Kulturna dobra općine Pisarovina

Crkva sv. Marije Magdalene

Crkva sagrađena 1749. godine ima kasnobarokni karakter, što se očituje u centralnoj tlocrtnoj dispoziciji četverolista formiranog tlocrtno kvadratnim brodom s pridruženim plitkim bočnim kapelama, konkavnim suženjem prema svetištu te prostorom pjevališta. Naglasak u unutrašnjosti stavljen je na centralan prostor broda nadvišen kupolastim svodom oslikanim krajem devetnaestog stoljeća figuralnim prikazima svetaca i ornamentalnim motivima, uz što su vidljivi tragovi oslika na svođenim bočnim kapelama. Na glavnom pročelju je zvonik. Inventar je iz 18. i 19. stoljeća.

Lokacija: Donja Kupčina
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 18. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-2353
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Zavičajni muzej Donja Kupčina, Donja Kupčina b.b.

Zavičajni muzej Donja Kupčina je etnomuzej na otvorenom osnovan 1973. godine. U sastavu muzeja su stambene i gospodarske zgrade te “zdenac na šibu”. U svakoj zgradi je tematska izložba koja dočarava život i rad težaka kraja 19. i početka 20. st. karakterističnog za srednje Pokuplje.

Lokacija: Donja Kupčina, Donja Kupčina b.b.
Klasifikacija: profana graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 1973. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-1585
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

[adrotate group=”1″]

Orgulje u crkvi sv. Marije Magdalene

Orgulje sa 7 (kasnije 8) registara, s manualom i pedalom djelo su slovenskog graditelja I.J. Eisla iz 1759. g. Opseg je manuala C/E-c3, a pedala C/E-a. Likovne vrijednosti lijepog stilskog kućišta očituju se u malenom prospektu podijeljenom u tri ravno završena polja. Srednje prekriva simetrično oblikovana ornamentalna draperija s motivima rokaja i listova, a po bočnima se koso spušta u obliku rešetke i cvjetova. Posebno vješto izrezbarena je završna kartuša od povijenih listova koji na vrhu zatvaraju dekorativnu školjku. U motivima rokaja izvedena su i bočna krila na krajevima prospekta. Nekad je pozitiv bio marmoriziran, dok je danas prebojan smeđe imitirajući strukturu drveta.

Lokacija: Donja Kupčina
Klasifikacija: glazbeni instrument
Vrijeme nastanka: 1759. god.
Autor: I.J. Eisla

Oznaka kulturnog dobra: Z-4219
Vrsta: pokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Crkva Presvetog Trojstva

Drvena crkva sagrađena u 18. i obnovljena u 19. stoljeću pripada tipu sakralnih građevina pravokutnog tlocrta s užim pravokutnim svetištem, sakristijom i zvonikom tipa jahač iznad glavnog pročelja. Unutarnji prostor natkriven je drvenim oslikanim tabulatom. Sačuvan je barokni inventar iz vremena nastanka crkve.

Lokacija: Dvoranci
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 18. st. do 19. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-2355
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Crkva sv. Martina sa župnim dvorom

Barokna crkva s cinktorom sagrađena je između 1740. i 1749. godine na mjestu starije crkve kao jednobrodna građevina s užim svetištem, sakristijom i zvonikom na zapadnom pročelju. Dvije pravokutne kapele, od kojih je sjeverna polukružno zaključena, nalaze se s obje bočne strane čime dobiva tlocrt latinskog križa. Prostor broda natkriven je recentnim stropom, a svetište križnim svodom. Nekadašnji svod broda urušen je kao posljedica ratnih razaranja i nije bio obnavljan. Kapele su svođene češkim svodom, a prostor sakristije i podnožje zvonika križno. Sačuvan je barokni inventar iz radionice biskupa Branjuga. Barokna kurija župnog dvora sagrađena 1785. godine je prizemnica s podrumom zidana kamenom i drvom. U neposrednoj blizini smješteni s drveni gospodarski objekti.

Lokacija: Jamnica Pisarovinska
Klasifikacija: sakralno-profana graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 18. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-2631
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Crkva sv. Duha

Drvena crkva iz 19.stoljeća je jednobrodna građevina pravokutnog tlocrta s poligonalno zaključenim svetištem i sakristijom. Na glavnom pročelju formiran je plitki trijem sa zvonikom. Prostor je natkriven drvenim koritastim stropom. Oltar pučkog baroknog izraza iz 1749. godine sa slikom Krunidbe Bogorodice najvrjedniji je dio inventara. Crkva se svrstava među najznačajnije drvene crkve na području Pisarovine.

