Kulturna dobra općine Petrijanec

Pil s likom Trpećeg Isusa (Krista Premišljevača)

Pil s likom Trpećeg Isusa (Krista Premišljevača), smješten uz cestu u Majerju, predstavlja jedan od tipičnih pilova s likom Trpećeg Isusa (Krista Premišljevača) u ovom kraju. Kip je smješten na kamenom postamentu, a Krist Premišljevač okrunjen trnovom krunom sjedi naslonivši glavu na desnu ruku. Kip je smješten ispod limenog krovića. Na stupu je naslikana Marija. Pil je neko vrijeme bio odstranjen, međutim sada je obnovljen i ponovno postavljen.

Lokacija: Majerje
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 18. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-1929
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Crkva sv. Katarine

Crkva sv. Katarine sagrađena je na dominantnom položaju u središtu naselja Nova Ves Petrijanečka, oko 10 km SZ od Varaždina. Kapela se prvi put spominje u kanoničkoj vizitaciji iz 1649. Pravilno je orijentirana, jednobrodna, longitudinalna
građevina s visokim tornjem ispred ulaznog pročelja kroz koji se ulazi u crkvu. S njezine južne strane prigrađena je sakristija.

Lokacija: Nova Ves Petrijanečka
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 17. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-2617
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

[adrotate group=”1″]

Poklonac Kraljice Marije s Isusom

Naselje Družbinec sjeverno od Petrijanca spominje se već u dokumentima veleposjednika Hermana Celjskog 1398. god. Kapelica Kraljice Marije s Isusom nalazi se izvan naselja, a sagrađena je 1867. Kapela je arhitektonski jednostavno i skladno koncipirana, markirana s dva bjelogorična stabla te je izdaleka uočljiva u ravničarskom pejzažu.

Lokacija: Družbinec
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 1867. god.

Oznaka kulturnog dobra: Z-2276
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Pil s likom Trpećeg Isusa (Krista Premišljevača)

Pil s likom Trpećeg Isusa (Krista Premišljevača), smješten u polju uz cestu nakon izlaska iz Petrijanca, predstavlja jedan od najljepših očuvanih baroknih pilova s likom Trpećeg Isusa u ovom kraju. Kip je smješten na kamenom postamentu, na kojem se osim urezane godine postavljanja pila – 1737(2?). – nalaze na tri strane reljefni prikazi svetaca, sv. Florijana, sv. Petra i sv. Antuna, a sa stražnje strane je pelikan. Isus sjedi, obraz je podupro desnom rukom, u lijevoj je nekoć držao trsku. Ogrnut je plaštem.

Lokacija: Petrijanec
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 18. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-1926
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Pil sv. Florijana

Pil sv. Florijana podigli su mještani 1832.g. u znak zaštite od požara. Pil se nalazi u samom centru mjesta, na glavnom trgu, u blizini crkve i vijećnice. Četverokutni postament na kojem je smješten pil je od kamena, i na njemu se ispod kipa sv. Florijana sa svake strane nalaze reljefno izvedeni svetački likovi. Kip sv. Florijana je veliki kameni kip, a sv. Florijan je prikazan u odjeći rimskog ratnika, rustično oblikovanih i naglašenih crta lica. Uz desnu nogu smješten je model kuće u plamenu, koju svetac polijeva vodom. Kip je polikromiran.

Lokacija: Petrijanec
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 1832. god.

Oznaka kulturnog dobra: Z-1927
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Pil sv. Jurja na konju

Kip je smješten na kamenom postamentu, na kojem se osim urezane godine postavljanja pila – 1764. – nalaze na tri strane uokvireni reljefni prikazi svetaca, sv. Florijana, sv. Marka i nepoznate svetice, a na rubovima je postament ukrašen C viticama, akantusom i školjkama. Sa južne strane na kamenom postolju nalazi se sunčani sat. Kip sv. Jurja koji ubija zmaja predstavlja izuzetno vrijedan primjer barokne kamene plastike. Sveti Juraj prikazan je kao konjanik koji u desnoj ruci drži koplje i sprema se probosti zmaja koji se nalazi pod nogama konja. I zmaj i konjanik modelirani su vješto i kvalitetno s odlikama baroka. Pil je polikromiran, natkrit drvenom nadstrešnicom s limenim krovom.

