Kulturna dobra općine Petrovsko

Crkva sv. Benedikta

Crkva sv. Benedikta u Petrovskom sagrađena je sredinom 18. st. pod patronatom grofovske obitelji Keglević. Smještena je na brijegu pored groblja. Prostor definiraju kvadratični brod, nešto uže, oblo, križno svođeno svetište i južna sakristija. Vanjština je raščlanjena plitkim lezenama, jednostavno oblikovanim otvorima i velikim masivnim zvonikom. Unutrašnjost je dekorirana iluzionistički slikanim retablima iz 18. st. koji svojom veličinom ispunjavaju cijeli apsidalni prostor.

Lokacija: Petrovsko
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 18. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-2494
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Crkva sv. Petra

Pravilno orijentirana župna crkva smještena je na uzvisini u središtu Petrovskog. Izvorno srednjovjekovna crkva s gotičkim poligonalnim svetištem poduprtim kontraforima, svođenim zvjezdastim svodom., kojemu je na prijelazu iz 18. u 19. st. prigrađen pravokutni barokni brod, a kasnije i masivni toranj nad samim ulazom u crkvu. Bočnim ulazima smještenim na pročelju dolazi se do plitkih bočnih kapela prigrađenih istovremeno kad i brod. Crkva je opremljena trima baroknim oltarima iz 18. st. od kojih su dva pandana smještena u bočnim kapelama, dok je glavni oltar u svetištu osobito vrijedan primjer barokne oltarne umjetnosti. Unutrašnjost crkve oslikana je freskama Lovre Sirnika 1943. godine.

Lokacija: Petrovsko
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 15. st. do 19. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-2495
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

[adrotate group=”1″]

Arheološko nalazište “Brezovica”

Arheološko nalazište „Brezovica“ nalazi se na južnim padinama gore Brezovice, na 581m n/v, u općini Petrovsko, u sjevernom dijelu Zagorja. Smješten na dominantnom geostrateškom položaju, sa sjeverne i istočne strane prirodno je zaštićeno vrlo strmim i nepristupačnim padinama dok se na južnoj strani protežu terasasti položaji s umjetno niveliranim zaravnima orijentacije istok-zapad. Otkriven je 2010., a rekognosciranjem terena 2010. i 2016., uočeni su kulturni slojevi u profilu ceste koja je probijena kroz šumu do vrha planine za potrebe izgradnje odašiljača. Na osnovu tipološke i kronološke klasifikacije prikupljenog materijala može se okvirno datirati u razdoblje od kasnog brončanog doba do antičkog perioda što indicira na višekratno naseljavanje lokacije.

Lokacija: Petrovsko
Klasifikacija: arheološka baština
Vrijeme nastanka: 1000 god.p.n.e. do 476. god.

Oznaka kulturnog dobra: P-5263
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: preventivno zaštićeno kulturno dobro

 

Kontakt podaci o konzervatorskom odjelu

Nadležni KO: Konzervatorski odjel u Krapini
Kontakt adresa KO: Magistratska 12, 49000 Krapina

Telefon: 049/ 371-342

Koje popuste možete ostvariti prilikom vožnje autobusom? Što ako ne iskoristite povratnu kartu? Provjerite u članku Popusti na putovanje autobusom

Ne vidite cijenu autobusne karte?

Korisni savjeti za putovanje autobusom

Izreke, misli, aforizmi i puno Murphyjevih zakona o putovanju

Vicevi o putovanju

Izazov: možete li točno odgovoriti na ovih 12 pitanja o Hrvatskoj? Kviz Hrvatska