Kulturna dobra općine Privlaka

Crkva sv. Martina Biskupa

Smještena je u središtu naselja i izgrađena 1782. u duhu kasnobaroknog klasicizma. Jednobrodna je građevina s polukružnim svetištem i pravokutnom sakristijom na sjevernom te ugrađenim zvonikom na glavnom pročelju.Zvonik je zaključen kasnobaroknom lukovicom. Glavno pročelje neznatno je izvučeno plitkim rizalitom te vertikalno raščlanjeno pilastrima. Bočna lezenirana pročelja rastvorena su lučno zaključenim prozorima od kojih neki imaju vitraje s kraja 19. st. Na sakristiji ziđe je rastvoreno pravokutnim prozorima.Lađa je popločena kamenim pločama.Osim bogatog crkvenog inventara iz 18. i 19. st, unutrašnjost je ukrašena oslicima.

Lokacija: Privlaka, Falićevci 2
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 1782. god.

Oznaka kulturnog dobra: Z-1161
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

[adrotate group=”1″]

Arheološko nalazište Soline

U Privlaci (nedaleko Virskog mosta) na rtu Soline nalazi se arheološki lokalitet sa ostacima iz rimskog i srednjovjekovnog perioda. Smješten je na pješčanom jezičcu uz danas potopljeni prostor Privlačkog Gaza, kojeg sa sjeverne strane zatvara otok Vir i otočić Školjić (Virić).

Lokacija: Privlaka
Klasifikacija: arheološka baština
Vrijeme nastanka: 1. st. do 15. st.

Oznaka kulturnog dobra: P-5420
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: preventivno zaštićeno kulturno dobro

Nadležni konzervatorski odjel: Konzervatorski odjel u Zadru
Kontakt adresa KO: I. Smiljanića 3, 23000 Zadar

Telefon: 023/ 211-129

Koje popuste možete ostvariti prilikom vožnje autobusom? Što ako ne iskoristite povratnu kartu? Provjerite u članku Popusti na putovanje autobusom

Ne vidite cijenu autobusne karte?

Korisni savjeti za putovanje autobusom

Izreke, misli, aforizmi i puno Murphyjevih zakona o putovanju

Vicevi o putovanju

Izazov: možete li točno odgovoriti na ovih 12 pitanja o Hrvatskoj? Kviz Hrvatska