Kulturna dobra općine Pušća

Kulturno – povijesna cjelina naselja Donja Pušća

Župna crkva, župni dvor, mjesno groblje i kapela čine povezanu kulturno povijesnu cjelina smještenu na padini brijega u središtu naselja. Župna crkva je jednobrodna građevina s nižim i užim svetištem zaključenim trostranom apsidom. Sjeverno je sakristija s oratorijem, a južno grobnica obitelji Rauch. Na glavnom pročelju dominira visoki zvonik s baroknom lukovicom. Crkva je srednjevjekovna, barokizirana u 18. st., i radikalno obnovljena u 19. st. Kapela M.B. Čiselske je barokna, jednobrodna, svođena građevina s užim svetištem i stiješnjenom apsidom te zvonikom iznad pročelja. Posebno je vrijedan njezin atektonski barokni oltar s retablom u obliku isprepletene vinove loze.

Lokacija: Donja Pušća
Klasifikacija: kulturno-povijesna cjelina
Vrijeme nastanka: 15. st. do 19. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-3833
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – kulturno – povijesna cjelina
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Zgrada stare škole

Slobodnostojeća jednokatnica škole podignuta je u naselju uz glavnu ulicu. Pravokutnog je tlocrta, zatvorenog volumena, završena četveroslivnim krovištem, a pročelja su oblikovana dekorativnim detaljima kasne secesije. Zgrada je podignuta 1913. g., a svojom orijentacijom, sadržajem i oblikovanjem unosi urbani element i pridonosi formiranju središta neselja.

Lokacija: Donja Pušća
Klasifikacija: profana graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 1913. god.

Oznaka kulturnog dobra: Z-3535
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

[adrotate group=”1″]

Crkva sv. Katarine

Izvorno gotička crkva je jednobrodna građevina malih dimenzija i pravokutnog tlocrta, s užim svetištem i drvenim tornjem nad pročeljem. Adaptirana je tijekom vremena, no unatoč tome u cijelosti je sačuvano pravokutno gotičko svetište svođeno križno-rebrastim svodom. Nad brodom je ravan strop, a karakteristika eksterijera je jednostavno oblikovanje. Osim svođenog gotičkog svetišta, jednog od rijetkih u cijelosti sačuvanih na području Zagrebačke županije, u crkvi se nalazi vrijedan oltar baroknih obilježja.

Lokacija: Hrebine
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 16. st. do 19. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-3765
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Oltar sv. Katarine Aleksandrijske

Oltar Sv. Katarine rad je neznanoga majstora iz prve polovine 18.st. U središtu retabla oltarna je slika s prikazom Sv. Katarine Aleksandrijske, koju omeđuju s lijeve strane kipovi Sv. Petra i neatribuirane svetice, a s desne kipovi sv. Pavla i također neatribuirane svetice. Kipovi svojim pokrenutim položajem tijela smjelo izlaze u prostor, draperija im pada u duboko usječenim mesnatim naborima, ali smirena lica ne ponavljaju jednaku ekspresivnost. Posebna kvaliteta očituje se u oblikovanju gigantiziranog akantusovog lista, te u cjelokupnoj kompoziciji retabla čija je tektoničnost suptilno negirana velikim kipovima postavljenim ispred stupova te naglašenim dekorativnim profilacijama.

Lokacija: Hrebine
Klasifikacija: sakralni/religijski predmeti
Vrijeme nastanka: 18. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-4489
Vrsta: pokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Inventar crkve Blažene Djevice Marije Čiselske

Crkva Blažene Djevice Marije Čiselske u Pušći sačuvala jedan od najvrednijih sakralnih inventara sjeverne Hrvatske. Inventar se sastoji od glavnog oltara i dva bočna oltara s pripadajućim skulpturama i slikama, te propovjedaonice, klupa i sakristijskog ormara.

Lokacija: Donja Pušća
Klasifikacija: sakralni/religijski predmeti
Vrijeme nastanka: 18. st. do 19. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-5252
Vrsta: pokretno kulturno dobro – zbirka
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Kapela sv. Marije Magdalene

Kapela sv. Marije Magdalene smještena je na vrhu brijega u sjevernom dijelu istoimenoga naselja. Sagrađena je 1886. godine na mjestu starije kapele, a oko nje je formirano seosko groblje. Jednobrodna građevina pravokutnog tlocrta zaključena je nižim i užim svetištem te poligonalnom apsidom. Iznad središnje osi glavnoga pročelja izdiže se toranj zaključen bakrenom lukovicom. Jedini plastički akcent zabatno zaključenoga glavnoga pročelja jest polukružni luk portala sa zaglavnim kamenom na kojemu je u reljefu prikazana muška glava.
Unutrašnji prostor kapele zaključen je ravnim stropom i osvijetljen kroz dva prozora na južnoj strani. Dominantnim položajem na vrhu brijega te skladnim odnosom prema pejzažu kapela s neposrednim prostornim okruženjem ostvaruje visoku ambijentalnu vrijednost.

Lokacija: Marija Magdalena
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 19. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-5942
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Kurija Rauch

Kurija Rauch u Gornjoj Pušći smještena je izvan naselja, na povišenom položaju, okružena ostatkom perivoja koji potječe iz 20. stoljeća. Pripadala je imanju koje je od sredine 19. stoljeća bilo u vlasništvu obitelji Rauch. Nakon toga je neadekvatnom namjenom prepuštena postepenom propadanju. Formirana je tijekom 18. i 19. stoljeća o čemu svjedoče konstruktivni i oblikovni arhitektonski elementi. Prema karakteristikama organizacije unutarnjeg prostora, konstrukcijama i pročeljnom oblikovanju, pripada prepoznatljivoj tipološkoj skupini koja je zastupljena na prostoru sjeverozapadne Hrvatske. Osim arhitektonske ima i ambijentalnu vrijednost koja proizlazi iz njena položaja na hrptu brežuljka gdje postaje značajna odrednica ovoga prostora.

Lokacija: Gornja Pušća
Klasifikacija: profana graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 18. st. do 19. st.

Oznaka kulturnog dobra: P-4736
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: preventivno zaštićeno kulturno dobro

 

Kontakt podaci o konzervatorskom odjelu

Nadležni KO: Konzervatorski odjel u Zagrebu
Kontakt adresa KO: Mesnička 49, 10000 Zagreb

Telefon: 01/ 4851-522

Koje popuste možete ostvariti prilikom vožnje autobusom? Što ako ne iskoristite povratnu kartu? Provjerite u članku Popusti na putovanje autobusom

Ne vidite cijenu autobusne karte?

Korisni savjeti za putovanje autobusom

Izreke, misli, aforizmi i puno Murphyjevih zakona o putovanju

Vicevi o putovanju

Izazov: možete li točno odgovoriti na ovih 12 pitanja o Hrvatskoj? Kviz Hrvatska