Kulturna dobra općine Podcrkavlje

Crkva sv. Petra

Grobljanska crkva (kapela) sv. Petra je izgrađena u 15. st. kao jednobrodna gotička crkva s četverokatnim nižim i ravno zaključenim svetištem. Fasadni plašt rastvoren je na zapadnom pročelju recentno ugrađenim profiliranim portalom. Južno pročelje raščlanjeno je s dva uska gotička prozora kao i svetište. U unutrašnjosti, brod crkve odvojen je od svetišta šiljatim trijumfalnim lukom. Kapela jgrađena lomljenim kamenom s uglovima učvršćenim klesancima, ide u red nekolicine gotičkih srednjovjekovnih crkvica koje su se uspjele održati tijekom turske vladavine.

Lokacija: Brodski Zdenci
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 15. st.

Oznaka kulturnog dobra: N-39
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: kulturno dobro od nacionalnog značenja

Crkva sv. Stjepana

Crkva sv. Stjepana nalazi se na groblju, na obronku padine, jugoistočno od naselja Glogovice. Tlocrtnim oblikom to je jednobrodna crkva zaključena nižim pravokutnim svetištem,odijeljenim od broda crkve šiljatim trijumfalnim lukom. Crkva sv. Stjepana gotičkih stilskih karakteristika građena je u prvoj polovici 15.st. Barokna obnova pročelja i unutrašnjosti izvedena je u prvoj polovici 18.st. kada su izvorni gotički prozori zamijenjeni baroknim kvadratnog oblika. Crkva je zidana lomljenim i klesanim kamenom, završno ožbukana, a pokrivena je hrastovom šindrom. Osim srednjovjekovnih fresko oslika u crkvi se nalazi i nadgrobna ploča slavonskog pjesnika i svećenika Vida Došena.

Lokacija: Glogovica
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 15. st.

Oznaka kulturnog dobra: N-40
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: kulturno dobro od nacionalnog značenja

[adrotate group=”1″]

Crkva sv. Petra

Grobljanska kapela sv. Petra izgrađena je u 15. st. kao jednobrodna gotička građevina s četverokutnim nižim i ravno zaključenim svetištem. Fasadni plašt rastvoren je na zapadnom pročelju recentno ugrađenim profiliranim portalom. Južno pročelje raščlanjeno je s dva uska gotička prozora kao i svetište. U unutrašnjosti, brod crkve odvojen je od svetišta šiljatim trijumfalnim lukom. Građena lomljenim kamenom, s uglovima učvršćenim klesancima, grobljanska crkva (kapela) sv. Petraide u red nekolicine srednjovjekovnih gotičkih crkvica u ovom dijelu Slavonije koje su se uspjele održati tijekom turske okupacije sve do danas.

Lokacija: Brodski Zdenci
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 15. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-1277
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Crkva sv. Stjepana

Crkva sv. Stjepana nalazi se na groblju, na obronku padine, jugoistočno od naselja Glogovice. Jednaobrodna građevina zaključena je nižim pravokutnim svetištem, odijeljenim od broda crkve šiljatim trijumfalnim lukom. Gotička crkva sv. Stjepana građena je u prvoj polovici 15.st. Barokna obnova pročelja i unutrašnjosti izvedena je u prvoj polovici 18.st. kada su izvorni gotički prozori zamijenjeni baroknim. Osim srednjovjekovnih fresko oslika u crkvi se nalazi i nadgrobna ploča slavonskog pjesnika i svećenika Vida Došena. Ziđe crkve zidano je lomljenim i klesanim kamenom, završno ožbukano, a pokrivena je hrastovom šindrom.

