Znamenitosti Orebića – najiscrpniji vodič kroz kulturno-povijesnu baštinu

Pred vama je najdetaljniji vodič kroz znamenitosti Orebića na poluotoku Pelješcu. Kulturno-povijesnu baštinu na području Orebića sačinjava 29 kulturnih dobara. 7 dobara pripadaju kategoriji sakralni/religijski predmeti, 5 dobara pripadaju kategoriji sakralna graditeljska baština, 4 dobra pripadaju kategoriji sakralno-profana graditeljska baština, 4 dobra pripadaju kategoriji profana graditeljska baština, 3 dobra pripadaju kategoriji kulturno-povijesna cjelina, 3 dobra pripadaju kategoriji arheološka baština, 2 dobra pripadaju kategoriji glazbeni instrument, a 1 dobro pripada kategoriji likovna umjetnost.

Znamenitosti Orebića – kulturnu i povijesnu baštinu Orebića sačinjavaju:

Arheološko nalazište Špilja Spila Nakovana

Špilja poznata pod imenom Spila smještena je iznad sela Gornja Nakovana na zapadnom kraju poluotoka Pelješca, ispod vrha grebena Kopinja na 407 m nmv. Na ovom arheološki bogatom lokalitetu utvrđen je kontinuitet života od razdoblja srednjeg neolitika (Danilska kultura), preko eneolitika (Nakovanska kultura), sve do antike. Najvažnije je otkriće ilirskog svetišta s obilnim nalazima finog helenističkog posuđa od kasnog 4. do ranog 1. st. prije K., od kojih se ističe ono za prinošenje žrtve i obredne gozbe. Najveća koncentracija ovog posuđa pronađena je u blizini većeg stalagmita koji je morao biti okosnica obreda vršenih u špilji. Prema nalazima svetište se gasi uspostavom rimske vlasti.

Lokacija: Nakovanj
Klasifikacija: arheološka baština
Vrijeme nastanka: 46 st.p.n.e. do 1. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-4482
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Crkva Gospe od Karmena

Smještena je u Karmena selu, izad naselja Orebić, na zaravni zelenog proplanka. Pravokutnog je tlocrta s pravokutnom apsidom i sakristijom uz sjeverni zid apside. Pročelje barokne građevine s početka 17. st. rastvoreno je portalom i dvama prozorima pravokutnog oblika sa strana, dok je po sredini zabatnog dijela rozeta. Pročelje završava bogato ukrašenom trolučnom preslicom. Crkva ima bogat invetar. Uz crkvu su srednjovjekovni grobovi i starokršćanski sarkofag i barokna lođa sa stupovima i ruševina dvora trsteničkog kneza.

Lokacija: Orebić
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 17. st.

Oznaka kulturnog dobra: RST-0100-1963.
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh [adrotate group=”1″]

Crkva Navještenja

Crkva se nalazi na nevelikom zaravnatom platou na padini brda iznad naselja Kučište. Jednobrodna pravokutna crkva s izduženim pravokutnim svetištem orijentirana je u pravcu istok – zapad. Pročelje joj je rastvoreno jednostavnim portalom, te sa dva ovalna prozora, a završeno je zabatom s preslicom. Unutrašnjost joj je presvođena. Crkva se datira u 18. st. a obnovljena je krajem 19. stoljeća.

Lokacija: Kučište
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 19. st.

Oznaka kulturnog dobra: RST-1010-1978.
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Crkva sv. Luke

Crkva sv. Luke smještena je u povijesnom dijelu naselja, pravilne je orijentacije, pravokutnog tlocrta s polukružnom apsidom, dok je pred pročeljem dozidan trijem. Vanjski plašt crkve je žbukan, a zabatno pročelje završava jednostrukom preslicom sa zvonom.

