Kulturna dobra općine Poreč – Parenzo

Na području općine Poreč – Parenzo nalazi se 20 kulturnih dobara. 5 dobara pripadaju kategoriji profana graditeljska baština, 4 dobra pripadaju kategoriji sakralni/religijski predmeti, 4 dobra pripadaju kategoriji arheološka baština, 2 dobra pripadaju kategoriji sakralna graditeljska baština, 1 dobro pripada kategoriji sakralno-profana graditeljska baština, 1 dobro pripada kategoriji muzejska građa, 1 dobro pripada kategoriji kulturno-povijesna cjelina, 1 dobro pripada kategoriji arheološka građa, a 1 dobro pripada kategoriji likovna umjetnost.

Sva dobra općine Poreč – Parenzo:

 • Amfora tipa Kapitan II
 • Arheološko nalazište LoronGotička kuća, Decumanus 5Humski triptihIstarska sabornica (bivša crkva sv. Franje)Kompleks Eufrazijeve bazilikeKompleks Eufrazijeve bazilikeKompleks rimske vile na Punti SorniKuća “Dva sveca”, Sv. Maura 16Kulturno – povijesna cjelina PorečaMisnica s grbom biskupa NegrijaPalača Sinčić (Zavičajni muzej Poreštine), Decumanus 9Podmorska arheološka zona (6 zona)Podmorske arheološke zone (2)Poliptih s prikazom Bogorodice sa svecimaSakralna zbirka Biskupskog ordinarijataSklop zgrada Palače Vergottini, Eufrazijeva ulicaSkulptura tri obeliska Ede MurtićaVila Polesini, MaraforZavičajni muzej Poreštine – muzejska građa

  Amfora tipa Kapitan II

  Rimska amfora tipa Kapitän II, izvađena je iz mora na području oko otoka Visa. Crvenkaste je boje, većim dijelom prekrivena morskim mikroorganizmima. Tijelo amfore je kruškoliko, ravnog šupljeg dna, naglašenog konusnog vrata i s visokim uspravnim ručkama. Otvor amfore ispod oboda ima prstenasto kružno udubljenje. Visina amfore iznosi 75 cm, a najveća širina u predjelu trbuha 25 cm. Promjer otvora je 6,8 cm. Proizvedena je na području Egeje u razdoblju od kr. 2.-4. st. Amfora je u privremeno pohranjena u Zavičajnom muzeju Poreštine u Poreču.

  Lokacija: Poreč
  Klasifikacija: arheološka građa

  Oznaka kulturnog dobra: Z-3711
  Vrsta: pokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Arheološko nalazište Loron

  Arheološko nalazište Loron kod Poreča predstavlja ostatke maritimne villae rusticae korištene od 1. do 5. st. Osnovni tlocrt nastao je u doba cara Tiberija. Tada se u sklopu vile koristila peć za tegula koja je u funkciji do kraja 1.st. Na istočnoj strani zaljeva se krajem 1.st. razvio drugi proizvodni centar specijaliziran za izradu keramike za potrebe cijele Poreštine, a dio se vjerojatno izvozio i u druge krajeve do kraja 2. st. Osim pregradnji peći i cisterna, osnovni tlocrt južnog dijela vile u 2. i 3.st. se nije mijenjao. U 4.st. je adaptirana vila i formiran je stambeni dio sa sistemom za zagrijavanje. Proizvodni dio koncipiran je u objektu uljare iz 2. st. u sjevernom dijelu vile.

