Kulturna dobra općine Plitvička Jezera

Na području općine Plitvička Jezera nalazi se 14 kulturnih dobara. 10 dobara pripadaju kategoriji profana graditeljska baština, 3 dobra pripadaju kategoriji sakralna graditeljska baština, a 1 dobro pripada kategoriji arheološka baština.

Sva dobra općine Plitvička Jezera:

 • Arheološko nalazište Gradina Kozjak (Krčingrad)
 • Četiri zgradeCrkva sv. Arangela Mihajla i GavrilaHotel “Plitvice”Kapela sv. Petra i Pavla s grobljemKompleks zgrada Vila IzvorPravoslavna crkva Uspenja Presvete BogorodiceRestoran “Kozjak”Ruralni ansambl, Plitvički Ljeskovac 22Tradicijska okućnica, Plitvica Selo 081Zgrada društvene prehraneZgrada lugarniceZgrada poštanskog uredaZgrada stare škole (realka), Zagrebačka ulica

  Arheološko nalazište Gradina Kozjak (Krčingrad)

  Arheološki lokalitet Gradina Kozjak (u literaturi se navodi i kao gradina Krč, Krčingrad ili Pliš), nalazi se na šumovitom poluotoku između Glibovite drage (južni dio jezera Kozjak) i Gradinskog jezera, unutar granica Nacionalnog parka Plitvička jezera. Plato gradine je eliptičnog oblika, dimenzija oko 60 x 20 metara, okružen jarkom i obrambenim zidom koji je po formi i načinu zidanja datiran između 11. i 13. stoljeća. Srednji dio gradine je malo povišen, neravan i zarastao u gustu vegetaciju.
  Na jugozapadnoj, prilično blagoj padini poluotoka, najlakši je prilaz na plato gradine. Pretpostavlja se da je ovuda vodio put prema ulazu u utvrđenje, odnosno prema trokutastoj branič kuli koja je štitila sam ulaz. Gradinu Kozjak početkom dvadesetog stoljeća (1911. i 1912. godine) istražuje E. Laszowsky. Osim što je otkopao rubni bedem platoa u cijeloj njegovoj duljini i tako utvrdio dimenzije nekadašnjeg utvrđenja, glavninu radova je usmjerio na istraživanje trokutaste branič kule.
  Novija istraživanja provedena 2008. i 2009. godine pokazala su da je trokutasta branič kula impozantnih dimenzija (dužina svake vanjske plohe je 16. metara) očuvana do razine prizemlja te da je osim obrambene funkcije imala i ulogu statusnog simbola. Rijetko tlocrtno rješenje, raskošno obrađeni komadi arhitektonskih profilacija, način oblikovanja in situ nađenih strijelnica te dosadašnji rezultati povijesnih istraživanja, upućuju na pretpostavku da je Krčingrad mogao biti izgrađen tijekom 13. stoljeća za potrebe knezova Babonića ili knezova Krčkih.

  Lokacija: Plitvička Jezera
  Klasifikacija: arheološka baština
  Vrijeme nastanka: 13. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-5692
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Četiri zgrade

  Zgrade se nalaze u središtu naselja, identičnog su tlocrta i raspoređene u niz, s međusobnim razmakom od deset metara.. Objekti su pravokutnog tlocrta s podrumom i dvije stambene etaže. Korišteni su tradicionalni materijali kamen i drvo te suvremena imitacija šindre na karakterističnom dvoslivnom krovu. Zgrade je projektirao akademik Lavoslav Horvat uz primjenu “zemljaških” načela stambene gradnje i maksimalno uvažavanje lokalnih tradicijskih oblikovnih karakteristika i materijala.

  Lokacija: Plitvička Jezera
  Klasifikacija: profana graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 20. st.
  Autor: Lavoslav Horvat

  Oznaka kulturnog dobra: Z-1861
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh [adrotate group=”1″]

  Crkva sv. Arangela Mihajla i Gavrila

  Crkva je smještena u naselju, uz prometnicu, te je omeđena cinkturom. Riječ je o jednobrodnoj pravilno orijentiranoj građevini sa užim polukružnim svetištem i zvonikom ispred glavnog pročelja. Lađa je osvijetljena sa po tri para simetričnih prozorskih otvora, a svetište sa tri prozorska otvora. Zidovi crkve očuvani su do visine vijenca. Crkva je spaljena 1943. godine zajedno s arhivom, dragocjenostima i inventarom. Datiramo je na početak 19. stoljeća.