Lokacija: Kučište
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština

Oznaka kulturnog dobra: RST-0108-1963.
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Crkva sv. Mihovila

Jednobrodna crkva pravokutnog tlocrta s pravokutnim svetištem, pravilne orijentacije, smještena je sjeverozapadno od središta naselja Viganj, na mjesnom groblju. Pročelje joj je rastvoreno portalom baroknih stilskih karakteristika, četirima ovalnim prozorima, te rozetom, a završeno je zabatom s trolučnom preslicom. Elementi kamene plastike gotičkih stilskih karakteristika ugrađeni u današnju crkvu upućuju na raniju fazu izgradnje, dok 1740. g. uklesana na preslici svjedoči o vremenu izgradnje današnje crkve.

Lokacija: Viganj
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 15. st. do 18. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-6157
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Crkva sv. Trojstva

Smještena je na zapadnom kraju naselja Kučište. Jednobrodna crkva s širokom polukružnom apsidom pročeljem je usmjerena prema jugu, cesti i morskoj obali. Bogato kasnobarokno pročelje je raščlanjeno razdjelnim vijencima i ugaonim pilastrima, rastvoreno portalom s prekinutim zabatom i velikim lučnim prozorom, a završava izvijenim zabatom s akroterijima. Velika trolučna preslica postavljena iznad istočne fasade okrenuta je prema naselju. Građena je 1752. godine.

Lokacija: Kučište
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 1752. god.

Oznaka kulturnog dobra: Z-6394
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Dominikanski samostan i crkva Gospe od Rozarija

Smješten je na zapadnom kraju naselja Viganj u blizini morske obale. Jednobrodna crkva pročeljem je usmjerena prema jugu, a četiri jednokatna samostanska krila, smještena zapadno uz crkvu, zatvaraju kvadratični klaustar. Crkva je sagrađena u baroknom stilu, pročelje je rastvoreno bogato dekoriranim portalom, rozetom, te manjim ovalnim prozorima. Na spoju broda crkve i svetišta diže se vitki zvonik. Stonski biskup Petar Luccari dozvolio je 1671. pelješkom brodovlasniku Marku Krstelju gradnju dominikanskog samostana i crkve.

Lokacija: Viganj
Klasifikacija: sakralno-profana graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 17. st.

Oznaka kulturnog dobra: RST-0109-1963.
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Franjevački samostan i crkva Gospe od Loreta – Delorita

Smješten je južno od naselja Kune, dajući snažan prostorni akcent i upečatljivu vizuru slike mjesta. Barokni klaustarski samostan, velikih dimenzija, pravokutnog oblika. Zavjetna crkva Gospe od Loreta je iz 1681. g., a u današnjem obliku iz 1705. g. kada je započeta i gradnja samostana. Kompleks Gospe Delorite važno je hodočasničko i zavjetno žarište Pelješca. Crkva kao trobrodna bazilika, građena davanjima naroda i biskupije, najreprezentativnija je sakralna gradnja izvan Dubrovnika, čiju su unutrašnjost izveli graditelji dubrovačke barokne katedrale, s vrlo sličnom razdiobnom unutrašnjeg prostora. Pučki naziv Delorita potječe od Loreta, slaveći uspomenu Gospine kućice koju su, po legendi, prenijeli anđeli.

Lokacija: Kuna Pelješka
Klasifikacija: sakralno-profana graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 18. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-4619
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Inventar crkve Pomoćnice Kršćana

Inventar uključuje 73 dobra nastala od 16. do 20. stoljeća.

Lokacija: Orebić
Klasifikacija: sakralni/religijski predmeti
Vrijeme nastanka: 16. st. do 20. st.

Oznaka kulturnog dobra: RST-301
Vrsta: pokretno kulturno dobro – zbirka
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Inventar franjevačkog samostana Gospe od Anđela

Inventar uključuje 210 dobara nastalih od 15. do 20. stoljeća

Lokacija: Orebić
Klasifikacija: sakralni/religijski predmeti
Vrijeme nastanka: 15. st. do 20. st.