  Lokacija: Červar-Porat
  Klasifikacija: arheološka baština
  Vrijeme nastanka: 1. st. do 5. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-4099
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh [adrotate group=”1″]

  Gotička kuća, Decumanus 5

  Stambena dvokatnica smještena je na južnoj strani Decumanusa na kojeg gleda svojom širom stranom. Svi katovi u unutrašnjosti imaju jednaku trodjelnu podjelu prostora. U skladu sa unutrašnjošću, razmješteni su otvori na južnoj i sjevernoj fasadi. Pročelje kuće podijeljeno je kamenim vijencem u obliku užeta na dva dijela – prizemni, u kojeg se ulazi kroz skulpturalno obrađeni pravokutni portal, te prvi i drugi kat, raščlanjen triforama i monoforama. Između trifora postavljena je ploča s reljefnim grbom lava, a iznad ploče je zabilježena godina 1473.g.

  Lokacija: Poreč, Decumanus 5
  Klasifikacija: profana graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 15. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-2434
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Humski triptih

  Iz grobljanske crkve sv. Jeronima u Humu potječe tzv. „Humski triptih“, dimenzija 190×160 cm, rad istarskog majstora Antona iz Padove. Triptih ima kompoziciju renesansnog trodijelnog oltarnog retabla, a sastoji se od tri četvrtaste slike, polukružne lunete i predele s glagoljskim natpisom koji nam otkriva signaturu, dataciju i donosi podatak o naručiocu. Slike rađene tehnikom tempere na platnu uokvirene su drvenim, rezbarenim i oslikanim okvirom. U središnjem polju prikazana je Bogorodica s Djetetom na prijestolju s malim prikazom donatora župnika Ivana Pečanića, u lijevom je polju prikaz sv. Jeronima, dok je u desnom polju prikazan sv. Vid.

  Lokacija: Poreč
  Klasifikacija: sakralni/religijski predmeti
  Vrijeme nastanka: 16. st.
  Autor: Anton iz Padove

  Oznaka kulturnog dobra: Z-596
  Vrsta: pokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Istarska sabornica (bivša crkva sv. Franje)

  Na mjestu ranokršćanske crkve sv. Tome, od koje su sačuvani tragovi arhitekture i mozaika, franjevci su sagradili crkvu i samostan sv. Franje. To je tip dvoranske crkve sa pravokutnom apsidom iz 13. st. Uz crkvu je prigrađen zvonik. Crkva je doživjela preinake tijekom 14. st. i u 18. st. Samostanske zgrade nalazile su se sjeverno od crkve. Crkva i samostan su ukinuti početkom 19. st. te je u samostanu otvorena škola. Nakon toga je austrijska vlast je profanirala crkvu i prodala ju obitelji Polesini. Tada je prizemlje crkve adaptirano u vinski podrum, a na katu zgrade Provincijske uprave 1861. g. uz crkvu uređena je dvorana Istarske sabornice. Strop dvorane je ukrašen baroknim štukaturama.

  Lokacija: Poreč
  Klasifikacija: sakralno-profana graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 5. st. do 19. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-2433
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Kompleks Eufrazijeve bazilike

  Na položaju današnjeg katedralog sklopa bile barem dvije prethodne faze sa mozaicima iz 4.st. Faza povećanja iz 5.st. – Predeufrazijana sastojala se od dvije paralelne trobrodne bazilike sa baptisterijem. Radovima biskupa Eufrazija u 6.st. katedrala je temeljito preuređena. Velika bazilika dobila je novo svetište, kolonadu i dekoraciju, izgrađena je memorijalna kapela, atrij i biskupska palača. Bazilika je opremljena arhitektonskom plastikom koji pokazuju osobine bizantske skulpture iz 6.st. Novo svetište u potpunosti je bilo pokriveno velikom mozaičkom kompozicijom. Dijelovi mozaika sačuvani su i u bočnim apsidama. U srednjem vijeku kompleks je doživio manje izmjene.

  Lokacija: Poreč
  Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 4. st. do 14. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-2432
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro
  Kompleks Eufrazijeve bazilike je pod zaštitom UNESCO-a!

