Kulturna dobra općine Perušić

Na području općine Perušić nalazi se 20 kulturnih dobara. 12 dobara pripadaju kategoriji sakralna graditeljska baština, 3 dobra pripadaju kategoriji profana graditeljska baština, 2 dobra pripadaju kategoriji arheološka baština, 2 dobra pripadaju kategoriji glazbeni instrument, a 1 dobro pripada kategoriji sakralni/religijski predmeti.

Sva dobra općine Perušić:

 • Arheološko nalazište Lipova glavica
 • Crkva sv. Antuna Padovanskog sa župnim dvoromCrkva sv. Ivana KrstiteljaCrkva sv. KrižaCrkva sv. Nikole BiskupaCrkva sv. PetraCrkva Sv. TrojiceCrkva sv. VidaCrkva svetog apostola evanđelista LukeCrkva svetog Arhangela MihajlaInventar crkve Uzvišenja Presvetog KrižaKapela sv. AneKapela sv. RokaMostOrgulje u crkvi sv. Antuna PadovanskogOrgulje u crkvi Uzvišenja sv. KrižaPravoslavna crkva Hram Oca NikolajaRuševine Starog grada PerušićaTradicijska stambeno poslovna građevinaZgrada, Trg popa Marka Mesića 2

  Arheološko nalazište Lipova glavica

  Arheološko nalazište Lipova glavica nalazi se sjeveroistočno od istoimenog zaselka na omanjem uzvišenju (kota 670). Tri velika naseobinska platoa (sjeverni plato naziva se Turski sajam ili Sajmište) ove prapovijesne gradine, bila su zaštićena kamenim bedemom građenim u tehnici suhozida. U arheološkim istraživanjima otkopan je velik broj raznih arheoloških materijalnih ostataka većinom datiranih u razdoblje srednjeg i kasnog latena. Kamena glačana jezičasta sjekira i oštećeni brončani srp nađeni unutar raspuklina živca svjedoče i o ranijem naseljavanju ovog gradinskog lokaliteta.

  Lokacija: Bukovac Perušićki
  Klasifikacija: arheološka baština
  Vrijeme nastanka: 250 god.p.n.e. do 50 god.p.n.e.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-3777
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Crkva sv. Antuna Padovanskog sa župnim dvorom

  Župna crkva sv. Antuna Padovanskog u Gornjem Kosinju je smještena u naselju na uzvisini i ograđena cinkturom. Glavnim je pročeljem orijentirana sjeverozapadno. Jednobrodna je građevina s užim peterostranim svetištem, dvoetažnom sakristijom sjeveroistočno uz svetište i zvonikom ispred glavnog pročelja. Lađa ima strop ravna podgleda prekriven oslikom i zaključen holkelom. Inventar crkve djelo je ljubljanskih majstora s kraja 19. st. Crkvu je podigao Pop Marko Mesić 1692. godine poslije progona Turaka iz Like.

  Lokacija: Gornji Kosinj
  Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 17. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-6351
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh [adrotate group=”1″]

  Crkva sv. Ivana Krstitelja

  Župna crkva sv. Ivana Krstitelja u Donjem Kosinju nalazi se u naselju, na povišenom položaju. Glavnim je pročeljem orijentirana prema sjeverozapadu. Jednobrodna je građevina građena kamenom i opekom i antičkim spolijama ugrađenim u crkvenoj ogradi podignutoj u suhozidu. Pravokutnog je tlocrta s poligonalnim svetištem i sakristijom, te zvonikom ispred glavnog pročelja. Podignuta je 1650. godine. Sačuvan je ranobarokni i rokoko inventar: tri oltara, propovjedaonica, krstionica i škropionica.

  Lokacija: Donji Kosinj
  Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 17. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-326
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Crkva sv. Križa

  Župna crkva sv. Križa u Perušiću jednobrodna je građevina, ograđena cinkturom, pravokutnog tlocrta, s po četiri bočne kapele iznad kojih su empore, poligonalnim svetištem, sakristijom, te zvonikom ispred glavnog pročelja. Od izvornih struktura sačuvani su donji dio zvonika s gotičkim portalom i danas zazidani gotički prozor između kapele i sakristije. Izvorno je srednjovjekovna građevina, nadograđena 1698.godine. U vrijeme turske vladavine služi kao džamija. Crkva posjeduje vrijedan inventar, te oslikanu unutrašnjost iz 1931.godine.