Oznaka kulturnog dobra: R-237
Vrsta: pokretno kulturno dobro – zbirka
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Kapela Marije Djevice Pomoćnice Kršćana u sklopu ljetnkovca Celestina Mata Medovića

Kapela je smještena na južnom obodu ladanjskog posjeda Celestina Mata Medovića na samoj obali naselja Crkvice, povrh kamene litice, slikovitog ugođaja. Mala sakralna građevina postavljena je na visoku bazu do koje se iz pravca sjevera uzlazi betonskim stubištem obrubljenim četirima kamenim pilonima. Kapela je pravilno orijentirana, građena kamenom, naglašenim rustičnim bunjatom, načinom koji je oblikovano i pročelje sa spomen pločom iz godine gradnje 1909., a završava jednolučnom preslicom.

Lokacija: Kuna Pelješka
Klasifikacija: sakralno-profana graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 1909. god.

Oznaka kulturnog dobra: Z-1425
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Kip Sv. Mateja Evanđelista iz crkve sv. Mateja

Kameni kip, rad nepoznatog majstora iz 18. stoljeća, oslikan, visine 128 cm.

Lokacija: Pijavičino
Klasifikacija: sakralni/religijski predmeti
Vrijeme nastanka: 18. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-538
Vrsta: pokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Kuća Fisković

Izgrađena je u 17. stoljeću a današnji joj oblik datira iz 1836. g. kad je prvobitna jednokatnica jednostavnog baroknog stila povećana za kat i podijeljena u dva simetrična dijela. Konačno oblikovanje s klesanim okvirima skladno raspoređenih otvora ima sve karakteristike kasnobaroknog klasicizma i slijedi tip kapetansko-brodovlasničkih kuća koje poredane uz obalu formiraju glavninu povijesnog naselja Orebića. Interijerno rješenje i oprema kuće je iz 19. st., i to u cijelosti, pa se ističe ne samo kao primjer kulture življenja, već ujedno i kao zbirka kulturno-povijesnih, etnografskih i umjetničkih predmeta, prostor u kojemu je živio i radio nestor povijeti umjetnosti, znastvenik i konzervator Cvito Fisković.

Lokacija: Orebić
Klasifikacija: profana graditeljska baština

Oznaka kulturnog dobra: RST-0044-1962.
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Kuća Lazarović

Smještena u središnjem dijelu naselja Kučište, gnijezdu pomorskih kapetana, s karakterističnim primjercima izgradnje kapetanskih kuća, s kortama i vrtovima. Kuća je kamena katnica pravokutnog tlocrta s osno organiziranim otvorima, središnjim portalom i velikim središnjim belvederom ukrašenim ugaonim volutama. Prozori prizemlja obrubljeni su profiliranim okvirima, dok reprezentativnu zonu kata krase balustri u donjem dijelu otvora. Kuća se datira u zrelo 18. st.

Lokacija: Kučište
Klasifikacija: profana graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 18. st.

Oznaka kulturnog dobra: RST-0757-1974.
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Kulturno povijesna cjelina Orebića

Mjesto Orebić nalazi se na zapadnom dijelu poluotoka Pelješca. Jezgra današnjeg Orebića nastaje krajem 15. stoljeća, kao planirano, utvrđeno naselje s četiri paralelne ulice okomito postavljene prema morskoj obali, te središnjom i ugaonom kulom. Godine 1586. pomorci iz obitelji Orebić obnovili su kaštel u središtu naselja, koje od tada nosi njihovo ime. Istovremeno se uz obalu istočnije utemeljila druga, također utvrđena stambena jezgra, Fiskovića selo, slobodnije i nepravilnije prostorne organizacije. Od 17. stoljeća naselje se širi izvan utvrđenih jezgri, zaposjedajući prostor uz obalu, pri tom preuzevši pravilnu parcelaciju nasljeđenu iz doba podijele zemlje među dubrovačkom vlastelom.

Lokacija: Orebić
Klasifikacija: kulturno-povijesna cjelina
Vrijeme nastanka: 15. st. do 20. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-3240
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – kulturno – povijesna cjelina
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Kulturno-povijesna cjelina Kučišta

Najstariji dio naselja je u Donjem Kučištu, sa crkvom sv. Luke i Gospe Luncijate, palačom Lazarević, klasicističkom palačom – Palac Lazarević, baroknom palacinom Lazarević i crkvom sv. Trojstva iz 1752. Uz more je niz kapetanskih kuća nastalih tijekom 19. st, zaključno s dijelom mjesta Zamošća sa arheološkim nalazištem u Spili iznad uvale i arheološkim nalazištem rimske ville rustice. Iznad obalnog dijela naselja iz 19. st. pruža se Gornje selo – sklop zgrada nastao krajem 18. st. i tijekom 19. nedaleko kojeg se na predjelu Podstinje nalazi prapovijesni arheološki lokalitet. Dalje na istok pruža se Butirića selo, zbijeno naselje grupirano oko kapele sv. Antuna Padovanskog iz 19. st.

