Kulturna dobra općine Rakovica

Ruševine starog grada Drežnika

Stari grad smješten na strmoj klisuri kanjona rijeke Korane, u povijesnim izvorima spominje se s istoimenom župom u 13. st. U vlasništvu je Nelipića, Gissinga, Babonića, Frankopana. Godine 1592. osvajaju ga Turci i u njihovim rukama ostaje do 1788. kada se u grad smješta vojna posada. Od grada nepravilnog tlocrta sa cilindričnom kulom u sredini, opasanog obrambenim zidovima ojačanim dvjema četverostranim kulama, danas su sačuvane ruševine. Središnja kula je rekonstruirana.

Lokacija: Drežnik Grad
Klasifikacija: profana graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 13. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-291
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Špoljarićeva pilana na rijeci Korani

Pilana na vodeni pogon smještena je na rijeci Korani, u Nacionalnom parku Plitvička jezera. Zgrada je prizemnica „L“ tlocrta, sagrađena krajem 19. st. prvotno u funkciji mlina vodenice. Godine 1922. obitelj Špoljarić je kupila mlin, izgradila mehanizam za piljenje i prenamijenila zgradu u pilanu. Postupak piljenja, kao i dio postrojenja i mehanizma od vremena gradnje nisu bitnije mijenjani. Od stotinjak pilana na području Korduna, Like i Gorskog Kotara koliko ih je sagrađeno u 19. i početkom 20. st., danas je ostalo sačuvano tek nekoliko, dok je jedina prezentirana i u turističkoj funkciji pilana u Korani.

Lokacija: Korana, Korana Donja
Klasifikacija: profana graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 1890. god. do 1922. god.

Oznaka kulturnog dobra: Z-6270
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

[adrotate group=”1″]

Tradicijska okućnica Rakovica 9

Okućnica iznimne arhitektonske, etnološke i dokumentarne vrijednosti jedina je tradicijska kuća s gospodarskim zgradama koja je na području naselja Rakovica sačuvala izvorne tradicijske elemente gradnje. Sagrađena je na rakovičkom sajmištu u drugoj polovici 19. st. Prizemnica na poluukopanom podrumu građena je od žbukanih drvenih planjki spojenih njemačkim vezom i kamena. Sačuvani su originalni daščani podovi, unutarnja stolarija, ograda stepenica, vratnice s pripadajućim kvakama i pantima, krušna peć u podrumu, te manjim dijelom namještaj.

Lokacija: Rakovica, Rakovica 9
Klasifikacija: profana graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 1850. god. do 1900. god.

Oznaka kulturnog dobra: P-4750
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: preventivno zaštićeno kulturno dobro

Mlin-vodenica Špoljarić

Zajednički, redovnički mlin na rijeci Korani koji su koristili stanovnici šireg plitvičkog i rakovičkog područja jedini je sačuvan i u funkciji od šest mlinova u selu Korana. Sagrađen je u 19. st., a godine 2002. je obnovljen i rekonstruiran. Tradicijski objekt karakterističan za predindustrijsko razdoblje, iznimno je važan dio kulturne baštine područja Plitvičkih jezera koji prezentira tradicijski obrt mljevenja na autohton način.

Lokacija: Korana
Klasifikacija: profana graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 19. st.

Oznaka kulturnog dobra: P-4755
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: preventivno zaštićeno kulturno dobro

 

Kontakt podaci o konzervatorskom odjelu

Nadležni KO: Konzervatorski odjel u Karlovcu
Kontakt adresa KO: V. Vranicanija 6, 47000 Karlovac

Telefon: 047/ 600-796

Koje popuste možete ostvariti prilikom vožnje autobusom? Što ako ne iskoristite povratnu kartu? Provjerite u članku Popusti na putovanje autobusom

Ne vidite cijenu autobusne karte?

Korisni savjeti za putovanje autobusom

Izreke, misli, aforizmi i puno Murphyjevih zakona o putovanju

Vicevi o putovanju

Izazov: možete li točno odgovoriti na ovih 12 pitanja o Hrvatskoj? Kviz Hrvatska