  Povratak na vrh

  Kompleks Eufrazijeve bazilike

  Na položaju današnjeg katedralnog sklopa bile su barem dvije prethodne faze s mozaicima iz 4.st. Faza povećanja iz 5.st. – Predeufrazijana sastojala se od dvije paralelne trobrodne bazilike sa baptisterijem. Radovima biskupa Eufrazija u 6.st. katedrala je temeljito preuređena. Velika bazilika dobila je novo svetište, kolonadu i dekoraciju, izgrađena je memorijalna kapela, atrij i biskupska palača. Bazilika je opremljena arhitektonskom plastikom koji pokazuju osobine bizantske skulpture iz 6.st. Novo svetište u potpunosti je bilo pokriveno velikom mozaičkom kompozicijom. Dijelovi mozaika sačuvani su i u bočnim apsidama. U srednjem vijeku kompleks je doživio manje izmjene.

  Lokacija: Poreč
  Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 4. st. do 14. st.

  Oznaka kulturnog dobra: N-4
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: kulturno dobro od nacionalnog značenja
  Kompleks Eufrazijeve bazilike je pod zaštitom UNESCO-a!

  Povratak na vrh

  Kompleks rimske vile na Punti Sorni

  Arheološko nalazište s antičkim ladanjskim sklopom smješten je na rtu Sorna južno od Poreča. Oko dva atrija raspoređeni su stambeni i utilitarni prostori, uključujući terme i vodosprema. Otkriveni su ostaci podova ukrašeni mozaicima i ostaci zidnog oslika. Uz obalu su otkriveni tragovi pristaništa, kojemu se pristupalo iz sjeveroistočnog dijela vile. Osnovni dio kompleksa, koji je postepeno dograđivan, nastao je u prvoj polovici 1.st. Adaptacije su vršene početkom 4.st. i početkom 5.st. kada je unutar centralnog dijela vile, na starijim strukturama, sagrađen veći objekt orijentiran u pravcu istok-zapad, te podijeljen u dva broda. Vila je kontinuirano naseljavana do početka 7.st.

  Lokacija: Poreč
  Klasifikacija: arheološka baština
  Vrijeme nastanka: 1. st. do 7. st.

  Oznaka kulturnog dobra: RRI-113-1967.
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Kuća “Dva sveca”, Sv. Maura 16

  Kuća «Dva sveca» malena je jednokatnica, s predvorjem i jednom prostorijom u prizemlju te s dvije prostorije na katu, sagrađena vjerojatno u 15./16.st. Predvorje je prema ulici rastvoreno širokim lučno zaključenim otvorom (voltom). Ime „Dva sveca“ i pridjev “romanička” priskrbile su joj uzidane romaničke kamene skulpture svetaca postavljene na konzolama na pročelju, vjerojatno dijelovi crkvene opreme. U kući je smješten porečki ured Konzervatorskog odjela u Puli.

  Lokacija: Poreč, Sv. Maura 16
  Klasifikacija: profana graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 15. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-2435
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Kulturno – povijesna cjelina Poreča

  Naseljavanje porečkog poluotoka započelo je u 1. tis.pr.Kr. U antici je Poreč najprije funkcionirao kao utvrđen grad sa samostalnom upravom, dok sredinom 1.st.pr.n.e. postaje kolonijom. Rimske ostatke predstavljaju sačuvani ortogonalni sustav izgradnje s ostacima uličnog popločenja na području dviju glavnih ulica i foruma sa ostacima comitiuma i dvaju hramova. Najsačuvaniji ranokršćanski spomenik je kompleks Eufrazijane, a istom razdoblju pripadaju i ostaci mozaika i crkve sv. Tome. Ističu se romanička kuća, kuće Zuccato, Manzin, Betika, Lion, Dva sveca te palače Sinčić i Vergotini. Od 18.-20.st. grad se razvija izvan zidina sa kulama čija je linija gotovo nepromijenjena od antike do 18.st.

