Kulturna dobra općine Podravske Sesvete

Orgulje u crkvi Svih Svetih

Orgulje s 8 registara, 1 manualom i pedalom, mehaničke trakture, rad su tvrtke Rieger iz Jägerndorfa. To, inače solidno djelo stradalo je u popravcima i pregradnjama 1920. i 1965. Kućište je komponirano s povišenim i rizalitno istaknutim srednjim tornjem. Polja sa sviralama, bez dekorativnih zavjesa uokviruje prelomljeni neogotički luk. Donji friz u trabeaciji pročelja dekoriran je motivom trolista u krugu.

Lokacija: Podravske Sesvete
Klasifikacija: glazbeni instrument

Autor: Tvrtka Rieger

Oznaka kulturnog dobra: Z-3734
Vrsta: pokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

[adrotate group=”1″]

Crkva Svih Svetih

Jednobrodna građevina pravokutnog tlocrta s poligonalno zaključenim svetištem širine jednake brodu sagrađena je 1878. godine u središtu naselja. Sjeverno od svetišta je sakristija, a u središnjoj osi glavnog zapadnog pročelja zvonik. Svođena je češkim kapama odijeljenim pojasnicama koje se nastavljaju na bočne polustubove zasječenih kuteva, dok svetište završava polukupolom. Svodovi i zidovi dekorativno su oslikani vegetabilnim i geometrijskim motivima, a u svetištu su prikazani likovi četiri evanđelista. Autor oslika iz 1902. godine je zagrebački majstor R. Rojnik. Glavno zapadno pročelje omeđeno je lezenama. Crkva je oblikovana u duhu historicizma druge polovice 19. stoljeća.

Lokacija: Podravske Sesvete, Trg bana Jelačića 13
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 1878. god.

Oznaka kulturnog dobra: Z-3200
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Nadležni konzervatorski odjel: Konzervatorski odjel u Bjelovaru
Kontakt adresa KO: Trg E. Kvaternika 6, 43000 Bjelovar

Telefon: 043/ 221-040

Koje popuste možete ostvariti prilikom vožnje autobusom? Što ako ne iskoristite povratnu kartu? Provjerite u članku Popusti na putovanje autobusom

Ne vidite cijenu autobusne karte?

Korisni savjeti za putovanje autobusom

Izreke, misli, aforizmi i puno Murphyjevih zakona o putovanju

Vicevi o putovanju

Izazov: možete li točno odgovoriti na ovih 12 pitanja o Hrvatskoj? Kviz Hrvatska