  Lokacija: Korenica
  Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 19. st.

  Oznaka kulturnog dobra: P-5100
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: preventivno zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Hotel “Plitvice”

  Hotel Plitvice smješten je na povišenom platou uz rub šume, orijentiran glavnim pročeljem na zapad prema jezerima. Hotel se sastoji od tri krila arhitektonski povezana u jednu cjelinu tvoreći tlocrt u obliku slova „T“. Konstrukcija hotela je armirano-betonski skelet ali za dekoraciju su korišteni lokalni prirodni materijali. Hotel je projektirao akademik M. Haberle, a paralelno s hotelom izrađen je i dizajn interijera. Jedno je od najboljih ostvarenja naše poslijeratne arhitekture podjednako zbog dobre ukomponiranosti u izrazito osjetljiv pejzaž, kao i zbog reprezentativnog oblikovanja građevine.

  Lokacija: Plitvička Jezera
  Klasifikacija: profana graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 1954. god. do 1958. god.
  Autor: Marijan Haberle

  Oznaka kulturnog dobra: Z-3857
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Kapela sv. Petra i Pavla s grobljem

  Ruševine kapele sv. Petra i Pavla smještene su izvan naselja na uzvisini. Crkva je jednobrodna, pravokutnog tlocrta s užim polukružnim svetištem, sakristijom istočno uz svetište, te je glavnim pročeljem orijentirana prema jugu. Pročelna zona i zvonik crkve su srušeni. Obodni zidovi lađe i svetišta očuvani su do zone vijenca. Neposredno uz crkvu nalazi se groblje ograđeno suhozidom. Groblje je sprecifično po nadgrobnim spomenicima klesanim u obliku križa, koji su ukrašeni ornamentima i natpisima. Postavljeni su na zemljane humke, a datiraju iz druge polovine 19. stoljeća do početka 20. st. Crkvu je sagrađena doniranim sredstvima generala Nikole Maštrovića zapovjednika Otočke pukovnije, a njena gradnja je dovršena 1847. godine. Zbog financiranja gradnje, kao i opremanja crkve inventarom, zahvalni mještani dali su uklesati natpis zahvale iznad ulaznih vrata. Crkva je stradala za vrijeme Drugoga svjetskog rata, ali su ruševni ostatci stajali u punoj visini. U listopadu 1991. godine srušen je zvonik i dio obodnih zidova..

  Lokacija: Prijeboj
  Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 1847. god.

  Oznaka kulturnog dobra: P-4906
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: preventivno zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Kompleks zgrada Vila Izvor

  Kompleks Vile Izvor nalazi se sjeverozapadno od jezera, na uzvisini iznad sela Plitvice. Građen je u razdoblju 1949.-1953. godine, po projektu Zvonimira Marohnića i Rika Marasovića. Zamišljen je kao reprezentativni rezidencijalni objekt s rustikalnim kamenim pročeljem prema sjeveru, drvenim ostakljenim loggiama prema jugu te s pomoćnim objektima (parkiralište i gospodarsko- servisni objekti) u neposrednoj blizini. Funkcionalno objedinjava brojne društvene, rekreativne, smještajne i radne prostore. Kompleks svojim smještajem, oblikovnim i konstrukcijskim kvalitetama te upotrebom autohtonih materijala predstavlja vrijedan primjer domaće poslijeratne arhitekture.

