Kulturna dobra općine Primošten

Na području općine Primošten nalazi se 12 kulturnih dobara. 4 dobra pripadaju kategoriji sakralna graditeljska baština, 3 dobra pripadaju kategoriji sakralni/religijski predmeti, 1 dobro pripada kategoriji kulturno-povijesna cjelina, 1 dobro pripada kategoriji znanje i vještine, 1 dobro pripada kategoriji arheološka baština, 1 dobro pripada kategoriji profana graditeljska baština, a 1 dobro pripada kategoriji kulturni krajolik.

Sva dobra općine Primošten:

 • Arheološko nalazište Gradina Kremik kod Primoštena
 • Crkva sv. JerolimaCrkva sv. JurjaCrkva sv. Jurja u PrhovuCrkva sv. RokaInventar crkve sv. JurjaInventar crkve sv. RokaJurlinovi dvoriKultivirani krajolik BucavacKulturno – povijesna cjelina PrimoštenaOltarna slika “Sv. Juraj”Tradicijsko umijeće izrade čipke na području Primoštena i Rogoznice

  Arheološko nalazište Gradina Kremik kod Primoštena

  Arheološko nalazište Gradina Kremik smješteno je na tjemenu istoimenog brda (kota 169,8) koje se nalazi 1,5 km jugoistočno od Primoštena. Riječ je o prapovijesnom utvrđenom gradinskom naselju približne površine 1,5 ha. Naseobinski prostor gradine zaštićen je sa sjeverne i istočne strane suhozidnim bedemom dužine oko 400 m. Ostaci bedema vidljivi su na ortofoto karti u mjerili 1:5000 koju je izradila Državna geodetska uprava (DOF 5/2011). Bedem je očuvan mjestimično do 1,5 m visine, dok mu širina varira od 2,5 do 4 m. Ulaz se nalazio na sjeveroistočnoj strani naselja. Gradinski prostor s južne strane zaštićen je prirodnom liticom. Na prostoru unutar bedema vidljivo je više kamenih gomila koji ukazuju na postojanje arheoloških struktura. Kao površinski nalaz pronađeni su ulomci prapovijesne keramike. Arheološko istraživanje do sada nije provedeno.

  Lokacija: Primošten
  Klasifikacija: arheološka baština
  Vrijeme nastanka: 9. st. do 1. st.

  Oznaka kulturnog dobra: P-5105
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: preventivno zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Crkva sv. Jerolima

  Grobljanska crkva sa zvonikom iz 1906. dograđena staroj romaničkoj crkvi iz 13. st. koja služi kao sakristija. Adaptirana je u 15. st. u stilu gotike. Nepravilne je orijentacije. Starija je jednobrodna, longitudinalna građevina s polukružnom apsidom. Novija je jednobrodna sa zvonikom na pročelju. Nova crkva ima strop i drveno krovište. U staroj crkvi je polubačvasti svod, a apsida je zasvođena polukalotom. Srpasti trijumfalni luk na poluimpostima, dijeli apsidu i lađu. Zidana je kamenom i s vanjske strane žbukana. Pokrov novije crkve je crijep, a starije kamene ploče. Pročelje ima vrata s profiliranim nadvratnikom, dva prozora, malu rozetu i zvonik na preslicu s dva zvona.

  Lokacija: Široke
  Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 13. st. do 20. st.
  Autor: Ivan Hreljić

  Oznaka kulturnog dobra: Z-5131
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh [adrotate group=”1″]

  Crkva sv. Jurja

  Crkva iz 15. st. pravilne orijentacije, obnovljena i posvećena 1760. Zvonik na tri kata je iz 1929. U II. svjetskom ratu je bombardirana, obnovljena je, dodana apsida, a noviji su bočni aneksi od kojih je jedan sakristija. Ima elemenate baroknog stila. Trobrodna je bazilika, izdužene poligonalne apside. Piloni koji nose lukove dijele crkvu na tri broda. Glavni brod ima strop, a traveji bočnih brodova polubačvasti svod. Građena kamenom, izvana je nežbukana. Krovište je drveno, pokriveno kupom. Pročelje je simetrično s portalom nad kojim su reljef Bogorodice i kamena rozeta a završava kamenim vijencem s križem. Glavni brod ima bazilikalno osvjetljenje. Oko crkve je groblje.