Lokacija: Lučelnica
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 19. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-2356
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Glavni oltar

Oltar je smješten u svetištu drvene kapele. Arhivski izvori navode da je oltar naručen 1740. i postavljen 1749. g. a od njega je danas ostao sačuvan retabl bez svoje izvorne zidane menze. U središtu baroknoga retabla oltarna je slika „Krunidbe Bogorodice“, s lijeve strane je kip Sv. Jurja a s desne sv. Florijan, koji svojim oblikovanjem pokazuju vještinu kiparske ruke neznanoga majstora. U središtu atičkoga završetka kip je sv. Mihovila Arkanđela okružen anđelima-puttima. Oltar manjih dimenzija vrijedno je ostvarenje čija se kvaliteta očituje u kipovima te zanimljivim rješenjem kompozicije retabla koji se rijetko susreće na prostoru Turopolja.

Lokacija: Lučelnica
Klasifikacija: sakralni/religijski predmeti
Vrijeme nastanka: 1749. god.

Oznaka kulturnog dobra: Z-4490
Vrsta: pokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Crkva sv. Vida

Zidana crkva sagrađena je u šumi 1857. godine u jednostavnim oblicima historicizma. Jednobrodna je građevina pravokutnog tlocrta s užim, blago zaobljenim svetištem, sakristijom i drvenim zvonikom nad glavnim pročeljem. Ima oslikan drveni tabulat i drveno pjevalište. Sačuvan je vrijedan barokni inventar iz 18. stoljeća. Oblikovnim karakteristikama izdvaja se od ostalih sakralnih građevina istog razdoblja u okolici Pisarovine.

Lokacija: Podgorje Jamničko
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 19. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-2070
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Inventar crkve sv. Martina

Župna crkva sv. Martina u Pisarovinskoj Jamnici izgrađena je 1740.-1749. godine iz kojeg vremena je sačuvan i većinski dio inventara, poput glavnog oltara koji se ubraja u naručiteljski opus biskupa Jurja Branjuga. Uz trijumfalni luk smješteni su oltari sv. Barbare i sv. Tri kralja građeni kao atekotonske kompozicije oko oltarnih pala. Vrijedan je i bočni oltar Četrnaest svetih pomoćnika u bočnoj lađi koji se rad dvojice u Zagrebu nastanjenih majstora – Antuna Reinera i Josephusa Stallmayera iz 1755.-1759. godine.

Lokacija: Jamnica Pisarovinska
Klasifikacija: sakralni/religijski predmeti

Oznaka kulturnog dobra: P-5083
Vrsta: pokretno kulturno dobro – zbirka
Pravni status: preventivno zaštićeno kulturno dobro

Graditeljski sklop stare upravne zgrade Jamnice

Graditeljski sklop kojeg čine stara upravna zgrada Jamničke kiselice, paviljon, zgrada punionice kao i nekada parkovno uređeni okolni prostor, nalazi se jugozapadno od naselja Pisarovina, uz cestu koja iz smjera Zagreba vodi prema Pokupskom. Riječ je o cjelini arhitektonsko ambijentalne vrijednosti. Formiranje ovoga sklopa vezano je za prepoznavanje kvaliteta ljekovitih svojstava mineralne vode što je rezultiralo uređenjem izvora, a godine 1828. odlukom o sistematskom punjenju i komercijaliziranoj prodaji. Iste godine, u blizini izvora sagrađeno je svratište i kupalište. Prvotno svratište bilo je građeno u drvu, a 1852. godine na njegovom mjestu podignuta je danas postojeća dvokatna zgrada. Ulaskom Vilima Lovrenčića u vlasništvo kompleksa 1899. ova se građevina obnavlja u duhu historicizma, gradi se nova zgrada punionice i paviljon te se moderniziraju proizvodni pogoni.

Lokacija: Pisarovina
Klasifikacija: profana graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 1852. god. do 1899. god.

Oznaka kulturnog dobra: P-5414
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: preventivno zaštićeno kulturno dobro

 

Kontakt podaci o konzervatorskom odjelu

Nadležni KO: Konzervatorski odjel u Zagrebu
Kontakt adresa KO: Mesnička 49, 10000 Zagreb

Telefon: 01/ 4851-522

Koje popuste možete ostvariti prilikom vožnje autobusom? Što ako ne iskoristite povratnu kartu? Provjerite u članku Popusti na putovanje autobusom

Ne vidite cijenu autobusne karte?

Korisni savjeti za putovanje autobusom

Izreke, misli, aforizmi i puno Murphyjevih zakona o putovanju

Vicevi o putovanju

Izazov: možete li točno odgovoriti na ovih 12 pitanja o Hrvatskoj? Kviz Hrvatska