  Lokacija: Plitvička Jezera
  Klasifikacija: profana graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 1949. god. do 1953. god.
  Autor: Zvonimir Marohnić; Rikard Marasović

  Oznaka kulturnog dobra: Z-1862
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Pravoslavna crkva Uspenja Presvete Bogorodice

  Crkva se nalazi u naselju uz glavnu cestu. Pravilno je orijentirana. Jednobrodna je s polukružnim svetištem iste širine kao lađa, te zabatnim zvonikom. Korni i potkorni prostor od lađe su odvojeni s tri polukružna lučna otvora. Lađa je osvijetljena s tri para simetrično postavljenih udvojenih prozorskih otvora, a svetište s tri polukružno zaključena prozorska otvora. Crkva je izgrađena 1904. godine. Ima stilske karakteristike vojno krajiškog klasicizma.

  Lokacija: Vrelo Koreničko
  Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 1904. god.

  Oznaka kulturnog dobra: P-4651
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: preventivno zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Restoran “Kozjak”

  Restoran je lociran u prirodnoj vrtači nedaleko od turističke šetnice, okružen šumom i glavnim pročeljem orijentiran na zapad. Građevina je prizemnica „L“ tlocrta, natkrivena jednostrešnim krovištem, izvedena kamenom klesancem, a samo manji dio stijena je od drva. Dio glavnog pročelja, duže stijene orijentirane prema jezerima, je ostakljen i pomičan. Restoran je projektirao arhitekt Zdenko Strižić, 1949. godine. Građevina se doživljava kao nenametljiva intervencija u očuvanom i vrijednom prirodnom ambijentu. Locirana je uz maksimalno poštivanje konfiguracije terena uz upotrebu autohtonih materijala.

  Lokacija: Plitvička Jezera
  Klasifikacija: profana graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 1949. god.
  Autor: Zdenko Strižić

  Oznaka kulturnog dobra: Z-3775
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Ruralni ansambl, Plitvički Ljeskovac 22

  Ruralni ansambl smješten je izvan naselja, na Bijeloj rijeci. Sastoji se od mlina kašikara, gospodarskog objekta i stambene kuće. Stambena kuća je pravokutnog tlocrta s rizalitom na začelju. Na kamenom podzidu izgrađena je drvena kuća pravokutnog tlocrta, s dvoslivnim krovištem pokrivenim utorenim crijepom. Gospodarski objekt u funkciji sjenika, pravokutnog je tlocrta, građen kamenom u prizemnoj zoni, drvom u potkrovnoj. Dvoslivno krovište sa skošenim zabatom pokriveno je šindrom. Mlin je na kamenom podzidu građen u drvu, dvoslivno krovište pokriveno je dijelom utorenim crijepom i dijelom šindrom. Tipična je ruralna okućnica plitvičkog područja sačuvana u ambijentu nacionalnog parka.

  Lokacija: Plitvički Ljeskovac, Plitvički Ljeskovac 22
  Klasifikacija: profana graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 1925. god.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-323
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Tradicijska okućnica, Plitvica Selo 081

  Okućnica smještena izvan naselja, sastavljena je od stambene kuće i pripadajućih gospodarskih objekata. Stambena prizemnica je pravokutnog tlocrta s rizalitom na začelju. Kuća je sačuvala niz arhaičnih elemenata: otvoreno ognjište s otvorenim tavanom, drveni grednik, bađžu, dvočlanu raspodjelu prostora, male prozorske otvore. Drvene je građe, s poberuhima, složena na njemački ugao. Gospodarski objekt je pravokutnog tlocrta, pod dvoslivnim krovištem, građen hrastovim planjkama složenim na hrvatski ugao. Okućnica predstavlja tipični lički ruralni ansambl u kojem se unatoč intervencijama očituje izvorna struktura. Sačuvani su neki arhaični elementi tradicijskog načina života i gradnje. Građena je u 19. st.

  Lokacija: Plitvica Selo, Plitvica Selo 081
  Klasifikacija: profana graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 19. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-324
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Zgrada društvene prehrane

  Građevina je locirana u središtu naselja na ravnom terenu uz prilaznu cestu. Prizemnica u obliku izduženog pravokutnika sa blagim rizalitnim istakom na začelju i krakterističnim vrlo strmim četveroslivnim krovištem. Glavnim je pročeljem orijentirana prema istoku. Pročelje je raščlanjeno na središnjem dijelu ulaznim trijemom i prozorskim otvorima bočno od ulaza, a začelje rizalitom u osi ulaza i prozorskim otvorima. Građevinu je projektirao arhitekt. Lavoslav Horvat sredinom 1950-ih sa prepoznatljivim elementima tradicijskog graditeljstva u oblikovanju i vrstama materijala.

