Kulturna dobra općine Podgora

Na području općine Podgora nalazi se 19 kulturnih dobara. 7 dobara pripadaju kategoriji sakralna graditeljska baština, 5 dobara pripadaju kategoriji profana graditeljska baština, 2 dobra pripadaju kategoriji arheološka baština, 2 dobra pripadaju kategoriji arheološka građa, 1 dobro pripada kategoriji sakralno-profana graditeljska baština, 1 dobro pripada kategoriji ostalo, a 1 dobro pripada kategoriji kulturno-povijesna cjelina.

Sva dobra općine Podgora:

 • Arheološki lokalitet Mirine u uvali Dole
 • Arhitektonski elementi stare crkve sv. JurjaČesmaCrkva sv. KateCrkva sv. Križa s grobljemCrkva sv. MihovilaCrkva sv. StjepanaCrkva sv. TekleCrkva Svih SvetihEpigram u stijeniKapela MrkušićKompleks franjevačkog samostana i crkve sv. KrižaKuća i vrt “Miholjac” don Mihovila PavlinovićaKula na obali – “Kaštil”Ljetnikovac Šimić MorovićRuralna cjelina DrašniceStećakSvjetionik s kapelicom IljakZalina Kula

  Arheološki lokalitet Mirine u uvali Dole

  Arheološki lokalitet „Mirine“ u uvali Dole u Živogošću, smješten je uz samu morsku obalu u podnožju terasaste padine brdovitog zaleđa. Na području Autokampa Dole u Živogošću tijekom radova za postavljanje vodovodne cijevi pronađeni su ostaci antičke villae rusticae. Zaštitnim arheološkim istraživanjima pronađeni su ostaci tri prostorije, koje zbog izgleda, dimenzija i gradnje su nesumnjivo termalnog karaktera, a pripadaju jednom većem antičkom kompleksu.
  Cjelovito je istražena samo cisterna za vodu , dimenzija 3,10 x 1,50 m, zidovi su debljine 0,50 m građeni od djelomično obrađenog kamena vezanog vapnenim mortom.Unutarnje stjenke zidova dodatno su ojačanje s jednim redom pločastih opeka te premazane debelim slojem hidraulične žbuke. U istočnom dijelu cisterne nalazi se kamenica za skupljanje nečistoće tzv. batasić. Od pokretnih arheoloških nalaza uz vrlo malo ulomaka grube kasnoantičke keramike pronađena je i veća količina antičkih opeka (tegulae) ostala nakon rušenja krova cisterne.

  Lokacija: Živogošće
  Klasifikacija: arheološka baština
  Vrijeme nastanka: 1. st. do 4. st.

  Oznaka kulturnog dobra: P-4703
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: preventivno zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Arhitektonski elementi stare crkve sv. Jurja

  Oko stare crkve sv. Jurja nađeno je 19 kamenih fragmenata koji datiraju od antike do srednjeg vijeka.

  Lokacija: Drašnice
  Klasifikacija: arheološka građa
  Vrijeme nastanka: 3. st. do 16. st.

  Oznaka kulturnog dobra: RST-17,17/3-91
  Vrsta: pokretno kulturno dobro – zbirka
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh [adrotate group=”1″]

  Česma

  Javna česma u Podgori izgrađena je 1898. godine na podgorskoj rivi, danas smještena između dvije stambene zgrade, uz lokalni put. Prema povijesnim izvorima, uz česmu je postojala i kamena klupa te su uz česmu zasađene topole. Krajem 20. stoljeća zatvorene su slavine s vodom na česmi, a izmijenjen je i okolni prostor. Ova česma izgrađena krajem 19. stoljeća govori o važnosti izvorske vode za naselje, koja se koristila kako za piće tako i za pranje rublja. Česma je bila i prostor komunikacije koji je imao višestruku ulogu u životu naselja kao mjesto okupljanja stanovnika i uspostavljanja različitih društvenih odnosa.

