Kulturna dobra općine Rakovec

Tradicijska kuća s okućnicom, Hruškovec 19

Tradicijska kuća sagrađena 1929. godine je drvena prizemnica pravokutnog tlocrta s podrumom. Unutrašnjost ima troprostornu organizaciju s pristupom iz vanjskog trijema, šantora. Na zapadnoj strani prigrađena je komora zidana opekom sa zasebnim ulazom, specifična po primjeni motiva ugaon rustike uz rub ožbukanog pročelja. Unutar okućnice smještena su dva velika gospodarska objekta građena drvetom i opekom.

Lokacija: Hruškovec, Hruškovec 19
Klasifikacija: profana graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 1929. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-4251
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Crkva sv. oca Nikole

Crkva potječe iz 1795. godine, a obnovljena je u nekoliko navrata tijekom 19. i početkom 20. st. Jednobrodna je građevina pravokutnog tlocrta s poligonalno zaključenim svetištem i predvorjem, nad kojim je zvonik. Prostor broda svođen je lažnim drvenim bačvastim svodom. Sačuvan je ikonostas i nekoliko pojedinačnih ikona.

Lokacija: Lipnica
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 18. st. do 20. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-2489
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

[adrotate group=”1″]

Crkva sv. Jurja Mučenika

Crkva je gotička barokizirana građevina čije srednjovjekovno porijeklo potvrđuje sačuvan gotički sloj, počevši od tlocrtne dispozicije broda i užeg poligonalno zaključenog svetišta poduprtog kontraforama do elemenata poput gotičkog južnog bočnog portala. Barokizacijom oko 1750. godine povećana je i presvođena, te dobiva novi krov i zvonik, smješten sjeverno uz svetište. Crkva je u cijelosti svođena češkim kapama. U unutrašnjosti se nalazi vrijedan barokni inventar.

Lokacija: Rakovec
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 15. st. do 18. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-2630
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Skulptura Prijestolje milosti

Kameni kip Presvetoga Trojstva (ikonografski tip Prijestolje milosti) postavljen je na mjesnome groblju u Rakovcu, a vjerojatno je nastao oko 1720. godine zahvaljujući plemićkoj obitelji Patačić i Balthasaru II. Patačiću, u to vrijeme vlasniku imanja Rakovec. Djelo je to za sada neidentificiranog, no svakako vrlo kvalitetnoga kipara izražene kiparske vještine, čije vrsno modelirane figure i finoća emotivnog naboja upućuju na dobro školovanog majstora. Naročito su šarmantne glavice anđela-putta koji razigrano proviruju iz oblaka u raznolikim ekspresijama. Skulptura se ističe ne samo svojim znatnim likovnim vrijednostima, nego i zbog razmjerno rijetke zastupljenosti kamenog kiparstva u sakralnoj baštini sjeverne Hrvatske.

Lokacija: Rakovec
Klasifikacija: sakralni/religijski predmeti
Vrijeme nastanka: 1720. god.

Oznaka kulturnog dobra: Z-6330
Vrsta: pokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

 

Kontakt podaci o konzervatorskom odjelu

Nadležni KO: Konzervatorski odjel u Zagrebu
Kontakt adresa KO: Mesnička 49, 10000 Zagreb

Telefon: 01/ 4851-522

Koje popuste možete ostvariti prilikom vožnje autobusom? Što ako ne iskoristite povratnu kartu? Provjerite u članku Popusti na putovanje autobusom

Ne vidite cijenu autobusne karte?

Korisni savjeti za putovanje autobusom

Izreke, misli, aforizmi i puno Murphyjevih zakona o putovanju

Vicevi o putovanju

Izazov: možete li točno odgovoriti na ovih 12 pitanja o Hrvatskoj? Kviz Hrvatska