Kulturna dobra općine Podbablje

Crkva sv. Luke

Župna crkva sv. Luke na Kamenmostu jednobrodna je građevina s kvadratnom apsidom i velikom preslicom na pročelju sagrađena na mjestu ranije crkve početkom 17. stoljeća. Donji dio građen je od stećaka, a gornji manjim klesanim kamenom. Crkva je u vrlo dobrom stanju. U posljednjih nekoliko godina je građevinski i statički sanirana, promijenjen joj je krov i uređena unutrašnjost.

Lokacija: Kamenmost
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 15. st. do 18. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-1872
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Sklop Domljan

Sklop kuća Domljan nalazi se u naselju Poljica, zaseoku Domljani. Sastoji se od stambene katnice sa dvostrešnim krovom, uz koju je prislonjena pojata, te danas ruševne stambene prizemnice i manje katnice koje su izgrađene nasuprot katnice s pojatom, organizirane u stambeno-gospodarski sklop ograđen kamenim zidom u koji se ulazi kamenim stubama kroz široki lučni otvor. Sklop Domljan građen je tijekom 19. i 20. stoljeća.

Lokacija: Poljica
Klasifikacija: profana graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 19. st. do 20. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-4005
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

[adrotate group=”1″]

Mlinica Markićuša

Mlinica Markićuša nalazi se na desnoj obali rijeke Vrljike zapadno od mosta u naselju Kamenmost. Zgrada mlinice je katnica pravokutnog tlocrta, građena od nepravilno tesanog kamena nejednake veličine, sa dvostrešnim krovom pokrivenim crijepom. U prizemlju se nalazilo deset mlinova, a na katu su bile ostave. Građena je vjerojatno tijekom 18. i 19. stoljeća.

Lokacija: Kamenmost
Klasifikacija: profana graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 18. st. do 19. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-4593
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Mlinica Patrlj

Mlinica Patrlj nalazi se na lijevoj obali rijeke Vrljike na Kamenmostu. Građevina pravokutnog tlocrta, dvostrešnog krova pokrivenog crijepom, građena od nepravilno tesanog kamena. Ova mlinica spada u tip građevine sa vanjskim horizontalnim kolom „na tumbaz“. Nešto je većih dimenzija od tipičnih mlinica na području Imotske krajine. Unutrašnje postrojenje mlinice je očuvano.

Lokacija: Kamenmost, Kamenmost
Klasifikacija: profana graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 1901. god. do 1912. god.

Oznaka kulturnog dobra: Z-5963
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Gomila u Čelića bunaru

Veća grobna prapovijesna gomila nalazi se oko sedamdeset metara sjeverno od ceste Zagvozd-Imotski i zaseoka Čelići. Radi se o prapovijesnom tumulu (gomili) promjera oko petnaest metara te visine oko jedan metar. Na površini gomile vidljivi su grobovi ozidani suhozidom, vjerojatno iz kasnosrednjovjekovnog razdoblja. Iako nisu provođena nikakva arheološka istraživanja, s obzirom na materijal pronađen na površini i u blizini tumula, ovu važnu i bogatu nekropolu moguće je datirati u brončano i željezno doba. Naime, u neposrednoj blizini tumula, nalazi se nekoliko brončanodobnih gradina: Kosmetovica, Brkića gradina koje čine jedinstvenu fortifikacijsku cjelinu ovog područja, a sam tumul je u uskoj vezi sa životom na ovim gradinama.

Lokacija: Poljica
Klasifikacija: arheološka baština
Vrijeme nastanka: 2000 god.p.n.e.

Oznaka kulturnog dobra: P-5344
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: preventivno zaštićeno kulturno dobro

Gomila u Čelića gaju

Prapovijesna gomila nalazi se oko sto metara zapadno od puta koji spaja Poljica i zaseok Lepende odnosno sjeverno od zaseoka Čelići u tzv, Čelića gajzu. Radi se o prapovijesnom tumulu (gomili) promjera oko dvanaest metara te visine oko jedan metar. Preko gomile je po cijeloj dužini izgrađen kameni suhozid visine oko jedan metar koji ju dijeli na dva dijela. Na površini gomile vidljivi su grobovi vjerojatno iz kasnosrednjovjekovnog razdoblja. Iako nisu provođena nikakva arheološka istraživanja, s obzirom na materijal pronađen na površini i u blizini tumula, ovu važnu i bogatu nekropolu moguće je datirati u brončano i željezno doba. Naime, u neposrednoj blizini tumula, nalazi se nekoliko brončanodobnih gradina: Kosmetovica, Brkića gradina koje čine jedinstvenu fortifikacijsku cjelinu ovog područja, a sam tumul je u uskoj vezi sa životom na ovim gradinama.

Lokacija: Poljica
Klasifikacija: arheološka baština
Vrijeme nastanka: 2000 god.p.n.e.

Oznaka kulturnog dobra: P-5343
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: preventivno zaštićeno kulturno dobro

Prapovijesna gomila

Veća grobna kamena gomila nalazi se na istaknutom položaju zapadno od sela Grubine a sjeverno od državne ceste Imotski-Split te južno od Lasića vrila u Šumetu. Radi se o prapovijesnom tumulu (gomili) promjera oko šesnaest metara te visine oko jedan metar. Na površini gomile vidljivi su grobovi, vjerojatno iz kasnosrednjovjekovnog razdoblja. Iako nisu provođena nikakva arheološka istraživanja, s obzirom na materijal pronađen na površini i u blizini tumula, ovu važnu i bogatu nekropolu moguće je datirati u brončano i željezno doba. Naime, u neposrednoj blizini tumula, nalazi se nekoliko brončanodobnih gradina: Zujića gradina, Brkića gradina, Gradina iznad Ajduka koje čine jedinstvenu fortifikacijsku cjelinu ovog područja, a sam tumul je u uskoj vezi sa životom na ovim gradinama.

Lokacija: Grubine
Klasifikacija: arheološka baština
Vrijeme nastanka: 2000 god.p.n.e.

Oznaka kulturnog dobra: P-5342
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: preventivno zaštićeno kulturno dobro

 

Kontakt podaci o konzervatorskom odjelu

Nadležni KO: Konzervatorski odjel u Imotskom
Kontakt adresa KO: A. Starčevića 7, 21260 Imotski

Telefon: 021/ 851-901

Koje popuste možete ostvariti prilikom vožnje autobusom? Što ako ne iskoristite povratnu kartu? Provjerite u članku Popusti na putovanje autobusom

Ne vidite cijenu autobusne karte?

Korisni savjeti za putovanje autobusom

Izreke, misli, aforizmi i puno Murphyjevih zakona o putovanju

Vicevi o putovanju

Izazov: možete li točno odgovoriti na ovih 12 pitanja o Hrvatskoj? Kviz Hrvatska