Kulturna dobra općine Plaški

Ikonostas u Sabornoj crkvi Vavedenja Presvete Bogorodice

Ikonostas je drven, pozlaćen, s dva reda ikona izrađenih u tehnici ulja na drvu. Arhitekturu ikonostasa račlanjuje niz pilastara koji flankiraju ikone i nose entabular donje zone te završetak gornje zone koji prati lučni zaključak ikona. Pilastri su kanelirani, bogata dekoracija vegetabilnih motiva je pozlaćena. Kasnohistoricistički Ikonostas s elementima secesije izrađen 1907. g. nakon što je Građevinski odsjek Unutrašnjeg odjela Zemaljske vlade na osnovi ponude na oglas za autora ikona izabrao akademskog slikara Ivana Tišova, a Odjel za bogoštovlje i nastavu za autora projekta arhitekture ikonostasa arhitekta Vinka Rauschera.

Lokacija: Plaški
Klasifikacija: sakralni/religijski predmeti
Vrijeme nastanka: 1907. god.
Autor: Ivan Tišov i Vinko Rauscher

Oznaka kulturnog dobra: Z-4613
Vrsta: pokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Ruševine starog grada Plaškog

Stari grad Plaški smješten je izvan naselja, u šumi, na brdu Plaška glava. Frankopanski grad sagrađen vjerojatno sredinom 14. st. kada knezovi Krčki – Frankopani gospodare područjem od Senja do Modruša i Cetingrada, prvi puta spominje se 1401. godine. Turci su ga već 1592. godine razorili i od tada počinje propadati. Sačuvani su ostaci glavne kružne kule i obrambenih zidina.

Lokacija: Plaški
Klasifikacija: profana graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 14. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-293
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

[adrotate group=”1″]

Hram Vavedenija Presvete Bogorodice

Jednobrodna građevina pravokutnog tlocrta s poligonalnim svetištem i ugrađenom manjom poligonalnm apsidom, dvije bočne kapele i zvonikom ispred glavnog pročelja smještena je u središtu naselja. Sagrađena je 1763. g. i obnavljana 1834. i 1883., a pregrađena 1906. po projektu J. Holjca u duhu historicizma, čime je dobila današnji izgled. Godine 1907. postavljen je ikonostas I. Tišova i V. Rauschera. Od barokne crkve sačuvani su dio svetišta i donji dio zvonika.

Lokacija: Plaški
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 18. god. do 20. god.
Autor: pregradnja

Oznaka kulturnog dobra: Z-294
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

 

Kontakt podaci o konzervatorskom odjelu

Nadležni KO: Konzervatorski odjel u Karlovcu
Kontakt adresa KO: V. Vranicanija 6, 47000 Karlovac

Telefon: 047/ 600-796

Koje popuste možete ostvariti prilikom vožnje autobusom? Što ako ne iskoristite povratnu kartu? Provjerite u članku Popusti na putovanje autobusom

Ne vidite cijenu autobusne karte?

Korisni savjeti za putovanje autobusom

Izreke, misli, aforizmi i puno Murphyjevih zakona o putovanju

Vicevi o putovanju

Izazov: možete li točno odgovoriti na ovih 12 pitanja o Hrvatskoj? Kviz Hrvatska