Kulturna dobra općine Podstrana

Crkva sv. Ante i sv. Roka

Crkva sv. Ante i sv. Roka u selu Podstrana sastoji se od dvije pravilno orijentirane međusobno povezane jednobrodne pravokutne građevine. Pročelje im je u 19. st. spojeno u gornjem dijelu zidom nad kojim je preslica s tri otvora za zvona. Građena je lomljenim kamenom, a pokrivena je s dva dvostrešna krova od kamenih ploča. Na glavnom pročelju sjeverne crkve su vrata s lukom nad kojima je bosančicom urezana godina 1666., a na južnoj je uzidan antički reljef Silvana i nimfi. Na južnom zidu je bočni ulaz s natpisom o polaganju temeljnog kamena na ćirilici. Unutrašnjost crkve je ožbukana, a u svakom brodu je drveni oltar iz 17. st. na zidanoj menzi. Uz crkvu je kameni zvonik iz 19. st.

Lokacija: Podstrana
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 17. st. do 19. st.

Oznaka kulturnog dobra: RST-0851-1975.
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Arheološko nalazište s crkvom sv. Martina i grobljem

U Podstrani na pješčanom rtu nalazi se sklop koji se sastoji od spomenika različitih razdoblja. Vidljivi su ulomci antičkih nadgrobnih spomenika datiranih u 1. st. U okolno ziđe terase uzidani su kameni blokovi srušene Villae rustice od koje su se sačuvali ulomci stupova i mlina za ulje ili vino, a koji se nalaze uzidani u današnje groblje. U grobištu je uzidana i rimska stela na koju su pri sekundarnoj upotrebi ukovani željezni prsteni. U srednjem vijeku je izgrađena crkvica sv. Martina koja se spominje u povijesnim izvorima i po kojoj je ovaj lokalitet i dobio ime. Na temeljima srednjovjekovne crkve u drugoj polovici 19. st. sagrađena je današnja crkva.

Lokacija: Podstrana
Klasifikacija: arheološka baština
Vrijeme nastanka: 1. st. do 19. st.

Oznaka kulturnog dobra: RST-0652
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

[adrotate group=”1″]

Crkva sv. Jurja na Vršini

U Donjim Poljicima, iznad Gornje Podstrane na samom istaknutom vrhu planinskog prijevoja nalazi se kamena crkvica sv. Jurja. Crkva je okružena masivnim suhozidom od neobrađenog kamena koji formira kružno dvorište. Građevina je manja, izdužena, pravokutna kapela, dvovodnog kamenog krova a unutrašnji jednobrodni prostor nadsvođen je šiljastim nepravilnim svodom.Oko crkvice nalazi se pravilno ograđen prostor s oko 20 vidljivih grobova. Istočno od crkvice proteže se polukružna kamena gomila. Ti stožasti kameni nasipi u uskoj su vezi s obližnjim gradinama a pružaju uzduž cijelog hrpta planine na pogodnim položajima odakle se može kontrolirati obala i pristup prema zaleđu. Crkvica sv. Jurja na Vršini predstavlja primjer srednjovjekovnih crkava sagrađenih na najistaknutijim točkama u prostoru, na vrhu planinskih prijevoja kao prostorno-terminacijski biljeg na razmeđi starih granica seoskih općina. Građena je u tradiciji predromaničkog crkvenog graditeljstva i zadržala je stilsku jedinstvenost. Na položaju prapovijesne gomile i gradine odražava kontinuitet sakralnog mjesta.

Lokacija: Podstrana
Klasifikacija: sakralno-profana graditeljska baština

Oznaka kulturnog dobra: P-5461
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: preventivno zaštićeno kulturno dobro

 

Kontakt podaci o konzervatorskom odjelu

Nadležni KO: Konzervatorski odjel u Splitu
Kontakt adresa KO: Porinova bb, 21000 Split

Telefon: 021/ 305 444

Koje popuste možete ostvariti prilikom vožnje autobusom? Što ako ne iskoristite povratnu kartu? Provjerite u članku Popusti na putovanje autobusom

Ne vidite cijenu autobusne karte?

Korisni savjeti za putovanje autobusom

Izreke, misli, aforizmi i puno Murphyjevih zakona o putovanju

Vicevi o putovanju

Izazov: možete li točno odgovoriti na ovih 12 pitanja o Hrvatskoj? Kviz Hrvatska