Na čitavom području razmješteno je stotinjak grobnih humaka, a podno Kose su nalazišta iz rimskog i srednjovjekovnog doba. Na rtu poluotoka Ljubljana su ostaci srednjovjekovnog utvrđenog grada s bedemima i kulama koji se pružaju uz sam rub mora, troapsidalnom crkvom Sv. Marije i ostacima kuća oko nje.

Lokacija: Ljubač
Klasifikacija: arheološka baština

Oznaka kulturnog dobra: Z-1335
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

[adrotate group=”1″]

Mletačka utvrda

Utvrda je građena o obliku obrambenog zida s kulama, tako da zatvara rt pred naseljem. Iz središnje kvadratne kule šire se dva kraka djelomično sačuvanih bedema. Glavna kula je podjeljena u prizemlje i tri kata, dok je od dvije završne polukružne kule utemeljene u samom moru sačuvana samo jedna.Fortifikacija građena od uslojenih kamenih klesanaca dugačka je gotovo 115 metara. Utvrda je građena početkom XVI st. i dobro je sačuvan primjer fortifikacija u Velebitskom kanalu.

Lokacija: Ražanac
Klasifikacija: profana graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 16. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-1202
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

 

Kontakt podaci o konzervatorskom odjelu

Nadležni KO: Konzervatorski odjel u Zadru
Kontakt adresa KO: I. Smiljanića 3, 23000 Zadar

Telefon: 023/ 211-129

Koje popuste možete ostvariti prilikom vožnje autobusom? Što ako ne iskoristite povratnu kartu? Provjerite u članku Popusti na putovanje autobusom

Ne vidite cijenu autobusne karte?

Korisni savjeti za putovanje autobusom

Izreke, misli, aforizmi i puno Murphyjevih zakona o putovanju

Vicevi o putovanju

Izazov: možete li točno odgovoriti na ovih 12 pitanja o Hrvatskoj? Kviz Hrvatska