  Lokacija: Podgora
  Klasifikacija: ostalo
  Vrijeme nastanka: 1898. god.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-5663
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Crkva sv. Kate

  Crkva sv. Kate izgrađena je iznad Drašnica. Jednobrodna je građevina s kvadratičnom apsidom, građena tijekom 17. stoljeća sa stilskim odlikama ranog baroka. U osi glavnog pročelja smještena su ulazna vrata u kamenom okviru, flankirana kvadratičnim prozorima. U osi pročelja je jednostavna okrugla rozeta nad kojom se dizala danas srušena preslica. Bačvasti svod crkve danas je porušen. Apsida crkve je pravokutnog tlocrta, svođena bačvastim svodom. U apsidi je sačuvan jednostavan oltar sa zidanim stipesom i monolitnom kamenom oltarnom pločom.

  Lokacija: Drašnice
  Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 17. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-4793
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Crkva sv. Križa s grobljem

  Crkva sv. Križa smještena je na seoskom groblju uz cestu koja vodi od sela Mravinjice u pravcu Podgore. To je jednobrodna građevina bez apside, orijentirana u pravcu istok-zapad. Crkva je građena u 1. polovini 19. stoljeća te je obnovljena u 1. polovini 20. stoljeća. Toponim “Miholjkrst” kao i nekoliko nadgrobnih spomenika upućuje na mogućnost potencijalne arheološke zone tj. da je crkva sagrađena na mjestu ranije sakralne građevine.

  Lokacija: Podgora
  Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 19. st. do 20. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-957
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Crkva sv. Mihovila

  Crkva sv. Mihovila u Igranima sagrađena je u 11. – 12.st. Pravilno je orijentirana jednobrodna građevina. U unutrašnjosti je raščlanjena plitkim nišama. Na istoku je naglašena pravokutna apsida i plitka apsidalna niša. Vrh pročelja je zvonik na preslicu. Pokrov je od kamenih ploča, a pročelja su ožbukana. Središnji dio dvostrešnog krova je uzdignut, pa izvana izgleda kao trobrodna. Crkva je u više navrata sanirana, naročito nakon potresa 60-ih godina. Uslijed mnogih popravaka u strukturi ziđa malo je izvornog romaničkog, najbolje je sačuvano zapadno pročelje. Tijekom 1998.- 1999. gode. crkva je u potpunosti sanirana.

  Lokacija: Igrane
  Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 11. st. do 12. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-4890
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Crkva sv. Stjepana

  Crkva sv. Stjepana izgrađena je na brdu Kolednik iznad Drašnica. Crkva je jednobrodna s pravokutnom apsidom. Već odavno napuštena, izgorila je u požaru 1980. g. Na zapadnom pročelju su ulazna vrata s glatkim kamenim okvirom i nad njima manji kvadratni prozor, a u zabatu lučna kamena preslica ukrašena plitkim reljefima. Lađa je bila pokrivena otvorenim dvostrešnim krovištem dok kvadratična apsida ima bačvasti svod. Uza istočni zid crkve prislonjen je zidani oltar s kamenom menzom. Građevina ima odlike atrofiranog provincijalnog baroka 17. – 18. st. U pročelje crkve bio je uzidan natpis iz 15. st. kojeg je na putu u Dubrovnik 1466. godine dao uklesati herceg Stjepan Vukčić Kosača. Natpis se nalazi u MHAS-u u Splitu.

  Lokacija: Drašnice
  Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 17. st. do 18. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-4792
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Crkva sv. Tekle

  Crkva sv. Tekle izgrađena je na groblju u Podgori, na lokalitetu zvanom Sutikla, na mjestu srednjovjekovne građevine, čiji tragovi nisu sačuvani. Crkva se prvi put spominje 1626. god., a srušena je u velikom potresu 1667. god. Početkom 18. stoljeća na temeljima ranije građevine sagrađena je nova crkva u barkonom slogu, koja je na nadvratniku imala uklesanu godinu 1720. Jednobrodna crkva bila je svođena bačvastim svodom, sa apsidom kvadratičnog oblikovanja. Na glavnom pročelju je imala portal, nad njim manju osmerolisnu rozetu i u zabatu trodijelnu preslicu. Godine 1962. crkva je gotovo do temelja srušena u potresu, a sačuvao se jednostavni mramorni oltar u svetištu i oltarna slika. Od 1991.-97. godine provedena je faksimilna obnova crkve, kojoj su prethodila arheološka istraživanja lokaliteta.

