Kulturna dobra općine Popovac

Na području općine Popovac nalazi se 11 kulturnih dobara. 6 dobara pripadaju kategoriji arheološka baština, 3 dobra pripadaju kategoriji sakralna graditeljska baština, 1 dobro pripada kategoriji profana graditeljska baština, a 1 dobro pripada kategoriji sakralni/religijski predmeti.

Arheološko nalazište “Ciglana”

Prilikom obilaska terena Baranje 1988. god. otkriveno je dotada nepoznato antičko nalazište na zemljištu «Ciglana» u sjevernom dijelu Kneževa gdje su pronađeni ostaci antičke keramike, terra sigillata, i građevinski materijala. Kulturni sloj počinje oko 1. m ispod površine tako da nije bilo površinskih nalaza. Arheološki nalazi govore u prilog postojanju manjeg antičkog građevinskog kompleksa, možda seoskog gospodarstva – ville rustice. Razmotrivši navedene činjenice može se zaključiti, arheološki nalazi s lokaliteta «Ciglana» ukazuju na postojanje antičkog lokaliteta.

Lokacija: Kneževo
Klasifikacija: arheološka baština
Vrijeme nastanka: 1. st. do 3. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-3755
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na početak

Arheološko nalazište “Buziklica – Malo Kneževo”

Površinski ulomci prapovijesne i srednjovjekovne keramike te komadi lomljenog kamena ukazuju na postojanje višeslojnog naselja koje je u srednjem vijeku najvjerojatnije bilo povezano sa susjednim naseljem na «Crnoj bari». Arheološki nalazi s lokaliteta «Buziklica – Malo Kneževo» ukazuju na postojanje prapovijesnog i srednjovjekovnog lokaliteta.

Lokacija: Kneževo
Klasifikacija: arheološka baština
Vrijeme nastanka: 5300 god.p.n.e. do 1400. god.

Oznaka kulturnog dobra: Z-3753
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na početak [adrotate group=”1″]

Arheološko nalazište “Crna bara – Buziklica”

Obilaskom terena 1986. god. uočeno je srednjovjekovno gradište koje se sastoji od središnjeg platoa i jarka uokolo. Na platou je napravljen iskop u kojem su se vidjeli ostaci srednjovjekovnih temelja, što dokazuje da je gradište imalo zidove od čvrstog materijala. Zbog neistraženosti nije bilo moguće točnije datirati lokalitet. S obzirom na blizinu lokaliteta «Buziklica – Malo Kneževo», gdje je bilo srednjovjekovno naselje, pretpostavlja se da je stanovnicima tog naselja gradište na «Crnoj bari» bilo zbjeg u slučaju ratne opasnosti.

Lokacija: Kneževo
Klasifikacija: arheološka baština
Vrijeme nastanka: 800. god. do 1400. god.

Oznaka kulturnog dobra: Z-3754
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na početak

Crkva sv. Nikolaja

Parohijska crkva sv. Nikolaja u Branjini izgrađena je 1796.g. u duhu kasnobarokne arhitekture. Jednobrodna građevina s polukružnom apsidom i vitkim zvonikom uz glavno pročelje. Brod crkve presvođen je svodom u obliku češke kape podijeljen pojasnicama na polja, a svetište je zasvedeno polukupolom. Crkva je građena opekom, pokrivena dvostrešnim krovištem i biber crijepom, a vitki zvonik pokriva kasnobarokna lukovica. Oko crkve je visoka zidana ograda.

Lokacija: Branjina
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 1796. god.

Oznaka kulturnog dobra: Z-1627
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na početak

Dvorac Fridricha Habsburškog

Dvorac nadvojvode Fridricha Habsburškog u Kneževu izgrađen je početkom 19. stoljeća u duhu kalsicizma. Tlocrtom zgrada je izduženi pravokutnik s centralnim dvokatnim rizalitnim dijelom. Tlocrtna koncepcija i obrada fasadnog plašta sa skromnom arhitektonskom plastikom daje klasicistički koncept izvedbi cijele zgrade. Simetričnom dispozicijom, dimenzijama, konstruktivnim elementima – stubištem i stilskim karakteristikama dvorac u Kneževu nedvojbeno predstavlja vrijedan primjer klasicističke rezidencijalne arhitekture.

Lokacija: Kneževo
Klasifikacija: profana graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 19. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-1648
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na početak

Crkva sv. Josipa

Jednobrodna Crkva sv. Josipa izgrađena je 1778. godine. Tlocrtne dispozicije u obliku latinskog križa zaključena je užom i nižom poligonalnim apsidom. Zvonik crkve ukomponiran je u glavno pročelje te zaključen šiljatom kapom. U potkrovnoj zoni, korpus zvonika uokviruje baroknoklasicistička zaobljena atika, koja je u širini korpusa zvonika, aplicirana timpanonom. Lađa crkve svođena je svodnom konstrukcijom u obliku čeških kapa. Svojom izvornošću u pogledu tlocrtne dispozicije, konstruktivnog sklopa, razrade volumena, crkva je jedinstven primjer barokno klasicističke sakralne arhitekture na području Baranje.