Lokacija: Petrijanec
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 1764. god.

Oznaka kulturnog dobra: Z-1928
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Vijećnica, Trg Svetog Petra 1

Općinska vijećnica izgrađena u 2. pol. 18. st, niska je prizemnica, građena kamenom lomljencem, s unutrašnjim rasporedom tipičnim za zagorske brvnare. Vijećnica je smještena na seoskom trgu, najstarijemu dijelu petrijanečkog naselja, u neposrednoj blizini župne crkve, škole i ostalih javnih građevina. Specifično oblikovanje vijećnice čini je jedinstvenom i različitom od svih seoskih općinskih zgrada.

Lokacija: Petrijanec, Trg Svetog Petra 1, Petrijanec
Klasifikacija: profana graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 18. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-1942
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Zgrada stare škole

Zgradu stare škole dala je izgraditi god. 1868. grofica Ferdinanda Bombelles. Jednokatna je klasicistička građevina, pravokutnog tlocrta. Glavno pročelje okrenuto je prema trgu te raščlanjeno rizalitom koji se proteže cijelom visinom građevine. Kuća je smještena na seoskom trgu, najstarijem dijelu petrijanečkog naselja, u neposrednoj blizini župne crkve, vijećnice i ostalih javnih građevina.

Lokacija: Petrijanec
Klasifikacija: profana graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 19. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-1941
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Grobna kapela obitelji Bombelles

Grobna kapela obitelji Bombelles nalazi se u sklopu vlastelinstva Zelendvor, oko 10 km zapadno od Varaždina. Prizemni barokni dvorac u Zelendvoru izgorio je u požaru nakon 2. svj. rata. Od baroknog kompleksa ostala je očuvana kapela i jednokatna gospodarska zgrada s arkadnim trijemom u prizemlju. Kapela je jednobrodna građevina sa zaobljenim svetištem, sagrađena u 18. st. i obnovljena u
duhu historicizma u 19. st. U kapeli i oko nje nalaze se grobovi nekadašnjih vlasnika.

Lokacija: Zelendvor
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 18. st. do 19. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-1937
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Crkva sv. Petra i Pavla i kurija župnog dvora

Crkva sv. Petra nalazi se u središtu Petrijanca, oko 10 km SZ od Varaždina. To je longitudinalna, jednobrodna građevina, pravilno orijentirana, s polukružno završenim svetištem iste širine kao i brod. Ispred zapadnoga pročelja masivni je
četverokutni zvonik s trijemom u prizemlju. Južno od crkve smješten je župni dvor, jednokatna kasnobarokna građevina pravokutnoga tlocrta. Crkva i župni dvor, skladno smješteni na velikom trgu, čine urbanističku dominantu naselja Petrijanec.

Lokacija: Petrijanec, RKT župa Petrijanec
Klasifikacija: sakralno-profana graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 14. st. do 19. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-2278
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

 

Kontakt podaci o konzervatorskom odjelu

Nadležni KO: Konzervatorski odjel u Varaždinu
Kontakt adresa KO: Gundulićeva 2, 42000 Varaždin

Telefon: 042/ 201-850

Koje popuste možete ostvariti prilikom vožnje autobusom? Što ako ne iskoristite povratnu kartu? Provjerite u članku Popusti na putovanje autobusom

Ne vidite cijenu autobusne karte?

Korisni savjeti za putovanje autobusom

Izreke, misli, aforizmi i puno Murphyjevih zakona o putovanju

Vicevi o putovanju

Izazov: možete li točno odgovoriti na ovih 12 pitanja o Hrvatskoj? Kviz Hrvatska