Kulturna dobra općine Preseka

Crkva sv. Majke Božje Lauretanske

Kasnobarokna crkva sagrađena između 1780. i 1795. godine specifična je po prostornoj organizaciji. Dva para stupova postavljena su unutar pravokutnog broda, no s obzirom na njihov smještaj u blizini bočnih zidova ne pripada tipu trobrodnih građevina, već se radi o jedinstvenom prostornom rješenju. Stupovi nose kupolu s lanternom nad središnjim travejem broda, dok je ostatak crkve svođen češkim kapama. Glavno pročelje raščlanjeno je polustupovima i bogato dekorirano, uz dodatak kamenih skulptura. Sačuvan je vrijedan barokni inventar iz vremena gradnje. Crkva je primjer kasnobarokne arhitekture građene pod utjecajem klasicizma, a tipološki se izdvaja specifičnim prostornim rješenjem čime se svrstava među značajne sakralne građevine kontinentalne Hrvatske u razdoblju baroka.

Lokacija: Pogančec
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 18. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-3991
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

[adrotate group=”1″]

Inventar crkve Majke Božje Lauretanske

Crkva Majke Božje Lauretanske u Pogančecu podignuta je između 1780. i 1790. godine na mjestu starije drvene, a svojim arhitektonskim rješenjem interijera s četiri vitka stupa koji nose središnju kupolu s lanternom spada među značajnije sakralne objekte sjeverne Hrvatske. U interijeru je sačuvan sakralni inventar iz vremena starije kapele oko 1760. godine na kojemu se pojavljuju rokajni ornamentalni motivi, te iz 19./20. stoljeća. Posebno se ističe glavni oltar (neznana radionica, oko 1760. godine) s gigantskim ornamentiranim volutama kao nosačima, znalački modeliranim kipovima anđela, te ikonografski domišljato modeliranim svetohraništem poput loretske Svete kuće. U lađi su i dva istovjetna atektonski građena bočna oltara, koncipirana kao lijepi rokajni okviri oko središnje oltarne slike (nekvalitetan recentni rad). Ostali inventar potječe iz 19. ili 20. stoljeća, poput propovjedaonice, ispovjedaonica, klupa te orgulja (radionica Josipa Erhatića, 1906. godine).

Lokacija: Pogančec
Klasifikacija: sakralni/religijski predmeti
Vrijeme nastanka: 18. st. do 20. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-6477
Vrsta: pokretno kulturno dobro – zbirka
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Nadležni konzervatorski odjel: Konzervatorski odjel u Zagrebu
Kontakt adresa KO: Mesnička 49, 10000 Zagreb

Telefon: 01/ 4851-522

Koje popuste možete ostvariti prilikom vožnje autobusom? Što ako ne iskoristite povratnu kartu? Provjerite u članku Popusti na putovanje autobusom

Ne vidite cijenu autobusne karte?

Korisni savjeti za putovanje autobusom

Izreke, misli, aforizmi i puno Murphyjevih zakona o putovanju

Vicevi o putovanju

Izazov: možete li točno odgovoriti na ovih 12 pitanja o Hrvatskoj? Kviz Hrvatska