  Lokacija: Perušić
  Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 14. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-309
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Crkva sv. Nikole Biskupa

  Župna crkva smještena je izvan naselja, uz prilaznu cestu. Riječ je o jednobrodnoj, pravilno orijentiranoj građevini s užim pravokutnim svetištem, sakristijom uz svetište i zvonikom ispred glavnog pročelja. Unutrašnjost crkve jednostavno je oblikovana. Lađa ima ravan strop, te je osvijetljena s dva para simetričnih polukružno zaključenih prozorskih otvora, dok je svetište svođeno bačvastim svodom s susvodnicama. Prema povijesnim podacima crkva je izgrađena 1865. godine, na mjestu starije crkve iz 1748. godine, od koje je ostalo očuvano svetište, prema odredbi i uz donaciju od 1000 forinti cara Franje Josipa. Blagoslovio ju je arhiđakon Fabijan Sokolić iz Pazarišta 30. listopada 1865. godine. Župna crkva sv. Nikole Biskupa u Kaluđerovcu posjeduje arhitektonsku vrijednost i povijesnu slojevitost, te je skladno uklopljena u ambijent naselja.

  Lokacija: Kaluđerovac
  Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 1865. god.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-5508
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Crkva sv. Petra

  Crkva sv. Petra u Donjem Kosinju nalazi se u polju, na uzvisini. Jednobrodna je srednjevjekovna građevina pravokutnog tlocrta s polukružnim romaničkim svetištem, preslicom za zvona i zatvorenim predvorjem ispred glavnog pročelja. Lađa ima ravni strop, dok je svetište svođeno polukalotom. Crkva ima jednostavno obrađena pročelja s pravokutnim prozorima. Pregrađena je u 17. stoljeću, a posvećena je od biskupa senjsko-modruškog Benediktusa Ratkaja 11.06.1714. godine.

  Lokacija: Donji Kosinj
  Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 13. st. do 17. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-327
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Crkva Sv. Trojice

  Crkva Sv. Trojice u Bukovcu Perušićkom gotička je građevina smještena izvan naselja, glavnim je pročeljem orijentirana prema sjeverozapadu. Jednobrodna je građevina, pravokutnog tlocrta s kvadratnim svetištem i zvonikom na preslicu. Lađa je imala ravan strop, a svetište je svođeno križnorebrastim svodom na geometrijski oblikovanim konzolama. Glavno pročelje otvoreno je portalom s kamenim profiliranim gotičkim dovratnikom. Sačuvana je oltarna kamena menza iz vremena gradnje. Građena je u 14. stoljeću, obnavljana 1771. i 1923. godine i teško oštećena u Domovinskom ratu. Crkva Sv. Trojice jedna je od rijetko sačuvanih građevina predturskog razdoblja na području Like.

  Lokacija: Bukovac Perušićki
  Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 14. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-1732
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Crkva sv. Vida

  Crkva sv. Vida u Bakovcu Kosinjskom jednobrodna je srednjovjekovna građevina, pregrađena nakon odlaska Turaka iz Like. Građena je kamenom, pravokutnog tlocrta, s užim kvadratnim svetištem, zvonikom na preslicu i prigrađenim zatvorenim predvorjem ispred glavnog pročelja. U zidovima nalazimo više kamenih spolija uzidanih 1769. godine, koje potječu s ruševina crkve iz starog grada Ribnika. Neke od spolija sadrže glagoljske natpise, a one iz lunete i grb Frankopana. Pretpostavlja se da je sagrađena na povijesno značajnom lokalitetu koji je bio u vezi s nekadašnjom glagoljskom kosinjskom tiskarom.