  Lokacija: Poreč
  Klasifikacija: kulturno-povijesna cjelina

  Oznaka kulturnog dobra: Z-2544
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – kulturno – povijesna cjelina
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Misnica s grbom biskupa Negrija

  Misnica s grbom biskupa Negrija, od svilenog ljubičastog damast brokata, dimenzija 115×77 cm, rad talijanske ili francuske radionice, izrađena u razdoblju od 1735-1750. godine (tkanina), 1742.-1778. godine (grb), smještena je u biskupijskoj zbirci u Poreču. Misnica je broširana motivima krupnih cvjetova i listova te sitnijim grančicama komponiranim poput busena. Na donjem dijelu stupa leđnog dijela misnice našiven je grb porečkog biskupa Gaspara Negrija. Štit je razveden i vodoravno razdijeljen. U gornjem zlatnom polju iz diobene crte izrasta u lijevo okrenut crni raskriljeni orao, nadvišen srebrnom krunom. Okolo štita vitičasto je razvedena kartuša zlatno obrubljena Šire razdjelne trake sa stiliziranim geometrijskim uzorkom i uže rubne trake s cik-cak motivom su novije i izvedene su tkanjem srebrnim i žutim nitima. Uz ovratnik je prišivena novija bijela čipka. Florealni motivi broširanog damast brokata u maniri naturalizma tipični su za razdoblje od 1745.-1750. koje se podudara s početkom stolovanja biskupa Negrija.

  Lokacija: Poreč
  Klasifikacija: sakralni/religijski predmeti
  Vrijeme nastanka: 18. st.

  Oznaka kulturnog dobra: P-4653
  Vrsta: pokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: preventivno zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Palača Sinčić (Zavičajni muzej Poreštine), Decumanus 9

  Kuća obitelji Sinčić barokna je gradska palača iz druge polovine 17.st. sa baroknom dekoracijom na pročelju. To je trokatnica, sa naglašenom središnjom osi zgrade, koja se sastoji od bogato raščlanjenog portala i balkona s profiliranim konzolama na prvom i drugom katu. Na lijevom i desnom dijelu glavnog, sjevernog pročelja nalaze se jednostavno uokvireni prozori. Unutrašnjost je koncipirana na način da je veći centralni prostor flankiran manjim sobama, pri čemu je kroz središnji dio jednoga krila postavljeno veliko stubište. Od 1884.god. u palaču se pohranjuju predmeti nađeni na području Poreštine i šire okolice. Danas je u njoj smješten Zavičajni muzej Poreštine.

  Lokacija: Poreč, Decumanus 9
  Klasifikacija: profana graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 17. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-2436
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Podmorska arheološka zona (6 zona)

  Podvodna arheološka zona južno od Poreča do Barbarige kod Bala obuhvaća 6 manjih zona: 1. Područje od otoka Veli Školj na sjeveru do plićaka Lis i Pojaga na ulazu u Limski kanal na jugu. 2. Područje od rta Križ do visine uvale sv. Feliks. 3. zonu od otoka Figarola na sjeveru do hridi sv. Ivana sa svjetionikom te otoka i rta Gartinja na jugu, s prilaznim vodama Rovinju 4. Zona prilaznih voda uvali sv.Pavla 5. Zona prilaznih voda uvali Kolone 6. zona prilaznih voda rtu Barbariga sa juga i sjevera.

  Lokacija: Poreč
  Klasifikacija: arheološka baština

  Oznaka kulturnog dobra: RRI-110
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – kulturno – povijesna cjelina
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Podmorske arheološke zone (2)

  Područje sjeverno i južno od Porečkog zaljeva obuhvaćaju dvije hidroarheološke zone: 1. Područje od rta Zub na sjeveru do rta Maistro na jugu sa prilaznim vodama, uvali Lunga, plićacima Erba, Keso i Čivran, i hridi nasuprot rta Sataraž. Obuhvaća rimska naselja i zanatska središta u uvali Marina i Loron 2. Zona od uvale sv. Martina na sjeveru do uvale Malendrija i rta sv. Petra na jugu. Ova zona obuhvaća prilazne vode luke Poreč. Na ovom području nalaze se brojni ostaci rimskih vila i naselja.