  Lokacija: Plitvička Jezera
  Klasifikacija: profana graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 1955. god.
  Autor: Lavoslav Horvat

  Oznaka kulturnog dobra: Z-3854
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Zgrada lugarnice

  Građevina je smještena izvan naselja na ravnom terenu uz prilaznu cestu. Riječ je o djelomično podrumljenoj prizemnici orijentiranoj jugoistočno, razvedenog tlocrta u obliku obrnuto položenog slova „Z“, zaključenoj strmim dvostrešnim krovištem s lastavicama i pokrivenim šindrom.Tlocrtnu dispoziciju sačinjavaju tri kraka građevine koncipirana kao tri samostalne prostorne jedinice. Lugarnica je podignuta 1954. godine za potrebe šumarske službe, sa stanom za lugara i šumske radnike. Devastirana je u Domovinskom ratu, te je danas izvan funkcije. Tipološke i morfološke karakteristike građevine govore o kvalitetnoj arhitekturi javne namjene u čijem su oblikovanju korišteni tradicionalni materijali. Veliku vrijednost građevini daje i nenemetljiva uklopljenost u pejzaz kojim dominira, te sačuvanost u izvornom obliku bez naknadnih intervencija.

  Lokacija: Prijeboj
  Klasifikacija: profana graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 1954. god.
  Autor: Ivan Vitić

  Oznaka kulturnog dobra: Z-6123
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Zgrada poštanskog ureda

  Građevina je locirana u središtu naselja na blagoj uzvisini uz prilaznu cestu i glavnim pročeljem orijentirana prema istoku. Izdužena je prizemnica pravokutnog tlocrta i vrlo strmog dvostrešnog krovišta. Ulaz u prizemlje je uvučen i nalazi se na desnoj polovici glavnog dužeg pročelja. Građevina je podignuta sredinom 1950-ih prema projektu dipl. ing. arh. Lavoslava Horvata, a izvorna namjena bila je zgrada mjesnog ureda i turističke zajednice. Objekt se visoko valorizira kao rijedak primjerak hrvatske moderne arhitekture, projektirane gradnje s tradicijskim elementima.

  Lokacija: Plitvička Jezera
  Klasifikacija: profana graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 1955. god.
  Autor: Lavoslav Horvat

  Oznaka kulturnog dobra: Z-3855
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Zgrada stare škole (realka), Zagrebačka ulica

  Građevina je položena paralelno uz glavnu cestu, dvoetažna je, približno pravokutnog tlocrta, građena kamenom i zaključena četveroslivnim krovištem. Primjer je neoklasicističke građevine koja svojom prostornom organizacijom slijedi shemu školskih građevina nastalih tijekom 19. i u prvoj polovini 20. stoljeća i jedna je od rijetko očuvanih povijesnih građevina ovog područja što pridonosi njenom značaju i vrijednosti.

  Lokacija: Korenica, Zagrebačka ulica
  Klasifikacija: profana graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 19. st. do 20. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-1934
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh
  Nadležni konzervatorski odjel: Konzervatorski odjel u Gospiću
  Kontakt adresa KO: Budačka 12, 53000 Gospić

  Telefon: 053/ 746-571

  Koje popuste možete ostvariti prilikom vožnje autobusom? Što ako ne iskoristite povratnu kartu? Provjerite u članku Popusti na putovanje autobusom

  Ne vidite cijenu autobusne karte?

  Korisni savjeti za putovanje autobusom

  Izreke, misli, aforizmi i puno Murphyjevih zakona o putovanju

  Vicevi o putovanju

  Izazov: možete li točno odgovoriti na ovih 12 pitanja o Hrvatskoj? Kviz Hrvatska