Lokacija: Popovac, Vladimira Nazora 22
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština

Oznaka kulturnog dobra: Z-1669
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na početak

Crkva Vavedenja Bogorodice

Vjerska komisija Ugarskog namjesničkog vijeća predlaže da se dozvoli zidanje srpske crkve u selu Popovcu što 1769.g. carica Marija Terezija i odobrava. Crkva je jednobrodna građevina s polukružnom apsidom i dvokatnim zvonikom iznad glavnog zapadnog pročelja. Brod crkve zasveden je svodom u obliku češke kape podjeljen pojasnicama u polja. Pojasnice nose po dva stupa sa stiliziranim kapitelima. Svetište je zasvedeno polukupolom. Crkva je građena opekom a visoko dvostrešno krovište pokriveno je biber crijepom. Vitka barokna lukovica zvonika opšivena je limom.

Lokacija: Popovac
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština

Oznaka kulturnog dobra: Z-1670
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na početak

Arheološko nalazište “Ulica Vladimira Nazora”

Arheološkim istraživanjima otkriven je grob koji je sadržavao: željeznu sjekiru sa zaliscima kod ušice i mali željezni trozub, a pripada avaroslavenskom razdoblju tj. 8. st., vjerojatno II. avarskom kaganatu. Ovaj nalaz govori u prilog određenom kontinuitetu antičkog naselja i kroz rani srednji vijek te ukazuje na postojanje ranosrednjovjekovno groblje.

Lokacija: Popovac
Klasifikacija: arheološka baština
Vrijeme nastanka: 8. st. do 9. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-6068
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na početak

Arheološko nalazište “Pogan, Mala Lačka, Logor”

Na nalazištu su pronađene rimske opeke – ističe se opeka s pečatima:C III. ALP :COH VII. BR AN: QVADRIBVR, crijep, komadi obrađenog kamena, puno ulomaka tipične rimske keramike i nadgrobni spomenik s reljefom lavova na svakoj strani i ovnovom glavnom u njihovim šapama. Otkrića s ovog nalazišta ukazala su na Popovac kao vjerojatno mjesto rimske Antiannae.

Lokacija: Popovac
Klasifikacija: arheološka baština
Vrijeme nastanka: 1. st. do 3. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-6043
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na početak

Arheološko nalazište Vodica – Sesije

Na arheološkom lokalitetu u Popovcu slučajno otkriveni grobovi iz razdoblja antike. Grobnice su bile zidane od velikih rimskih opeka, a u njima su se nalazili kosturi pokojnika. Nažalost, tom prilikom, grobovi nisu iskopani pod nadzorom arheologa pa nedostaje potrebna dokumentacija. S obzirom na to da se antički grobovi na zemljištu „Vodica – Sesije“ nalaze u neposrednoj blizini lokaliteta „Pogan, Mala Lačka, Logor“, na kojem se pretpostavlja postojanje većeg rimskog naselja Antiannae, grobovi otkriveni na ovom mjestu vjerojatno su dio nekropole koja je pripadala tom antičkom naselju.

Lokacija: Popovac
Klasifikacija: arheološka baština
Vrijeme nastanka: 1. god. do 3. god.

Oznaka kulturnog dobra: Z-6070
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na početak

Inventar crkve sv. Nikolaja

Crkveni inventar izrađen je 20-ih godina 19.st. u stilu klasicizma, dok pojedinačne ikone “Bogorodica“ i ikona „Hrist“ datiraju u 18. st. i imaju stilske odlike barokne umjetnosti. Ikonostas s 24 ikone smješten je u trijumfalnom luku. Izrađen je 20-ih god. 19.st. u duhu klasicizma s prisutnim elementima tradicionalnog ikonopisa. Pevnice, 2 kom, izrađene su od drva, mramorizirane. S prednje strane su po dvije ikone s prikazima scena iz Hristova života i čuda. Arhijerejski tron smješten je uz južni zid crkvene lađe, dok je uz sjeverni zid Bogorodičin tron. Klupe za vjernike rađene su u maniru klasicizma. Ikona Bogorodica prikazuje Bogorodicu s malim Hristom u naručju. Ikona s prikazom Hrista u stojećem stavu, desnom rukom udjeljuje blagoslov, a u lijevoj drži kuglu zemaljsku.

Lokacija: Branjina
Klasifikacija: sakralni/religijski predmeti
Vrijeme nastanka: 18. st. do 19. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-2507
Vrsta: pokretno kulturno dobro – zbirka
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na početak Nadležni konzervatorski odjel: Konzervatorski odjel u Osijeku
Kontakt adresa KO: Kuhačeva 27, 31000 Osijek

Telefon: 031/ 207-400

Koje popuste možete ostvariti prilikom vožnje autobusom? Što ako ne iskoristite povratnu kartu? Provjerite u članku Popusti na putovanje autobusom

Ne vidite cijenu autobusne karte?

Korisni savjeti za putovanje autobusom

Izreke, misli, aforizmi i puno Murphyjevih zakona o putovanju

Vicevi o putovanju

Izazov: možete li točno odgovoriti na ovih 12 pitanja o Hrvatskoj? Kviz Hrvatska