  Lokacija: Primošten
  Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 15. st. do 20. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-3760
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Crkva sv. Jurja u Prhovu

  Crkva sv. Jurja se sastoji od starije jednobrodne crkvice s apsidom i od većeg novog jednobrodnog dijela prizidanog na zapadnoj strani. Crkva je pravilne orijentacije. Krov starije crkve pokriven je kamenim pločama, lađa nasvođena polubačvastim svodom, a apsida polukalotom. Sa sjeverne strane novijeg dijela crkve uz glavno pročelje prizidan je višekatni zvonik. Starija crkva je srednjovjekovna, romaničkih stilskih karakteristika.

  Lokacija: Primošten
  Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 13. st. do 19. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-5130
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Crkva sv. Roka

  Izgrađena u kontakt zoni Primoštena i Varoši. Ruralna jednobrodna longitudinalna crkva bez apside orijentirana na sjeveroistok sa zvonikom na preslicu i prizidanom sakristijom. Građena kamenom i pokrivena kamenim pločama. Portal sa simetričnim kvadratnim prozorima je s kamenim pragovima i profiliranim nadvratnikom. Skromni inventar je iz 18. stoljeća Vidljive su brojne preinaka 18. i 19. stoljeća: produžena je, povišena i dodana je sakristija. Na glavnom pročelju u kamenom slogu jasno se vidi niži zabat starijeg objekta. Ima izniman urbanistički značaj dominantne vizure i prirodne granice prema primoštenskoj varoši od druge polovine 19. st.

  Lokacija: Primošten
  Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 17. st. do 19. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-3663
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Inventar crkve sv. Jurja

  Inventar obuhvaća 46 predmeta i uglavnom ga sačinjavaju metalni predmeti iz 19. stoljeća koji se koriste u liturgiji, oltarna slika A. Dusa iz 18. stoljeća i misno ruho iz 19. stoljeća jer je stariji inventar izgorio u požaru u 19. stoljeću.

  Lokacija: Primošten
  Klasifikacija: sakralni/religijski predmeti

  Oznaka kulturnog dobra: Z-3972
  Vrsta: pokretno kulturno dobro – zbirka
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Inventar crkve sv. Roka

  Inventar se sastoji od 17 predmeta, a to su oltar sa skulpturom, nekoliko metalnih predmeta, tri kompleta kazula sa stolama i kameno svetohranište. Predmeti se mogu datirati u 18./19. stoljeće.

  Lokacija: Primošten
  Klasifikacija: sakralni/religijski predmeti

  Oznaka kulturnog dobra: Z-3973
  Vrsta: pokretno kulturno dobro – zbirka
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Jurlinovi dvori

  Kompleks se nalazi u naselju Drage. Sve su kuće izgrađene oko dvorišta tako da tvore zatvorenu cjelinu. Kompleks čine četiri kuće. Kuće imaju pravokutan tlocrt. Građene su nepravilno priklesanim kamenom i fugirane. Drvene dvostrešne krovne konstrukcije pokrivene su kamenim pločama, a duž sljemena su kupe kanalice. Cijelo dvorište je popločano, a ispred kompleksa je mali vrt.

  Lokacija: Primošten Burnji
  Klasifikacija: profana graditeljska baština

  Oznaka kulturnog dobra: Z-3542
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Kultivirani krajolik Bucavac

  Kultivirani agrarni krajolik Bucavac nalazi se 3 km južno od Primoštena. Radi se o krševitom tlu površine oko 18 ha, koje je iskrčeno te pretvoreno u vinograde 1947. godine. Ono što Bucavac izdvaja iz konteksta sličnih krajolika s iskrčenim omeđenim poljima je način kasetiranja površine koja se krči tj. stvaranje mreže vrlo malih kaseta (u lokalnom govoru nazivanim vlačica) s plodnom zemljom crvenicom koje su omeđene niskim suhozidnim gomilama. Nizove kaseta pravocrtno izvedenih okomito na morsku obalu lokalno stanovništvo naziva „tirade“ . Niz tirada posloženih jedna uz drugu čine tako ortogonalnu mrežu vlačica sukcesivno prilagođenu obalnoj crti područja. U spomenutim vlačicama tradicionalno se uzgaja vinova loza hrvatske autohtone sorte Babić od koje se dobiva istoimeno visokokvalitetno crno vino.

