Kulturna dobra općine Povljana

Crkva sv. Nikole

Predromanička crkva Sv. Nikole na starom groblju uz more, zapadno od Povljane, jednobrodna je građevina izdužena pravokutna tlocrta s polukružnom apsidom. Apsida je niska te izmaknuta od osi crkve i presvođena polukalotom. Po tri pilona prislonjena uza zidove i tri pojasnice razuprte među njima dijele njenu nutrinu u četiri traveja presvođena bačvastim svodom.Od arhitektonske plastike sačuvana je samo jedna tranzena jednostavne obrade u obliku ljusaka. Po svojoj tipologiji spada u ranosrednjovjekovne tj. ranoromaničke dalmatinske sakralne spomenike nastale od 9. do 11. st.

Lokacija: Povljana
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 9. st. do 11. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-164
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

[adrotate group=”1″]

Arheološki ostaci prapovijesnog naselja na položajima Plantaža i Glavice

Na položajima Plantaža i Glavice u Staroj Povljani moguće se nalazi nizinsko metalnodobno naselje. Na to upućuju površinski nalazi ulomaka keramike – prapovijesnih, rimskodobnih i srednjovjekovnih, kao i zamjetni ostaci prapovijesnih nastambi i/ili gospodarskih objekata.

Lokacija: Povljana
Klasifikacija: arheološka baština

Oznaka kulturnog dobra: P-4259
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: preventivno zaštićeno kulturno dobro

Nadležni konzervatorski odjel: Konzervatorski odjel u Zadru
Kontakt adresa KO: I. Smiljanića 3, 23000 Zadar

Telefon: 023/ 211-129

Koje popuste možete ostvariti prilikom vožnje autobusom? Što ako ne iskoristite povratnu kartu? Provjerite u članku Popusti na putovanje autobusom

Ne vidite cijenu autobusne karte?

Korisni savjeti za putovanje autobusom

Izreke, misli, aforizmi i puno Murphyjevih zakona o putovanju

Vicevi o putovanju

Izazov: možete li točno odgovoriti na ovih 12 pitanja o Hrvatskoj? Kviz Hrvatska