Kulturna dobra općine Rasinja

Na području općine Rasinja nalazi se 12 kulturnih dobara. 6 dobara pripadaju kategoriji sakralna graditeljska baština, 3 dobra pripadaju kategoriji sakralni/religijski predmeti, 2 dobra pripadaju kategoriji glazbeni instrument, a 1 dobro pripada kategoriji profana graditeljska baština.

Sva dobra općine Rasinja:

 • Crkva Našašća Sv. Križa
 • Crkva sv. Kuzme i Damjana i stari župni dvorCrkva sv. MargareteCrkva sv. TrojiceCrkva sv. Velikomučenika GeorgijaCrkveno ruho iz crkve sv. Kuzme i DamjanaDvorac InkeyIkonostas u crkvi sv. Velikomučenika GeorgijaOrgulje u crkvi Našašća Sv. KrižaOrgulje u crkvi sv. Kuzme i DamjanaPil Presvetog TrojstvaSakralni inventar crkve Našašća sv. Križa

  Crkva Našašća Sv. Križa

  Župna crkva Našašća Sv. Križa u Rasinji nalazi se unutar nekadašnjeg perivoja južno uz dvorac Inkey. Građena je na prijelazu 15. u 16. stoljeće u srednjovjekovnim oblicima, a današnji izgled dobiva tijekom kasnobarokne obnove koja je dovršena 1795. g. te izgradnjom zvonika 1842. g. Od prvotne je crkve sačuvano poligonalno svetište poduprto kontraforama uz koje je na starim temeljima dograđen brod. Južno uz svetište prizemna je sakristija. Iz vremena barokne obnove sačuvana su dva bočna oltara, propovjedaonica i orgulje.

  Lokacija: Rasinja, Rasinja bb
  Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 15. st. do 19. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-3198
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Crkva sv. Kuzme i Damjana i stari župni dvor

  Barokna župna crkva sv. Kuzme i Damjana smještena je u središtu naselja, dok je u neposrednoj blizini župni dvor, također baroknih stilskih karakteristika. Sagrađena je između 1760. i 1765. godine pod patronatom grofa Antona Erdödya. Crkva je jednobrodna građevina izduljenog pravokutnog tlocrta orijentirana istok – zapad sa svetištem širine jednake brodu zaključenim zaobljenom apsidom. Zvonik se nalazi u osi glavnog zapadnog pročelja. Autorstvo oslika pripisuje se slikaru Antonu Lerchingeru. Župni dvor je jednokatnica sagrađena oko 1760. godine, a obnovljena je koncem 19. stoljeća.

  Lokacija: Kuzminec, Kuzminec bb
  Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 18. st.
  Autor: Anton Jožef Lerchinger

  Oznaka kulturnog dobra: Z-3073
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh [adrotate group=”1″]

  Crkva sv. Margarete

  Kapela klasicističkih obilježja orijentirana u pravcu sjever-jug sagrađena je 1846. na mjestu starije drvene kapele podignute 1787. Kapela je jednobrodna građevina pravokutnog tlocrta s apsidom, zvonikom iznad pročelja i sakristijom s istočne strane svetišta. Klasicistički inventar potječe iz vremena gradnje.

  Lokacija: Subotica Podravska
  Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 1846. god.

  Oznaka kulturnog dobra: RZG-0548-1969.
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Crkva sv. Trojice

  Jednobrodna građevina pravokutnog tlocrta s trostranim svetištem širine jednake brodu i zvonikom na glavnom, zapadnom pročelju. Dvostrešno je krovište natkriveno biber crijepom, a zvonik limenom lukovicom. Prostor broda svođen je češkim svodovima, a svetište kalotom. Karakteristika eksterijera jednostavno je oblikovanje ravnim zidnim plohama bez dekoracije. Drveni ikonostas s početka je 19. st. Crkva je baroknih karakteristika i sagrađena je u drugoj polovici 18. st.

  Lokacija: Duga Rijeka
  Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 18. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-3378
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Crkva sv. Velikomučenika Georgija

  Crkva je podignuta oko 1722. godine kao jednobrodna građevina zaobljenoga svetišta. Ispred glavnoga pročelja je zidana kapija s krovićem pokrivenim šindrom. Zvonik je prislonjen uz glavno pročelje. Lađa je svođena sa dva jarma češkoga kupolastog svoda. Najvredniji primjer inventara je veliki ikonostas ukrašen rokoko motivima. Ikone je naslikao Jovan Četirević Grabovan 1779. godine.

  Lokacija: Veliki Poganac
  Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 1722. god.
  Autor: Jovan Četirević Grabovan

  Oznaka kulturnog dobra: Z-2894
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Crkveno ruho iz crkve sv. Kuzme i Damjana

  Zbirka misnog ruha u crkvi sv. Kuzme i Damjana u Kuzmincu nastala je od kraja 18. do početka 20. stoljeća. Najznačajniji tekstilni predmet predstavlja crna misnica koja po vrsti ukrasa na materijalima upućuje na vrijeme nastanka u trećoj četvrtini 18. stoljeća. To se posebno odnosi na motiv vertikalnog niza vijugavih vitica sastavljenih od sitnih cvjetnih glavica i vitica. Zbog svoje cjelovitosti zanimljiva je i grupa koju čini zelena misnica, velum, manipul, stola i bursa iz Kuzminca. Zbirku upotpunjuju pojedinačni predmeti, crni i bijeli velum ukrašen čipkom na batiće sa srebrnim i zlatnim nitima. Kvalitetom, značajem i brojnošću ova zbirka crkvenog ruha zauzima značajno mjesto na širem prostoru Podravine.