  Lokacija: Bakovac Kosinjski
  Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 14. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-325
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Crkva svetog apostola evanđelista Luke

  Crkva se nalazi izvan naselja na groblju. Riječ je o jednobrodnoj građevini ograđenoj cinkturom s poligonalnom apsidom te zvonikom ispred pročelja. Lađa je od svetišta odijeljena zidanom stijenom rastvorenom s dva reda od tri polukružno zaključena otvora od kojih su oni donji nešto viši. Pjevalište se nalazi nad bačvastim svodom, inkomporiranom u lađu crkve kao naknadna intervencija, što je vidljivo iz ostataka simetrično prozorskih otvora koje presijeca pod kora. Lađa i priprata podijeljeni pojasnicama na masivnim udvojenim pilastrima u tri svodna polja bačvastog svoda sa susvodnicama, dok je svetište svođeno polukalotom. Osvjetljenje lađe i svetišta izvedeno je s dva para simetrično postavljenih prozorskih otvora, te jednim prozorskim otvorom na središnjoj plohi apside. Crkva Svetog Apostola Evanđelista Luke u Studencima podignuta je sukladno povijesnim izvorima 1774. godine. Crkva posjeduje odlike vojnokrajiške arhitekture, sa svim očuvanim oblikovnim elementima unutarnje raščlambe prostora, čime se posebno ističe u regionalnim okvirima Like, uz naglašenu povijesnu slojevitost, imanentnu cjelokupnom prostoru Kosinjske doline.

  Lokacija: Studenci
  Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 1774. god.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-6629
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Crkva svetog Arhangela Mihajla

  Crkva je smještena izvan naselja na uzvisini, te je ograđena kamenom cinkturom. Riječ je o jednobrodnoj, pravilno orijentiranoj građevini, dimenzija 14,2 x 8.8 metara s lađom pravokutna tlocrta, poligonalnim svetištem užim od lađe i preslicom za dva zvona iznad glavnog pročelja. Lađa i svetište imaju strop ravna podgleda. Na pročelju se nalazi jednostavno oblikovan portal.Uz južni zid crkve nalaze se tri groba označena nadgrobnim pločama. Od crkvenog inventara sačuvani su ikonostas i polilej. Crkva sv. Arhangela Mihajla u Lipovom Polju podignuta je 1803. godine vjerojatno na temeljima starije crkve. Važnost predmete građevine u regionalnim okvirima Like leži u njenoj arhitektonskoj i povijesnoj slojevitosti, imanentnoj cjelokupnom području kosinjske doline.

  Lokacija: Lipovo Polje
  Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 1803. god.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-6613
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Inventar crkve Uzvišenja Presvetog Križa

  Crkva je obogaćena vrijednim kasnobaroknim inventarom. Inventar broji 88 predmeta, a sačinjavaju ga glavni mramorni oltar iz 1827. godine djelo M. Chiereginia, sedam oltara u bočnim kapelama, propovjedaonica, krstionica, vitraji, klupa s rokoko motivima, nadgrobna ploča iz 1774., orgulje iz 1873., vrijedni predmeti liturgijskog posuđa, misna ruha i knjige. Inventar po količini predmeta i umjetničko estetskoj vrijednosti predstavlja najpotpuniju i najvrjedniju zbirku na području Like .

  Lokacija: Perušić
  Klasifikacija: sakralni/religijski predmeti
  Vrijeme nastanka: 18. st. do 20. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-5764
  Vrsta: pokretno kulturno dobro – zbirka
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Kapela sv. Ane

  Kapela sv. Ane je smještena pod brdom Jelar u južnom dijelu naselja Gornji Kosinj, sa druge strane potoka Bakovca. Riječ je o jednobrodnoj građevini s pravokutnim svetištem i zvonikom na preslicu na pročelju, ograđenom kamenom cinkturom, dimenzija 12.7 x 8.2 metra. Lađa ima strop ravnog podgleda, te je osvijetljena sa dva para simetrično postavljenih prozorskih otvora, a svetište s jednim parom. Očuvano je originalno kameno popločenje lađe i svetišta u vidu kamenih štokanih ploča. Glavno je pročelje raščlanjeno portalom sa zaglavnim kamenom i impostima, a zaključeno je zvonom na preslicu za dva zvona. Kapela sv. Ane u Gornjem Kosinju u literaturi se spominje kao izvorno srednjovjekovna. Godine 1733. ona je filijalna kapela župne crkve sv. Antuna Padovanskog u Gornjem Kosinju, a 1905. godine potpuno se pregrađuje, te dobiva obilježja historicizma. Važnost predmete kapele u regionalnim okvirima Like leži u njenoj arhitektonskoj i povijesnoj slojevitosti, imanentnoj cjelokupnom području kosinjske doline.