  Lokacija: Poreč
  Klasifikacija: arheološka baština

  Oznaka kulturnog dobra: RRI-109
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – kulturno – povijesna cjelina
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Poliptih s prikazom Bogorodice sa svecima

  Poliptih s prikazom „Bogorodice s Djetetom sa svecima“, dimenzija 180×220 cm, rađen je tehnikom tempere i pozlate na drvu. Natpis na podanku Bogorodičina prijestolja: 1440 ANTONI(U)S DE MURIANO PINXIT HOC O(PUS) otkriva ime umjetnika Antonia Vivarinia i točnu dataciju. Poliptih se sastoji od deset polja raspoređenih u dvije zone. U središnjem polju donjeg reda prikazana je Bogorodica s Djetetom, dok se središnjem polju gornjeg registra nakazi prikaz Imago pietatis. U bočnim su poljima prikazani stojeći sveci sv. Nikola, sv. Šimun, sv. Franjo Asiški, sv. Jakov, sv. Marija Magdalena, sv. Kristofor, sv. Antun Opat i sv. Katarina.

  Lokacija: Poreč
  Klasifikacija: sakralni/religijski predmeti
  Vrijeme nastanka: 1440. god.
  Autor: Antonio Vivarini

  Oznaka kulturnog dobra: Z-595
  Vrsta: pokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Sakralna zbirka Biskupskog ordinarijata

  U Biskupskom ordinarijatu u Poreču u staroj Biskupskoj zgradi čuva se zbirka slika, skulptura i reljefa, među kojima ima primjeraka izuzetne vrijednosti, a koja je rezultat višegodišnje brige za ugroženi crkveni inventar. Dio inventara potječe iz crkava Poreštine, dok je dio inventara prenesen iz ugroženih crkava s čitavog područja Biskupije porečke i pulske. Restaurirani predmeti prezentirani su javnosti u maloj zbirci. Od izloženih predmeta ističu se srednjovjekovna raspela iz Galižane, Motovuna i Poreča, skulptura pavlinskog umjetnika P. Riedla, Humski triptih, poliptih Antonia Vivarinia, Boljunska i Labinska Madona.

  Lokacija: Poreč
  Klasifikacija: sakralni/religijski predmeti

  Oznaka kulturnog dobra: RRI-131
  Vrsta: pokretno kulturno dobro – zbirka
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Sklop zgrada Palače Vergottini, Eufrazijeva ulica

  Barokni sklop Vergottini podignut je uz kompleks Eufrazijane i fizički je vezan za krstionicu i zvonik. Sastoji se od pet građevinskih cjelina organiziranih oko dva atrija, a koji zajedno tvore jedinstvenu arhitektonsku i funkcionalnu cjelinu. Gradnja sklopa započela je oko sredine 18.st. o čemu svjedoči barokizirano južno, te zapadno pročelje. Jasna barokna koncepcija prostora iščitava se i u središnjoj zgradi. Dvorana s galerijom u neoklasicističkom stilu građena je krajem prve polovice 19.st., a nešto kasnije izvodeno je i pročelje pred krstionicom Eufrazijane. Na istočnoj strani kompleksa nalazi se zgrada zimskog vrta.

  Lokacija: Poreč, Eufrazijeva ulica
  Klasifikacija: profana graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 18. st. do 19. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-876
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Skulptura tri obeliska Ede Murtića

  Skulptura – rad Ede Murtića izrađena kao grupa od tri obeliska postavljena je 1967.god. na javnoj površini unutar resorta Zelena laguna južno od Poreča. Izrađena je prema projektu Ede Murtića i koncipirana od tri stupa trokutastog tlocrta izrađena od armiranog betona i obložena staklenim mozaikom, te je ukopana u tlo. Kockice mozaika su različitih dimenzija. Obelisci na vrhu završavaju trokutastim šiljkom. Pri dnu dvaju obeliska očuvano je ime umjetnika i godina izrade djela. Svaka strana pojedinačnog obeliska je široka 1 metar, a doseže visinu od 12,90 metara. Obelisci su međusobno udaljen 1-2 metra. Grupa zahvaća ukupnu površinu od 115 m2. Koncipirana je od tri jednostavna geometrijska tijela čistih oblika, istaknute vertikalne kompozicije.