Lokacija: Kučište
Klasifikacija: kulturno-povijesna cjelina

Oznaka kulturnog dobra: RST-1393-1993.
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – kulturno – povijesna cjelina
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Oltarna pala Bogorodica s Djetetom i sv. Vlahom

Oltarna pala Bogorodica s Djetetom i sv. Vlahom, rad Filippa Naldija iz 1774. godine, slikana uljem na platnu, dimenzije 172×99 cm, iz crkve sv. Mihovila u Vignju, vlasništvo Dubrovačke biskupije, Župe sv. Mihovila u Vignju, 20267 Kučište,

Lokacija: Viganj
Klasifikacija: likovna umjetnost
Vrijeme nastanka: 1774. god.
Autor: Filippo Naldi

Oznaka kulturnog dobra: P-4834
Vrsta: pokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: preventivno zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Orgulje u crkvi Pomoćnice Kršćana

Orgulje mehaničkog sistema, s jednim manualom i pedalom gradio je godine 1884. Tito Tonoli iz Brescie, a na pjevalište crkve postavljene su 1884.-1886. Odlikuju su izuzetno lijepim zvukom i najkvalitetniji su instrument druge pol. 19. st. u Dalmaciji.

Lokacija: Orebić
Klasifikacija: glazbeni instrument
Vrijeme nastanka: 19. st.
Autor: Tvrtka Rieger

Oznaka kulturnog dobra: Z-4096
Vrsta: pokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Orgulje u crkvi Pomoćnice kršćana

Velike jednomanualne orgulje, rad talijanske radionice Tita Tonolija iz Brescie, izgrađene. 1884-1886. godine, smještene na pjevalištu crkve. Imaju jedan manual opsega C-g3, pedal C-fis0 i ukupno 23 registra.

Lokacija: Orebić
Klasifikacija: glazbeni instrument
Vrijeme nastanka: 19. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-2888
Vrsta: pokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Orsan franjevačkog samostana

Građevina se nalazi južno od franjevačkog samostana, na obali mora. Pravokutnog je izduženog tlocrta, natkrivena dvostrešnim krovištem, a građena je od kamenih klesanaca slaganih u pravilne nizove. Rastvorena je na zapadnom pročelju širokim vratima, iznad kojih je u zoni zabata pročelja ugrađen kameni kvadratični reljef s prikazom Bogorodice s djetetom i sv. Franjom. Orsan se datira u 15. stoljeće.

Lokacija: Orebić
Klasifikacija: profana graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 15. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-4587
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Ostaci antičkog brodoloma

Podmorsko arheološko nalazište kod Lovišta na poluotoku Pelješcu nalazi se 1,15 NM istočno od vrha poluotoka Pelješca, sjeverno od Lovišta, oko 250 m od obale. Na dubini 31 – 37 m, na prijelazu kamenitog dna u pijesak vidljivo je 7 grla i desetak trbuha i dna amfora. Uža koncentracija nalaza rasprostire se na oko 8 x 8 m. Prema karakteristikama amfora može se zaključiti kako je vjerojatno riječ o ostatcima antičkog brodoloma iz vremena 3. – 2. st. pr. Kr. Naime, većina grla amfora pripada različitim podvrstama grčko – italskih amfora, jedno grlo tzv. „Korint B“ amforama, te jedno grlo amfore s dužim ručkama koje pripada prijelaznim oblicima grčko – italskih amfora prema tipu Lamboglia 2.

Lokacija: Lovište
Klasifikacija: arheološka baština
Vrijeme nastanka: 3 god.p.n.e. do 2 god.p.n.e.