  Lokacija: Podgora, Kraj
  Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 17. st. do 20. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-4791
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Crkva Svih Svetih

  Stara župna crkva Svih Svetih u Gornjoj Podgori sagrađena je 1764. godine. Jednobrodna građevina sa velikom polukružnom apsidom glavnim je pročeljem okrenuta prema jugu. Sa zapadne strane glavnog pročelja podignut je zvonik. Nad portalom jednostavne barokne profilacije upisana je godina gradnje crkve, a iznad je rozeta gotičkog tipa. Pročelje raščlanjuju dva ovalna prozora u donjem i dva polukružna u gornjem dijelu. Zvonik je nadograđen 1863. godine te ima tri kata i na vrhu piramidu, zadnja dva kata istaknuta su jednostavnom kamenom profilacijom i imaju po dva lučna otvora sa svake strane.

  Lokacija: Podgora
  Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 1764. god. do 1863. god.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-4889
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Epigram u stijeni

  Pod franjevačkim samostanom, na samoj plaži, diže se poveća hrid, na kojoj su uklesani kasnoantički stihovi dvije ode (epigrami) u počast vrelu pitke vode Pokrivenice koje je tu nekada izviralo i nakon kratka toka utjecalo u more. Na lokalitetu se vjerojatno nalazila villa rustica koja je pripadala nekom Licijanu koji se zajedno sa ženom Pelagijom spominje u epigramu (neki ga domaći pisci dovode u vezu s istoimenim carem – Valerius Licinianus, 4. stoljeće).

  Lokacija: Živogošće
  Klasifikacija: arheološka baština
  Vrijeme nastanka: 4. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-4885
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Kapela Mrkušić

  Kapela Mrkušić u Podgori bila je dio ljetnikovca obitelji Mrkušić koji je djelomično pregrađen i porušen. Podignuta je u perivoju. Kapela je oktogonalnog oblika s polukružnom apsidom, u unutrašnjosti je nadsvođena kupolom. Sagrađena je 1804. g. u stilu baroknog klasicizma i jedan je od rijetkih spomenika ovog oblika u Dalmaciji. Građena je od kamenih klesanaca, pokrivena kupom kanalicom. Na vrhu je vitka osmerostrana lanterna s križem. Nad ulaznim portalom je grb obitelji Mrkušić. U unutrašnjosti je samo jedan oltar iza kojeg je prostor koji se koristi kao sakristija. U kapeli se čuva vrijedan liturgijski inventar i slika Krista u tehnici tempere na drvu iz 16.st.

  Lokacija: Podgora
  Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 1804. god.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-4790
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Kompleks franjevačkog samostana i crkve sv. Križa

  Franjevački samostan u Živogošću sagrađen je nedaleko rimske ville rustice, a u klaustru samostana nađeni su ostaci starokršćanske bazilike. Samostan ima tri krila koja s crkvom čine zatvorenu cjelinu unutar koje je klaustar. Zapadno krilo uz crkvu ima dva kata dok južno i istočno krilo imaju četiri kata i razvedena su prozorskim otvorima u pravilnom ritmu. U samostanskom sklopu nalazi se i župna crkva Svetog Križa, sa zvonikom koja zatvara samostanski kompleks sa sjeverne strane.Crkva je sagrađena 1766. godine. Uz crkvu je sa južne strane dograđen zvonik na kat s piramidalnim završetkom. U samostanu se čuva vrijedna biblioteka te nekoliko baroknih predmeta.

  Lokacija: Živogošće
  Klasifikacija: sakralno-profana graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 18. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-6605
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Kuća i vrt “Miholjac” don Mihovila Pavlinovića

  Istaknuti književnik i prosvjetitelj 19. st. don Mihovil Pavlinović sagradio je na zapadnom dijelu Podgore prizemnu kuću s jednom prostorijom i oko nje uredio šumu sred koje je kameni stol s klupama, ribnjak, šetnica i podzidi građeni suhozidom. U toj je kući boravio ljeti, pisao i sastajao se s kulturnim i političkim ličnostima prošlog stoljeća u Dalmaciji. Mjesto se spominje i u literaturi pod imenom “Miholjac”.

