Kulturna dobra općine Polača

Gradina Trojan

Gradina je smještena na završetku visoravni s koje dominira nad Vranskim poljem. Sa si i sz strane od okolice je dijeli prirodna draga, a s prilazne strane pregrađena je s do 4 m visine sačuvanim bedemom u obliku srpa, građenim od više uzdužno spojenih zidova s vanjskim licem od većih grubo klesanih blokova, po sredini kojeg su ostaci vrata. Po površini gradine nalazi se veća količina liburnske i rimske, te pokoji ulomak grčke keramike. Unutar bedema naziru se komunikacije koje su se križale pod pravim kutom te temelji nekadašnjih zidova zidanih u malti. Vjerojatno je ovo gradinsko naselje Blandona poznata iz povijesnih izvora. Podno gradine je željeznodobno groblje na ravnom zemljištu.

Lokacija: Polača
Klasifikacija: arheološka baština
Vrijeme nastanka: 1000 st.p.n.e. do 1 st.p.n.e.

Oznaka kulturnog dobra: Z-3022
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

[adrotate group=”1″]

Gradina Štrkovača

Gradina Štrkovača jedna je od pet brončanodobnih gradina u Polači. Nalazi se na brežuljku jugoistočno od ceste Biograd- Benkovac, sjeveroistočno od župne crkve Sv. Kuzme i Damjana.
Štrkovača je najmanja od svih okolnih gradina, ali zbog istaknutog strateškog položaja gospodari širom okolicom, pa je mogla odlično poslužiti za izvidnicu.
Gradina je dvostrukim suhozidnim kružnim bedemom podijeljena na dvije terase. Unutrašnji vijenac bedema zatvara površinu od 350 m2, a vanjski 2000 m2. Na vrhu gradine je tumul, čija je namjena bila pogrebna ili obredna. Od arheoloških nalaza na padinama Štrkovače, osim nekoliko strugala iz srednjeg i kasnog paleolitika, pronađeni su ulomci keramike ranobrončanodobnih svojstava. Gradina je arheološki neistražena.

Lokacija: Polača
Klasifikacija: arheološka baština
Vrijeme nastanka: 12 st.p.n.e. do 9 st.p.n.e.

Oznaka kulturnog dobra: P-4720
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: preventivno zaštićeno kulturno dobro

Nadležni konzervatorski odjel: Konzervatorski odjel u Zadru
Kontakt adresa KO: I. Smiljanića 3, 23000 Zadar

Telefon: 023/ 211-129

Koje popuste možete ostvariti prilikom vožnje autobusom? Što ako ne iskoristite povratnu kartu? Provjerite u članku Popusti na putovanje autobusom

Ne vidite cijenu autobusne karte?

Korisni savjeti za putovanje autobusom

Izreke, misli, aforizmi i puno Murphyjevih zakona o putovanju

Vicevi o putovanju

Izazov: možete li točno odgovoriti na ovih 12 pitanja o Hrvatskoj? Kviz Hrvatska