Vodič kroz kulturnu baštinu općine Pitomača

Crkva sv. Trojstva

U centru mjesta, na platou gradine nalazi se crkva Sv. Trojstva, koja se prvi put spominje 1334.g. kao župna crkva naselja Bartolovec. Crkva je jednobrodna građevina sa polukružnom apsidom i pravokutnom sakristijom na sjevernoj strani. Na glavnom ulaznom pročelju je visoki zvonik pravokutnog tlocrta, pokriven limenim krovom u obliku piramide. Krovište lađe je visoko drveno, pokriveno biber crijepom, dok je apsida, kao i krov zvonika pokrivena pocinčanim limom. Pročelja crkve su glatko ožbukana. Prozorski otvori lađe i glavna ulazna vrata imaju zaobljene nadvoje, dok je otvor na apsidi okrugao. Otvori na zvoniku su udvojeni, imaju polukružne nadvoje i zatvoreni su drvenim žaluzinama.

Lokacija: Turnašica
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 1334. god.

Oznaka kulturnog dobra: Z-2195
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

[adrotate group=”1″]

Crkva sv. Vida

Crkva svetog Vida Pitomača
Crkva svetog Vida Pitomača

U centru naselja sagrađena je 1786. do 1787.g. župna crkva sv. Vida. Crkva je kasnobarokna jednobrodna građevina sa prostranom apsidom u kojoj je svetište. Pokraj svetišta je katna sakristija sa oratorijem. Crkva ima dodatne bočne apside na južnoj i sjevernoj strani broda. Lađa ima troja vrata i pet prozora od kojih su dva u visini kora koji se nalazi ispod zvonika i stoji na dva stupa. Lađa i apside imaju drveno krovište pokriveno limom. Samo je dio sakristije pokriven biber crijepom. Glavno pročelje je raščlanjeno pilastrima, vijencem i prozorima. Zabat zaobljenih linija ukrašen je vazama. Iz glavnog se pročelja izdiže elegantan visoki zvonik, pokriven kapom baroknog oblika.

Lokacija: Pitomača, Trg kralja Tomislava
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 1786. god.

Oznaka kulturnog dobra: Z-2196
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Nadležni konzervatorski odjel: Konzervatorski odjel u Požegi
Kontakt adresa KO: M Peića 3, 34000 Požega

Telefon: 034/ 273-362

Koje popuste možete ostvariti prilikom vožnje autobusom? Što ako ne iskoristite povratnu kartu? Provjerite u članku Popusti na putovanje autobusom

Ne vidite cijenu autobusne karte?

Korisni savjeti za putovanje autobusom

Izreke, misli, aforizmi i puno Murphyjevih zakona o putovanju

Vicevi o putovanju

Izazov: možete li točno odgovoriti na ovih 12 pitanja o Hrvatskoj? Kviz Hrvatska