  Lokacija: Podgora
  Klasifikacija: profana graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 19. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-4882
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Kula na obali – “Kaštil”

  Kula je izgrađena na obali, neposredno uz hotel Primordija, na mjestu na kojem se teren strmo spuštao prema žalu. Kula je pravokutnog tlocrta, sa svođenim prizemljem nad kojim se dizao djelomično sačuvani prvi kat dok krov nije sačuvan. Ulaz manjih dimenzija uokviren masivnim monolitnim kamenjem smješten je na južnom, morskom pročelju, kao i manji prozor koji je mogao služiti kao puškarnica. Puškarnice su se nalazile na zapadnom pročelju, a zidovi unutrašnjosti perforirani su nizom manjih niša. Kula nema stilskih odlika, a tipološki pripada fortifikacijskim građevinama nastalim u doba Kandijskog rata za potrebe obrane pučanstva od turskih napada.

  Lokacija: Podgora
  Klasifikacija: profana graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 17. st. do 18. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-4789
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Ljetnikovac Šimić Morović

  Ljetnikovac Šimić Morović, izvorno Ivanišević, sagrađen je u južnom dijelu naselja Igrane, uz more. Glavnim pročeljem okrenut je jugu, sjeverno je veliki ograđeni vrt, a zapadno je sagrađeno manje kolonsko naselje s gospodarskim dvorištima i nizom stambenih prizemnica, u kojem su stanovali koloni koji su obrađivali posjede obitelji. Stambeno naselje, iako izvorno dio sklopa, zbog kasnijih preinaka nije uvršteno u obuhvat zaštićene cjeline.
  Neobarokni ljetnikovac sagrađen krajem XVIII. ili početkom XIX. stoljeća, nastao je preoblikovanjem ranije građevine iz kasnog XVII. stoljeća, gradi ga makarska obitelj Ivanišević, a kasnije ženidbenim vezama dolazi u posjed igranskih obitelji Šimić i Morović, po kojima danas nosi ime.
  Neostilska dvokatnica širokim je zabatom okrenuta k jugu. Zidana je priklesanim kamenom u mortu, a pročelja su ožbukana. U osi prizemlja izvorno je postojao ulazni portal, od kojeg se sačuvao samo profilirani nadvoj, dok su otvori prizemlja preoblikovani uslijed imovinskih podjela građevine. Na prvom katu je balkon izgrađen na četiri dvostruke konzole, građen na plitkim svodovima, a podest je opremljen kamenim vijencem. Izvorna ograda od lijevanih vertikala s arabesknim profilacijama sačuvana je samo djelomičnoo, uglavnom je zamijenjena jednostavnom ogradom od vertikala izrađenih u kovanom željezu. Na prvom i drugom katu ljetnikovca otvori su raspoređeni u pet vertikalnih osi, prozori i vrata opremljeni su kamenim pragovima s profiliranim nadvojima. U osi drugog kata izveden je manji kameni balkon na konzolama profiliranim u obliku voluta. Katovi su razdijeljeni jednostavnim kamenim vijencima, a zabat je ukrašen neobaroknim volutama, u osi kojeg je postavljen zabatni prozor. Na istoku i zapadu izvedena je kamena gurla na konzolama. Na otvorima je sačuvana izvorna stolarija, dok su vanjski zatvori – grilje na kovanom okovu sačuvane samo djelomično. Sjeverno pročelje je zidano kamenom, a prozorski otvori su opremljeni kamenim pragovima bez dekoracije. U unutrašnjosti su sačuvane drvene međukatne konstrukcije, kao i drvena dvostrešna krovna konstrukcija s pokrovom od kupa kanalica. Izvorna dispozicija prostora nije sačuvana zbog vlasničkih podjela kuće.