Oznaka kulturnog dobra: P-4248
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: preventivno zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Ostaci antičkog brodoloma na nalazištu “Pod Galija”

Zapadno od Vignja na Pelješcu, pokraj rta Sv. Ivan, na lokalitetu “Galija” ili “Pod Galiju” nalaze se ostaci antičkog brodoloma s teretom kuhinjskog posuđa grčko – maloazijskog podrijetla (tzv. istočna kuhinjska keramika). Nađen je cijeli asortiman oblika – lonaca, lončića, zdjela, poklopaca, tanjura, vrčeva, tava, gradela, žeravnika i sl. Tijekom 1971. i 1972. istražen je i dio brodske konstrukcije. Prema nalazima lokalitet se datira u kraj 1. i prvu polovicu 2. st. posl. Kr. Ostatci brodske olupine s teretom orijentirani su okomito na liniju obale, pokrivajući površinu od 30 x 15 m. Nalazište nije u cijelosti istraženo.

Lokacija: Viganj
Klasifikacija: arheološka baština
Vrijeme nastanka: 1. st. do 2. st.

Oznaka kulturnog dobra: RST-0662/1972
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Povijesni prostor Nakovana

Mjesto Nakovana smješteno je na brdima zaštićenoj visoravni na krajnjem zapadnom dijelu poluotoka Pelješca, između naselja Lovište i Viganj. Od 14. st. pripadalo je prostoru Trstenice, upravne jedinice Dubrovačke Republike, gdje se u srednjem vijeku formiraju dva današnja zaseoka Gornja i Donja Nakovana, naseobine stočara s rustičnim kamenim kućama pokrivenim kamenim pločama. Sačuvani “stani” bile su privremene stočarske nastambe, građene u suhozidu. Između tih dvaju naselja nalazi se crkva Male Gospe, a dokumenti spominju i crkvu sv. Mihajla. Današnji prostor Nakovane je napušteni kraj koji je izgubio na značaju preseljenjem života na morsku obalu.

Lokacija: Nakovanj
Klasifikacija: kulturno-povijesna cjelina

Oznaka kulturnog dobra: Z-1423
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – kulturno – povijesna cjelina
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Raspelo i kip sv. Ivana u crkvi Marijina Uznesenja

U crkvi franjevačkog samostana u Orebiću, na južnom bočnom oltaru je drveno, polikromirano Raspelo, rad Juraja Petrovića, dimenzije: corpus 178×164, križ 294×186, koje se nalazilo u kapeli Sv. Križa crkve Gospe od Milosrđa na Badiji. Na tamnozelenom križu je raspeto tijelo prikazano s primjesama gotičkog naturalizma. Lice je sa izrazom umiranja i boli, zglobovi otečeni, žile izrazite, prsti zgrčeni. Inkarnat je blijed s plavkastim žilama. S desne strane grudi i sa stopala teče mlaz krvi. Kosa je stilizirana u uvojke. Kip sv. Ivana također je rad istog kipara i drvorezbara, dimenzije: vis. 130 cm. Raspelo i kip restaurirani su 60-ih godina 20. stoljeća u Restauratorskoj radionici u Splitu, a raspelo i 1998./1999. godine u HRZ, Restauratorskom odjelu Dubrovnik.

Lokacija: Orebić
Klasifikacija: sakralni/religijski predmeti
Vrijeme nastanka: 1457. god.
Autor: Juraj Petrović

Oznaka kulturnog dobra: Z-6383
Vrsta: pokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Reljef Bogorodica s Djetetom iz zbirke umjetnina franjevačkog samostana u Orebiću

U zbirci umjetnina franjevačkog samostana u Orebiću nalazi se reljefna kompozicija Madona s Djetetom, rad talijanskog majstora Tomasa Fiambertija (iz kraja 15. ili prve pol. 16. stoljeća. Madona i Dijete postavljani su frontalno, mirnog stava, s osmjehom na licu. Madona desnicom dodiruje nogu Djeteta, a ljevicom ga grli oko ramena. Oboje su odjeveni u lagane haljine s naborima i opasani svinutim pojasevima. Kosa Madone umotana je u tanki veo koji se spušta iza glave. Glave su sa aureolama.