  Lokacija: Kuzminec
  Klasifikacija: sakralni/religijski predmeti
  Vrijeme nastanka: 18. st. do 20. st.

  Oznaka kulturnog dobra: P-5321
  Vrsta: pokretno kulturno dobro – zbirka
  Pravni status: preventivno zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Dvorac Inkey

  Dvorac Inkey sagrađen je na mjestu stare kurije i pripadajućih gospodarskih zgrada, a jednoj od njih, nastaloj početkom 19. stoljeća, koja je prvobitno služila za stanovanje, prigrađena je s obje strane jednokatnica 1885. godine. Tako je nastao historicistički dvorac H- tlocrta izgubljenog rušenjem najstarijeg dijela te su ostala dva samostojeća objekta. Unatoč adaptacijama dvorac je sačuvan u velikoj mjeri, ističe se slikovitošću i bogatstvom dekoracije uz sačuvane elemente izvorne opreme te predstavlja vrijedan historicistički sklop

  Lokacija: Rasinja
  Klasifikacija: profana graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 19. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-3197
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Ikonostas u crkvi sv. Velikomučenika Georgija

  Vrijedan ikonostas kasnobaroknih obilježja datira iz 1799. godine, a oslik potpisuje Jovan Četirević Grabovan, koji je suvremena slikarska strujanja uklopio u tradicionalno crkveno slikarstvo na ikonama. Ikonostas prati tradicionalni raspored ikona. Horizontalno je podijeljen u četiri reda, a vertikalno na sedam osi. Centralna os je naglašena carskim dverima i velikim ikonama sa scenom Uskrsnuća, Deisisa i križem u vrhu. Ikonostas u Velikom Pogancu vrhunsko je i cjelovito djelo ovog umjetnika i predstavlja sam vrh kasnobaroknog slikarstva na ikonostasima na ovom području.

  Lokacija: Veliki Poganac
  Klasifikacija: sakralni/religijski predmeti

  Oznaka kulturnog dobra: P-4799
  Vrsta: pokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: preventivno zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Orgulje u crkvi Našašća Sv. Križa

  Manje mehaničke orgulje s 8 registara, s 1 manualom i pedalom tvrtke Rieger građene su 1898. godine. Jedinstveno oblikovan korpus završen zabatom u prospektu je pilastrima raščlanjen u tri arkade. U centru zabata aplicirana je dekorativna rozeta. Sviraonik je, čini se, naknadno ugrađen u ogradu.

  Lokacija: Rasinja
  Klasifikacija: glazbeni instrument
  Vrijeme nastanka: 1898. god.
  Autor: Tvrtka Rieger

  Oznaka kulturnog dobra: Z-3981
  Vrsta: pokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Orgulje u crkvi sv. Kuzme i Damjana

  Orgulje su djelo M. Krainza iz 1877. godine i sačuvane gotovo u cijelosti u izvornom stanju. To su jedine sačuvane Krainzove orgulje i rani primjerak romantičnog stila na našem području. Kučište je komponirano s dva visoka bočna tornja i niskom i uskom spojnicom. Trokutni zabati tornjeva ukršeni su plastičnim zupcima i akroterijima u stilu vladajućeg klasicizma.

  Lokacija: Kuzminec
  Klasifikacija: glazbeni instrument
  Vrijeme nastanka: 1877. god.
  Autor: M. Krainz

  Oznaka kulturnog dobra: Z-4173
  Vrsta: pokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Pil Presvetog Trojstva

  Pripada grupi malobrojnih očuvanih primjeraka javne plastike baroka u sjevernoj Hrvatskoj, a svojim položajem na istaknutom mjestu unutar naselja žarište je prilaznih putova. Pil je postavljen na kvadratno postolje. Ima oblik stuba pri čijem se vrhu nalaze plitke polukružne niše s reljefima sv. Antuna Padovanskog, sv. Florijana, sv. Barbare i Bogorodice. U sredini prednje strane apliciran je grb donatora s rijetkim prikazom golubice koja nosi u kljunu prsten. Na vrhu stuba iz jednog komada kamena isklesana je skulpturalni prikaz Presvetog Trojstva. Prikaz je jedinstven po smještaju golubice Duha Svetoga podno Kristovih nogu.

  Lokacija: Cvetkovec
  Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 18. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-3261
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Sakralni inventar crkve Našašća sv. Križa

  Zaštićeni sakralni inventar crkve Našašća sv. Križa u Rasinji sastoji se od: bočnog oltara sv. Barbare, bočnog oltara sv. Stjepana Prvomučenika, propovjedaonice te dva anđela adoranta. Spomenuti predmeti dio su inventara koji potječe iz vremena barokne obnove crkve, a koja je dovršena 1795. godine.

  Lokacija: Rasinja
  Klasifikacija: sakralni/religijski predmeti
  Vrijeme nastanka: 18. st. do 19. st.

  Oznaka kulturnog dobra: P-4802
  Vrsta: pokretno kulturno dobro – zbirka
  Pravni status: preventivno zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh
  Nadležni konzervatorski odjel: Konzervatorski odjel u Bjelovaru
  Kontakt adresa KO: Trg E. Kvaternika 6, 43000 Bjelovar

  Telefon: 043/ 221-040

  Koje popuste možete ostvariti prilikom vožnje autobusom? Što ako ne iskoristite povratnu kartu? Provjerite u članku Popusti na putovanje autobusom

  Ne vidite cijenu autobusne karte?

  Korisni savjeti za putovanje autobusom

  Izreke, misli, aforizmi i puno Murphyjevih zakona o putovanju

  Vicevi o putovanju

  Izazov: možete li točno odgovoriti na ovih 12 pitanja o Hrvatskoj? Kviz Hrvatska