Kulturna dobra općine Peteranec

Orgulje u crkvi sv. Petra i Pavla

Srednjoeuropski tip orgulja sa 12 registara, 1 manualom i pedalom. Građene su u 19. stoljeću, moguće prije 1850. godine. Pregradio ih je 1890. M Heferer. Kućište orgulja se sastoji od tri tornja, a srednji toranj je niži u odnosu na dva bočna. U prospektu se nalaze tri otvora za svitala koja su lučno zatvorena rezbarenim zavjesama floralnog motiva. Sviraonik je smješten u ogradu kora. Kućište je obojano smeđom bojom a od pozlate ima samo rezbarene zavjese iznad svirala.

Lokacija: Peteranec
Klasifikacija: glazbeni instrument
Vrijeme nastanka: 19. st.
Autor: M. Heferer

Oznaka kulturnog dobra: Z-3903
Vrsta: pokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Crkva sv. Marka Evanđelista i župni dvor

Jednobrodna građevna pravokutnog tlocrta s užim, zaobljenim svetištem i zvonikom u središnjoj osi glavnog zapadnog pročelja. Svođena je češkim kapama odijeljenim pojasnicama. Glavno zapadno pročelje vertikalno je raščlanjeno pilastrima na tri polja, od kojih je u središnjem smješten pravokutan otvor portala i prozor nad njim. Južno uz crkvu je župni dvor, prizemnica klasicističkih karakteristika. Pravokutnog je tlocrta i duljom osi orijentirana prema ulici. Crkva je građena od 1805–1812. godine, župni dvor također u prvoj polovici 19. stoljeća u klasicističkom stilu.

Lokacija: Sigetec, Braće Radića 22
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 1805. god. do 1812. god.

Oznaka kulturnog dobra: Z-2927
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

[adrotate group=”1″]

Crkva sv. Petra i Pavla i župni dvor

Crkva se gradi 1773. godine kao jednobrodna građevina pravokutnoga broda sa zaobljenim svetištem. Sakristija se nalazi s jugoistočne strane svetišta, a iznad pročelja je zvonik. Pročelje je zanimljivo riješeno sa zaobljenim timpanonom i bočnim završecima te skulpturama sv. Petra i Pavla u nišama. Glavni oltar je izrađen 1804. godine, a propovjedaonica s kipovima, samostojeća krstionica i orgulje su s početka 19. stoljeća

Lokacija: Peteranec, Matije Gupca 6
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 1773. god.

Oznaka kulturnog dobra: Z-2893
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Inventar crkve sv. Petra i Pavla

Inventar se sastoji od dva oltara, propovjedaonice, faldistoriuma, krstionice, osam klupa za vjernike, glavnih i sakristijskih vratiju, dva kasnobarokna raspela, raspela sa dva anđela lučonoše, te većeg broja kasnobarokne plastike (osam komada) koja je pripadala nestalim ili izmijenjenim oltarima. Predmeti pripadaju pretežno kasnobaroknom vremenu. Među predmetima se ističe oltar Žalosne Marije s klasicističkim dekorativnim elementima, te propovjedaonica ukrašena plastikama iz druge polovice 18. stoljeća. Među rjeđe očuvanim predmetima spada i faldistorium dvojake funkcije.

Lokacija: Peteranec
Klasifikacija: sakralni/religijski predmeti
Vrijeme nastanka: 18. st. do 19. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-5416
Vrsta: pokretno kulturno dobro – zbirka
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Umijeće izrade peteranskog veza – filea

Umijeće izrade peteranskog veza – filea duboko je ukorijenjeno u život i kulturu naselja Peteranec a njegova izrada živuća je praksa današnjeg vremena. To je tradicija koja se u proteklih stotinjak godina s posebnom pažnjom njeguje, održava i prenosi mladim generacijama. Njena posebnost očituje se u suptilnoj pučkoj modifikaciji industrijskog načina izrade filea s početka dvadesetog stoljeća. Zbog svoje profinjenosti, zahtijevne izrade i dubokog prožimanja s načinom življenja naselja Peteranec, predstavlja nematerijalno kulturno dobro značajno za šire područja Podravine

Lokacija: Peteranec
Klasifikacija: znanje i vještine
Vrijeme nastanka: 20. st.

Oznaka kulturnog dobra: P-5025
Vrsta: nematerijalno kulturno dobro
Pravni status: preventivno zaštićeno kulturno dobro

 

Kontakt podaci o konzervatorskom odjelu

Nadležni KO: Konzervatorski odjel u Bjelovaru
Kontakt adresa KO: Trg E. Kvaternika 6, 43000 Bjelovar

Telefon: 043/ 221-040

Koje popuste možete ostvariti prilikom vožnje autobusom? Što ako ne iskoristite povratnu kartu? Provjerite u članku Popusti na putovanje autobusom

Ne vidite cijenu autobusne karte?

Korisni savjeti za putovanje autobusom

Izreke, misli, aforizmi i puno Murphyjevih zakona o putovanju

Vicevi o putovanju

Izazov: možete li točno odgovoriti na ovih 12 pitanja o Hrvatskoj? Kviz Hrvatska