  Lokacija: Gornji Kosinj
  Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 1905. god.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-6566
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Kapela sv. Roka

  Kapela sv. Roka nalazi se u središtu naselja, glavnim pročeljem orijetirana prema sjeveroistoku. Riječ je o jednobrodnoj građevini s poligonalnom apsidom i zvonikom koji u plitkom rizalitu centralno izlazi iz zidne mase pročelja.
  Glavno pročelje je jednostavno koncipirano. Uokvireno je lezenama i vertikalno podijeljeno u tri osi.
  Kapela sv. Roka izgrađena je kao zavjetna kapela 1901. godine.
  Obogaćena neogotičkim inventrom, kapela sv. Roka posjeduje arhitektonske, povijesne i ambijentalne vrijednosti, a položajem u središtu naselja dio je šire slike Perušića.

  Lokacija: Perušić
  Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 1901. god.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-5792
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Most

  Most je smješten u zaseoku Krš na povijesnoj komunikaciji Gornjeg Kosinja prema Perušiću i Otočcu. Karakterizira ga raspon lukova od 18m, arhivolte i kružni štedni otvori iznad stupova. Građen je 1935 – 1936. godine prema projektu ing. Milivoja Frkovića, u neposrednoj blizini starog drvenog mosta izgrađenog u doba Vojne krajine. Izveden je u lokalnom kamenu. Most u Kosinju jedan je od najvrjednijih primjera mostogradnje 20.st. u Hrvatskoj, skladnim proporcijama i visoko estetiziranim oblikovanjem skladno je uklopljen u okolni krajolik.

  Lokacija: Gornji Kosinj
  Klasifikacija: profana graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 1935. god. do 1936. god.
  Autor: Milivoj Frković

  Oznaka kulturnog dobra: Z-3950
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Orgulje u crkvi sv. Antuna Padovanskog

  Male orgulje sjevernjačkog tipa mehaničkog sistema s jednim manualom i pedalom, izgradio ih je češki graditelj Jan Tuček krajem 19. st. Kučište je oblikovano s rizalitno istaknutim i povišenim srednjim tornjem. Prebojano je smeđe, a plastična je dekoracija pozlaćena.

  Lokacija: Gornji Kosinj
  Klasifikacija: glazbeni instrument
  Vrijeme nastanka: 19. st.
  Autor: Jan Tuček

  Oznaka kulturnog dobra: Z-4289
  Vrsta: pokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Orgulje u crkvi Uzvišenja sv. Križa

  Orgulje sjevernog tipa djelo su braće Reiger iz Jagerndorfa i datiramo ih u1888. godinu. Mehaničkog su sistema s jednim manualom i pedalom, te šesnaest registara. Kućište je bogato ukrašeno. Prebojano je smeđom bojom, a plastična dekoracija i kanelirani pilastri su pozlaćeni.

  Lokacija: Perušić
  Klasifikacija: glazbeni instrument
  Vrijeme nastanka: 1888. god.
  Autor: braća Rieger iz Jagerndorfa

  Oznaka kulturnog dobra: Z-4290
  Vrsta: pokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Pravoslavna crkva Hram Oca Nikolaja

  Crkva je smještena u naselju, na uzvisini. Riječ je o pravilno orijentiranoj jednobrodnoj građevini pravokutnog tlocrta s užim peterostarnim svetištem, zvonikom ispred glavnog pročelja koja se nalazi unutar ograđene cinkture. Lađa je osvijetljena sa po tri para simetrično postavljenih prozorskih otvora, svođena je drvenim grednikom ravnog podgleda, te se u njoj nalazi drveno pjevalište. Od crkvenog inventara sačuvan je ikonostas visokog tipa s kojeg su djelomično uklonjene ikone. Na pjevalištu se nalazi crkvena zastava. Crkva je podignuta 1873. godine i posjeduje odlike vojno krajiškog klasicizma.

  Lokacija: Donji Kosinj
  Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 1873. god.

