Kulturna dobra općine Posedarje

Lergova gradina

Lergova gradina se nalazi u blizini Slivnice Gradina je duga oko 280 m i široka oko 160 m. Gradina je bila opasana bedemom debelim nekoliko metara, izgrađenim u megalitskom stilu. Lice bedema se najbolje vidi na istočnoj strani gradine. Bedem je dijelom izgrađen od velikih pravilno klesanih kamenih blokova koji su složeni u suho. Danas je bedem u ruševnom stanju, nadograđen suhozidom koji štiti privatne parcele unutar gradine. Po površini Lergove gradine se nalazi dosta željeznodobne i rimske keramike, tako da se po tomu datira postanak Lergove gradine. Sa sjeverozapadne strane Lergove gradine se nalaze ostaci više suhozidnih građevina sa zidovima debelim oko 1 m

Lokacija: Slivnica
Klasifikacija: arheološka baština
Vrijeme nastanka: 1000 god.p.n.e. do 1 god.p.n.e.

Oznaka kulturnog dobra: Z-4091
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Crkva sv. Marije

Crkva se nalazi uz obalu mora, na mjestu nekadašnjeg mjesnog groblja.Predstavlja tip jednostavne jednobrodne građevine s dvoslivnim krovištem i polukružnom apsidom. U središnjoj osi pročelje se nižu jednostavan portal, kvadratni prozorčić i nad zabatom zvonik preslica. Apsida govori o izvorno romaničkoj građevini a sam naos koji je u asimetričnom odnosu na nju o kasnijim graditeljskim intervencijama. Najranija faza crkve je iz XII.st. s kasnijom baroknom dogradnjom bez izrazitih stilskih osobina

Lokacija: Posedarje
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 12. st. do 18. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-1201
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

[adrotate group=”1″]

Crkva sv. Duha

Crkva je na otočiću u zaljevu ispred mjesta Posedarje. To je jednobrodna uzdužna građevina, presvođena bačvastim, blago zašiljenim svodom.S istočne strane ima istaknutu polukružnu apsidu presvođenu polukalotom. Na pročelju je jednostavan pravokutni portal a nad nim mali izduženi polukružno svedeni prozor. Na vrhu zabata je zvonik na preslicu. Pokrov na crkvi je od kamenih ploča. Svi elementi arhitekture i tipologija građevine govore o srednjevjekovnoj crkvi iz XII. st.

Lokacija: Posedarje
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 12. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-1331
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Kulturno-povijesna cjelina naselja Vinjerac

Naselje Vinjerac nalazi se na južnoj obali duboko uvučenog Velebitskog kanala, na malenom poluotoku, koji zatvara vinjeračku luku. Glavnina naselja smještena je na prirodnom krševitom poluotoku orijentiranom prema sjeveru. Razvoj naselja na poluotoku povezan je sa mletačkom upravom, koja ga pretvara u kaštel -Castel Venier. Jezgra se sastoji od guste aglomeracije kuća sjeverno i istočno od župne crkve Sv.Ante. Najstariji sklop kuća je formiran oko ostataka kaštela Venier na kojem su očuvane puškarnice i otvori za topove. Očuvano je i lice bedema.U unutrašnjosti dvora sagrađeno je nekoliko kuća, uglavnom katnica i dvokatnica tipičnih za pučku arhitekturu. Van bedema nekoliko je kuća pomoraca

Lokacija: Vinjerac
Klasifikacija: kulturno-povijesna cjelina
Vrijeme nastanka: 15. st. do 20. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-4948
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – kulturno – povijesna cjelina
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Gradina Budim

Na položaju Budim, 2 km južno od Posedarja na padini Kosa uz obalu.Novigradskog mora, nalazi se prapovijesna gradina zvana Budim.Gradina je jedinstven primjer prapovijesnoga naselja kako po veličini tako i po sistemu fortifikacija. Dva poprečna srpasta bedema dijele prostor gradine na tri terase opkoljene zajedničkim bedemom s posebno karakterističnim prilaznim dijelom, visokim 10 i širokim oko 30 m. Bedemi su dijelom zidani u suhozidu, a dijelom ziđem u žbuci, što dokazuje dugo trajanje gradine počev od željeznoga doba pa do srednjega vijeka.Po površini gradine uočavaju se tragovi nastambi, najviše na trećoj terasi, te jedna crkvena građevina, kao i mnogo pokretnog materijala, osobito liburnske keramike

Lokacija: Posedarje
Klasifikacija: arheološka baština
Vrijeme nastanka: 9 st.p.n.e. do 15. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-2989
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

 

Kontakt podaci o konzervatorskom odjelu

Nadležni KO: Konzervatorski odjel u Zadru
Kontakt adresa KO: I. Smiljanića 3, 23000 Zadar

Telefon: 023/ 211-129

Koje popuste možete ostvariti prilikom vožnje autobusom? Što ako ne iskoristite povratnu kartu? Provjerite u članku Popusti na putovanje autobusom

Ne vidite cijenu autobusne karte?

Korisni savjeti za putovanje autobusom

Izreke, misli, aforizmi i puno Murphyjevih zakona o putovanju

Vicevi o putovanju

Izazov: možete li točno odgovoriti na ovih 12 pitanja o Hrvatskoj? Kviz Hrvatska