  Lokacija: Igrane
  Klasifikacija: profana graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 18. st. do 19. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-6188
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Ruralna cjelina Drašnice

  Drašnice su smještene na padinama Biokova. Čini ih nekoliko raštrkanih zaseoka patronimičkih naziva. Zaseoci su međusobno povezani uskim makadamskim putovima, putinama. Stambene kuće su katnice ili dvokatnice građene od priklesanog kamenja pravilnije veličine i oblika na ulaznom pročelju. Krovovi su dvoslivni, pokriveni kamenim pločama ili u novije vrijeme utorenim crijepom. Dio stambenih kuća ima visoke luminare u potkrovlju, s konzolama ispod i iznad prozora. Uz kuće se nalaze prizemne kužine ili gospodarski objekti, prislonjeni na zid kuće s jednostrešnim krovovima.
  Drašnice se prvi put spominju u turskom izvoru iz 1523. g. kao “selo Dračnice u nahiji Primorje”. Selo je sačuvalo tradicijsku organizaciju prostora karakterističnu za Makarsko primorje, a kako je potpuno iseljeno nakon potresa, u selu nije bilo značajnih intervencija suvremenim materijalima i nove gradnje.

  Lokacija: Drašnice
  Klasifikacija: kulturno-povijesna cjelina
  Vrijeme nastanka: 18. st. do 20. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-6744
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – kulturno – povijesna cjelina
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Stećak

  Stećci-ploče na groblju u Podgori upotrebljavaju se i danas na novim grobovima. Sačuvano ih je pet, ukrašeni su reljefnim štitovima i mačevima, a datiraju se u XV. stoljeće.

  Lokacija: Podgora
  Klasifikacija: arheološka građa
  Vrijeme nastanka: 15. st.

  Oznaka kulturnog dobra: RST-10,24/73-66
  Vrsta: pokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Svjetionik s kapelicom Iljak

  Svjetionik s kapelicom Iljak smješten je zapadno od novosagrađenog lukobrana u podgorskoj luci, na djelu podgorske uvale koja se naziva Kraj. Današnja lokacija svjetionika nastala je zasipanjem obale tijekom 1992-93. godine, a početkom ovog stoljeća uređeni su lukobrani i mul na kojem se Iljak danas nalazi.
  Svjetionik i kapelica izvorno su bili sagrađeni na moru, a prema povijesnim podacima drvenim mostom bio je povezan s obalom. Nasipanjem obale i izmještanjem kolne cete bilo je nužno preseliti građevinu na primjereniju lokaciju.

  Lokacija: Podgora
  Klasifikacija: profana graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 19. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-5748
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Zalina Kula

  Kula u Igranima sagrađena iznad sela vezana je uz ime lokalnog junaka Zale Antičića koji je 1687. godine obranio Igrane od turske navale. Kula je četverokatnica kvadraričnog tlorisa, zakrovljena četverostrešnim krovištem sa pokrovom od kamenih ploča. Na zapadnom pročelju su u prizemlju vrata s lučnim otvorom i manja vrata na nivou prvog kata, kakva su uobičajena na obrambenim građevinama. Na pročeljima je niz puškarnica na svim nivoima. Uočavaju se dvije faze gradnje kule, završni kat sa prsobranima na uglovima i sred pročelja izgrađen je naknadno, a iz ranije faze su sačuvani prsobrani sred pročelja izgrađeni na nižoj etaži. Oko 2000. godine provedena je sanacija i rekonstrukcija kule.

  Lokacija: Igrane
  Klasifikacija: profana graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 17. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-4794
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh
  Nadležni konzervatorski odjel: Konzervatorski odjel u Splitu
  Kontakt adresa KO: Porinova bb, 21000 Split

  Telefon: 021/ 305 444

  Koje popuste možete ostvariti prilikom vožnje autobusom? Što ako ne iskoristite povratnu kartu? Provjerite u članku Popusti na putovanje autobusom

  Ne vidite cijenu autobusne karte?

  Korisni savjeti za putovanje autobusom

  Izreke, misli, aforizmi i puno Murphyjevih zakona o putovanju

  Vicevi o putovanju

  Izazov: možete li točno odgovoriti na ovih 12 pitanja o Hrvatskoj? Kviz Hrvatska