Lokacija: Glogovica
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 15. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-1282
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Crkva sv. Ivana apostola i evanđeliste

Crkva je jednobrodna, kasnobarokna – klasicistička građevina sa zabatnim zvonikom i svodovima u obliku češke kape. Građena je 1846. godine. Na bočnim stranama u zoni tornja su po dva okulusa u visini prizemlja i kora. Na pročelju i zvoniku su otvori vrata i prozora ravno završeni. Dekora na pročelju nema, osim pojednostavljenog potkrovnog vijenca. Izvorno pročelje je bilo podijeljeno lezenama, kordonima, a u poljima su bile rustikalne tabule. Osnovni građevinski materijali od kojih je crkva građena su cigla i drvena građa.

Lokacija: Podcrkavlje, Podcrkavlje 062
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 1846. god.

Oznaka kulturnog dobra: Z-1291
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Tradicijska kuća, Glogovica 42

Tradicijska kuća u Glogovici značajne je etnološke vrijednosti, tipa “čelo putu”. Konstruktivno-stilske odlike su u duhu tradicije sela brežuljkastih područja. Tipična je visoka prizemnica s prilagodbom strmom zemljištu, prednjim dijelom na visokom kamenom podzidu sa podrumom, dok zadnji dio leži na brijegu. Vidljiv je natpis na jednoj od nosivih greda u podrumu s urezanom 1842. godinom, kada je podignuta i inicijalima vlasnika. Pročelje je očuvano s plošno izvedenim dekoracijama, od kojih se ističu rombovi ispod profiliranih prozorskih klupica. Očuvana su izvorna drvena podrumska vrata i tradicijski prozori simetričnog rasporeda.

Lokacija: Glogovica, kbr. 042
Klasifikacija: profana graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 1842. god.

Oznaka kulturnog dobra: Z-4561
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Rodna kuća Dragutina Tadijanovića u Rastušju s okućnicom

Dragutin Tadijanović, hrvatski najdugovječniji pjesnik, rođen je 4. studenoga 1905. u Rastušju kod Slavonskog Broda, kao najstariji sin zemljoradnika Mirka Tadijanovića i Mande rođene Kegljen. Njegova poezija svoje je izvorište i konstantu imala u njegovom rodnom mjestu, Tadijanoviću svojevrsnom mjerilu života i njegovih vrijednosti. Rodna kuća na obiteljskom imanju, tradicijska je prizemna stambena zgrada sa podrumom pod dijelom kuće, uz koju se nalaze i dvorišne zgrade, štagalj podignut 1912. godine, stari ambar, bunar, pomoćne, zgrade i oranica „Luka“. Kao zaokružena cjelina s relativno očuvanim i održavanim stambenim i gospodarskim zgradama, primjer je nepokretne kulturne baštine, koji može poslužiti kao vjeran svjedok minulih vremena, odnosno nekadašnjeg načina života u pjesnikovom selu.
Uz kulturno – povijesni i memorijalni, neosporan je i etnološki značaj ovog tradicijskog sklopa, što ga čini iznimno pogodnim za edukaciju budućih posjetitelja, kako o životu i djelu Dragutina Tadijanovića, tako i o tradicijskoj graditeljskoj i ukupnoj baštini Rastušja.

Lokacija: Rastušje, Rastušje k. br. 71
Klasifikacija: memorijalna baština
Vrijeme nastanka: 19. st. do 20. st.

Oznaka kulturnog dobra: P-4864
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: preventivno zaštićeno kulturno dobro

 

Kontakt podaci o konzervatorskom odjelu

Nadležni KO: Konzervatorski odjel u Slavonskom Brodu
Kontakt adresa KO: A. Starčevića 43, 35000 Slavonski Brod

Telefon: 035/ 212-570

Koje popuste možete ostvariti prilikom vožnje autobusom? Što ako ne iskoristite povratnu kartu? Provjerite u članku Popusti na putovanje autobusom

Ne vidite cijenu autobusne karte?

Korisni savjeti za putovanje autobusom

Izreke, misli, aforizmi i puno Murphyjevih zakona o putovanju

Vicevi o putovanju

Izazov: možete li točno odgovoriti na ovih 12 pitanja o Hrvatskoj? Kviz Hrvatska