  Lokacija: Primošten
  Klasifikacija: kulturni krajolik

  Oznaka kulturnog dobra: Z-5379
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – kulturni krajolik
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Kulturno – povijesna cjelina Primoštena

  Otok zaštićen bedemom i pokretnim mostom iz 1564. U 19. st. postaje poluotok. Za Turaka jače se naseljava iz Bosoljine. Nakon opasnosti širi se kopnom, tvoreći Varoš. Slika naselja slijedi oblik asimetričnog stošca otoka kojim se kuće lepezasto dižu do crkve s zvonikom. Struktura i morfologija se čitaju u tipologiji i smještaju kuća: središnji dio dvokatnica bogatijih, gornji dio ruralnih kuća: prizemnice ili katnice s više volumena različite orijentacije, zidanih kamenom i pokrivenih kamenim pločama. Kuće nižeg, središnjeg dijela varoških su odlika, uglavnom dvokatnice uokvirenih otvora s krovovima na dvije vode.

  Lokacija: Primošten
  Klasifikacija: kulturno-povijesna cjelina

  Oznaka kulturnog dobra: Z-3646
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – kulturno – povijesna cjelina
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Oltarna slika “Sv. Juraj”

  Oltarna slika «Sv.Juraj», autor Agostino Duso, 1719.g., ulje na platnu zalijepljeno na drvenu podlogu, visine 250 cm, širine 134 cm. Smještena je u apsidi župne crkve sv.Jurja u Primoštenu. Slika je solidno izveden rad, međutim figure u gornjem dijelu kvalitetom se razlikuju i zaostaju za centralnim prizorom, te je u tom smislu moguće pretpostaviti da su na slici radila barem dva majstora. Kod likova u gornjem dijelu očita je nezgrapnost u izvedbi pojedinih detalja, te dosta sirov kolorit, reklo bi se rad provincijskog majstora. Centralni prizor kvalitetno je zanatski i umjetnički izveden te u cjelini ova slika predstavlja značajan doprinos fundusu baroknog slikarstva na prostoru Šibensko-kninske županije.

  Lokacija: Primošten
  Klasifikacija: sakralni/religijski predmeti
  Vrijeme nastanka: 1719. god.
  Autor: Agostino Duso

  Oznaka kulturnog dobra: Z-3400
  Vrsta: pokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Tradicijsko umijeće izrade čipke na području Primoštena i Rogoznice

  Tradicijsko umijeće izrade čipke na području Primoštena i Rogoznice pripada načinu izrade jednostavnije čipke pomoću igle (tzv. prvotne retičele), načina koji graniči s tehnikom spljeta i raspljeta, a na prostoru Jadrana još se naziva i teg,
  Šiva se pomoću igle i bijelog pamučnog konca, na podlozi od tvrđeg papira, postupkom zvanim podlaganje. Na podlozi se na početku same izrade nitima konca naznači raster u obliku paukove mreže i osnovni krugovi (snuju noge i podlože krugovi). Zatim se iglom i koncem unutar naznačenih krugova opliću krakovi mreže (dovršava se obavijanje). Vezilački bodovi (punti) su: grahić, noge (tri noge tj. tri niti konca u punjenju), zupci (stariji bod), peklja i pekljica (zavijeni konac, bod kojim se u novije vrijeme zamjenjuju zupci) te puntokapa i kaljački užalj. Za izradu te čipke koristi se tanki bijeli konac, koji se u razdobljima neimaštine zamjenjivao i plavim koncem (imbrišin) ili koncem za ribarske mreže.

  Lokacija: Primošten
  Klasifikacija: znanje i vještine

  Oznaka kulturnog dobra: Z-4235
  Vrsta: nematerijalno kulturno dobro
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh
  Nadležni konzervatorski odjel: Konzervatorski odjel u Šibeniku
  Kontakt adresa KO: J. Čulinovića 1/3, 22000 Šibenik

  Telefon: 022/ 219-325

  Koje popuste možete ostvariti prilikom vožnje autobusom? Što ako ne iskoristite povratnu kartu? Provjerite u članku Popusti na putovanje autobusom

  Ne vidite cijenu autobusne karte?

  Korisni savjeti za putovanje autobusom

  Izreke, misli, aforizmi i puno Murphyjevih zakona o putovanju

  Vicevi o putovanju

  Izazov: možete li točno odgovoriti na ovih 12 pitanja o Hrvatskoj? Kviz Hrvatska