  Oznaka kulturnog dobra: P-4650
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: preventivno zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Ruševine Starog grada Perušića

  Nastao je početkom 15.st., a prvi puta se spominje 1487.g. kao feudalni kaštel obitelji Perušić. Tlocrt je nepravilni četverokut sa tri polukružne kule na uglovima koje su spojene obrambenim zidom. U sjevernom dijelu grada unutar zidina bila je glavna cilindrična kula po kojoj se stari grad u narodu zove Turska kula. Sačuvani su ostaci glavne Turske kule i tragovi temelja obrambenog zida.

  Lokacija: Perušić
  Klasifikacija: arheološka baština
  Vrijeme nastanka: 15. st. do 17. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-308
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Tradicijska stambeno poslovna građevina

  Građevina je smještena u samom središtu Gornjeg Kosinja, na zapadnoj strani ljevkastog trga, duljim pročeljem orijentiranim prema jugu. Riječ je o samostojećoj jednokatnici pravokutna tlocrta, s dvostrešnim krovištem, izgrađenom na podzidu u visini od tri stepenice.
  Kroz glavni ulaz smješten na istočnom pročelju, ulazi se u prostor triklinija, lijevi dio prizemlja zauzima gostionica dok je u desnom dijelu kuhinja. Vertikalna komunikacija smještena je u središnjoj osi kuće. Prostor kata ponavlja tlocrtnu dispoziciju prizemlja. Vrata imaju segmentne nadvoje, podovi su daščani, a stropna konstrukcija je drveni grednik s ravnim podgledom.
  Ulazno, istočno pročelje građevine vertikalno je podijeljeno na pet osi. Ulaz se nalazi u središnjoj osi prizemlja, a još jedan ulaz je smješten u prvoj desnoj osi.
  Građevina je građena 1846. godine kao ugostiteljski objekt s gostionom u prizemlju i katom predviđenim za stanovanje. Od tada nije doživjela bitnih promjena, već je konstruktivno i u organizaciji prostora zadržala izvorne vrijednosti seoske arhitekture s jakim utjecajem građanskog graditeljstva. Skladna jednokatnica zauzima istaknuto mjesto u središtu Gornjeg Kosinja, izrazite je ambijentalne i urbanističke vrijednosti.

  Lokacija: Gornji Kosinj, Gornji Kosinj 53
  Klasifikacija: profana graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 1846. god.

  Oznaka kulturnog dobra: P-5080
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: preventivno zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Zgrada, Trg popa Marka Mesića 2

  Građevina se nalazi u naselju na blagoj uzvisini. Riječ je o samostojećoj katnici, pravokutnog tlocrta s rizalitom na začelju, glavnim pročeljem orijentiranim istočno. Glavno pročelje dugo je devet prozorskih osi, od kojih je pet središnjih približeno, a po dvije osi su bočne istaknute u plitkom rizalitu i naglašene bogatijom arhitektonskom plastikom. Prizemna zona pročelja obrađena je sljubnicama koje se oko prozorskih otvora radijalno šire. Zgrada je podignuta kao osnovna škola na prijelazu 19. u 20. st. kao neostilska građevina sa secesijskim detaljima. Godine 1998. adaptirana je u zgradu općine. Arhitektonske vrijednosti građevine očituju se u očuvanosti arhitektonskih struktura i koncepcije. Svojim gabaritima i smještajem u središtu naselja ambijentalno je bitna kao simbol naselja i njegova urbaniteta.

  Lokacija: Perušić, Trg popa Marka Mesića 2
  Klasifikacija: profana graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 19. st. do 20. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-6340
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh
  Nadležni konzervatorski odjel: Konzervatorski odjel u Gospiću
  Kontakt adresa KO: Budačka 12, 53000 Gospić

  Telefon: 053/ 746-571

  Koje popuste možete ostvariti prilikom vožnje autobusom? Što ako ne iskoristite povratnu kartu? Provjerite u članku Popusti na putovanje autobusom

  Ne vidite cijenu autobusne karte?

  Korisni savjeti za putovanje autobusom

  Izreke, misli, aforizmi i puno Murphyjevih zakona o putovanju

  Vicevi o putovanju

  Izazov: možete li točno odgovoriti na ovih 12 pitanja o Hrvatskoj? Kviz Hrvatska