Lokacija: Orebić
Klasifikacija: sakralni/religijski predmeti
Vrijeme nastanka: 15. st. do 16. st.
Autor: Tomas Fiamberti

Oznaka kulturnog dobra: Z-6373
Vrsta: pokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Sakralni inventar crkve Gospe od Karmena

Inventar crkve je pretežno nabavljen u vrijeme temeljite pregradnje crkve u 17. stoljeću te potom nadopunjavan tijekom 18., 19. i početkom 20 .st. Glavninu inventara čine: oltari, oltarne pale, crkveno ruho, namještaj, srebrena ex vota, kamena plastika i mjedeni liturgijski predmeti.Inventar uključuje dobara 58 dobara nastalih od 17. do 20. stoljeća.

Lokacija: Orebić
Klasifikacija: sakralni/religijski predmeti
Vrijeme nastanka: 17. st. do 20. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-6392
Vrsta: pokretno kulturno dobro – zbirka
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Samostan i crkva Gospe od Anđela

Franjevački samostan Velike Gospe nalazi se na predjelu Podgorje, dva kilometra zapadno od Orebića na strmoj litici. Osnovano je 1470. godine, a sagrađen do konca 15. stoljeća u gotičko-renesansnom stilu. Osim sakralne imao je važnu osmatračko-obrambenu ulogu za vrijeme Dubrovačke Republike. Svojim oblikovno – arhitektonskim karakteristikama, vrijednim umjetničkim inventarom kao i izuzetnim smještajem u prostoru, Franjevački samostan predstavlja značajan primjer sakralne arhitekture dubrovačkog područja.

Lokacija: Orebić
Klasifikacija: sakralno-profana graditeljska baština

Oznaka kulturnog dobra: Z-1403
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Skulptura Bogorodice s Djetetom na prijestolju iz crkve Gospe od Rozarija

Skulptura Bogorodice s Djetetom na prijestolju, venecijanska radionica, kraj 15. stoljeće, drvo, polikromirano, pozlaćeno, dimenzije 115×59 cm, iz crkve Gospe od Rozarija u Vignju prikazuje lik Bogorodice koja sjedi na prijestolju držeći desnom rukom na krilu stojeći lik nagog Djeteta koje ju je zagrlilo lijevom rukom.

Lokacija: Viganj
Klasifikacija: sakralni/religijski predmeti
Vrijeme nastanka: 15. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-4926
Vrsta: pokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh

Svjetionik Lovišće

Svjetionik Lovišće nalazi se na krajnjem zapadnom rtu poluotoka Pelješca na mjestu gdje se spajaju Neretvanski, Korčulanski i Pelješki kanal. Svjetionik, sagrađen krajem 19. stoljeća, jednostavna je oblika sa skošenim podnožjem, te je izdvojen od svjetioničarske zgrade i nalazi se na samoj morskoj obali. Svjetioničarska zgrada, izgrađena na osami, 200 je metara uvučena u unutrašnjost. Jednostavna kamena prizemnica, sa središnjim rizalitom na sjeverozapadnom pročelju, pokrivena je četveroslivnim krovom.

Lokacija: Lovište
Klasifikacija: profana graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 19. st.

Oznaka kulturnog dobra: RST-1424-1996.
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Povratak na vrh
Nadležni konzervatorski odjel: Konzervatorski odjel u Dubrovniku
Kontakt adresa KO: C. Zuzorić 6, 20000 Dubrovnik

Telefon: 020/323-191

Koje popuste možete ostvariti prilikom vožnje autobusom? Što ako ne iskoristite povratnu kartu? Provjerite u članku Popusti na putovanje autobusom

Ne vidite cijenu autobusne karte?

Korisni savjeti za putovanje autobusom

Izreke, misli, aforizmi i puno Murphyjevih zakona o putovanju

Vicevi o putovanju

Izazov: možete li točno odgovoriti na ovih 12 pitanja o Hrvatskoj? Kviz Hrvatska