  Lokacija: Poreč
  Klasifikacija: likovna umjetnost
  Vrijeme nastanka: 1967. god. do 1967. god.
  Autor: Edo Murtić

  Oznaka kulturnog dobra: P-5239
  Vrsta: pokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: preventivno zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Vila Polesini, Marafor

  Villa Polesini je dvokatna klasicistička palača smještena na zapadnom rubu porečkog poluotoka, neposredno uz antički forum. Sagradio ju je markiz Giorgio Polesini oko 1870. god., uklopivši u nju ostatke tzv. Malog sjevernog hrama. Važan je spomenik historicističke arhitekture u Poreču. Njeno pročelje je okrenuto prema moru, neopaladijanska terasa nošena je stupovima, a prozori i portali stilski su obrađeni. Zgrada ima prostrane salone u prizemlju i na katu.

  Lokacija: Poreč, Marafor
  Klasifikacija: profana graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 19. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-2429
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Zavičajni muzej Poreštine – muzejska građa

  Fundus najstarijeg muzeja u Istri, osnovanog 1884. godine broji više od 15.000 predmeta koja oslikavaju povijest Poreča i Poreštine od prapovijesnoga do suvremenog doba.
  U Registar kulturnih dobara RH upisane su slijedeće zbirke Muzeja: Heraldička zbirka, Zbirka hladnog i vatrenog oružja, Zbirka medalja, Zbirka pečatnjaka , Zbirka zastava, Filatelističko – poštanska zbirka i Zbirka fotografija, Zbirka turizma Poreštine (zbirke Povijesnog odjela), Prapovijesna zbirka, Srednjovjekovna zbirka, Kasnoantička zbirka, Zbirka novovjekovne arheologije (zbirke Arheološkog odjela), Zbirka crteža, Zbirka grafika, Zbirka keramike, Zbirka plakata i tiskovina, Zbirka skulptura, Zbirka slikarstva, Zbirka tekstila i tapiserija i Zbirka umjetničke fotografije (zbirke Galerijskog odjela), Zbirka sakralnih predmeta, Zbirka starih slika i skulptura, Zbirka umjetničkog obrta (zbirke Kulturno – povijesnog odjela) te sedam zbirki Etnografskog odjela podijeljene prema materijalu predmeta (Etnografska zbirka – drvo, Etnografska zbirka – kamen, Etnografska zbirka – koža i kost, Etnografska zbirka -lončarstvo, Etnografska zbirka – metal, Etnografska zbirka – staklo, Etnografska zbirka – tekstil i nakit).

  Lokacija: Poreč
  Klasifikacija: muzejska građa

  Oznaka kulturnog dobra: Z-4516
  Vrsta: pokretno kulturno dobro – muzejska grada
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh
  Nadležni konzervatorski odjel: Konzervatorski odjel u Puli
  Kontakt adresa KO: Ul. Grada Graza 2, 52100 Pula

  Telefon: 052/ 375-660

  Koje popuste možete ostvariti prilikom vožnje autobusom? Što ako ne iskoristite povratnu kartu? Provjerite u članku Popusti na putovanje autobusom

  Ne vidite cijenu autobusne karte?

  Korisni savjeti za putovanje autobusom

  Izreke, misli, aforizmi i puno Murphyjevih zakona o putovanju

  Vicevi o putovanju

  Izazov: možete li točno odgovoriti na ovih 12 pitanja o Hrvatskoj? Kviz Hrvatska