Kulturna dobra općine Podgorač

Crkva Vaznesenja Gospodnjeg

Parohijska crkva Vaznesenja Gospodnjeg u Budimcima izgrađena je 1775.g. u duhu kasnog baroka. Jednobrodna je građevina s polukružnom apsidom, zvonikom uz glavno pročelje i polukružnim pevnicama uz bočna pročelja. Rizalitno istaknut zvonik u prizemlju je rastvoren trijemom, a zaključen limenom piramidalnom kapom. Brod crkve presvođen je drvenim bačvastim svodom, prostor iznad kora ravnim stropom, dok su apsida i pevnice presvođene polukupolom. Polukružno zaključeni trijumfalni luk koji dijeli brod od oltarskog prostora ispunjava ikonostas. Crkva je građena opekom, a dvostrešno krovište pokriveno je biber crijepom.

Lokacija: Budimci
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 1775. god.

Oznaka kulturnog dobra: Z-1692
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Ambar i krušna peć, M. Krleže 2

Ambar datira iz 1891.g. što je i izrezbareno na pročelju, uz urezani križ, oznaku IHS i inicijale prvog vlasnika. Smještan nasuprot kući uz ulicu tako da njegova duža strana graniči s ulicom. Dug je 5,85 m, širok 4,38 m. Visine zidnih stijena 3, 50 m. Svojom kvalitetnom izvedbom kao i dekorativno bogato rezbarenim pročeljem, predstavlja značajan dokument gospodarskog života u prošlosti ali odražava i sposobnost i inventivnost narodnog graditelja. Krušna peć se nalazi kraj ambara, zidovi su od opeke, obijeljeni, veličina 1,70 m x 1,16 m. Peć je postavljena na četiri nosača od naslaganih opeka na svakom uglu i na drvene grede. Ložište je zasvođeno bačvastim svodom. Pokrov je dvostrešni od biber crijepa.

Lokacija: Poganovci, M. Krleže 2
Klasifikacija: ostalo

Oznaka kulturnog dobra: Z-2300
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

[adrotate group=”1″]

Crkva sv. Nikole

Župna crkva sv. Nikole, izgrađena 1806. g. sa klasicističkim stilskim obilježjima, jednobrodna je građevina sa zaobljenim svetištem, katnom sakristijom uz istočnu stranu svetišta te rizalitno istaknutim zvonikom na glavnom pročelju. Pripada u vrednija ostvarenja sakralne arhitekture s početka 19. st.

Lokacija: Podgorač, H. Juhna 4
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština

Oznaka kulturnog dobra: Z-1269
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Crkva sv. Ilije

Pravoslavna crkva sv. Ilije u Poganovcima, izgrađena je početkom l9.stoljeća u duhu baroknog klasicizma. Jednobrodna građevina sa polukružnom apsidom i zvonikom rizalitno istaknutim uz glavno pročelje, otvorenim u prizemlju trijemom sa lučnim otvorima, zaključen kasnobaroknom lukovicom sa lanternom. Brod crkve zasveden je drvenim polukružnim svodom a svetište polukupolom. Crkva je građena opekom pokrivena dvostrešnim krovom i biber crijepom.

Lokacija: Poganovci
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština

Oznaka kulturnog dobra: Z-1270
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Arheološko nalazište Breški gaj

Ulomci grube i fine keramike sakupljeni na prostoru „Breškog Gaja“ pripadaju spiraloid B stupnju starčevačke kulture. Osim starčevačke pronađena je i lizten i panonska inkrustirana keramika, što upućuje na to da se naselje na lokalitetu „Breški gaj“ formiralo na prijelazu ranog u srednje brončano doba.

Lokacija: Podgorač
Klasifikacija: arheološka baština
Vrijeme nastanka: 6300 god.p.n.e. do 1300 god.p.n.e.

Oznaka kulturnog dobra: Z-6406
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Arheološko nalazište Ražište

Prema osobitostima koje pokazuje Z. Marković izdvojio je poseban „Ražište tip“ sopotske kulture. Keramički materijal može se podijeliti na grubu i finu keramiku, a karakterističan način ukrašavanja fine keramike su nepravilno izvedeni urezani ili žigosani kosi ili relativno okrugli zarezi. „Ražište tip“ sopotske kulture je posljedica dodira sopotske kulture s vinčanskom tradicijom i krugom linearnotrakaste keramike, te korenovskim utjecajima. Artefakti na nalazištu „Ražište“ daju uvid u kompleksne kulturne odnose što ovom lokalitetu daje poseban značaj za razumijevanje sopotske kulture.

Lokacija: Podgorač
Klasifikacija: arheološka baština
Vrijeme nastanka: 5300 god.p.n.e. do 4300 god.p.n.e.

Oznaka kulturnog dobra: Z-6309
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

 

Kontakt podaci o konzervatorskom odjelu

Nadležni KO: Konzervatorski odjel u Osijeku
Kontakt adresa KO: Kuhačeva 27, 31000 Osijek

Telefon: 031/ 207-400

Koje popuste možete ostvariti prilikom vožnje autobusom? Što ako ne iskoristite povratnu kartu? Provjerite u članku Popusti na putovanje autobusom

Ne vidite cijenu autobusne karte?

Korisni savjeti za putovanje autobusom

Izreke, misli, aforizmi i puno Murphyjevih zakona o putovanju

Vicevi o putovanju

Izazov: možete li točno odgovoriti na ovih 12 pitanja o Hrvatskoj? Kviz Hrvatska