Kulturna dobra općine Oprisavci

Arheološko nalazište “Gradina”

Nalazi se uz obalu Save, između njenog korita i sela Novi Grad i duljine je oko 1 km. Radi se o naselju koje je, prema nalazima egzistiralo od početka kulture polja sa žarama (faza 1) do mlađeg razdoblja (faza IV), u apsolutno kronološkoj skali od približno 1300 – oko 750. godine prije Krista.Otkrivene su dvije kuće s pravokutnom dispozicijom temelja te od mnogih nalaza vrijedno je izdvojiti brončane igle, kalupe za lijevanje šuplje sjekire i sl. Keramika po svojim tipološkim karakteristikama pripada kulturnom krugu Baiedorf – Velatice.

Lokacija: Novi Grad
Klasifikacija: arheološka baština
Vrijeme nastanka: 14 st.p.n.e. do 8 st.p.n.e.

Oznaka kulturnog dobra: Z-1709
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Arheološko nalazište “Žabljača”

Prapovijesno i srednjovjekovno arheološko nalazište smješteno uz južnu trasu autoceste Zagreb – Lipovac, oko 800 m sjeverno od sela Oprisavci na brežuljku izduženom jugozapad – sjeveroistok. Arheološki nalazi ukazuju na postojanje naselja iz prapovijesti (latenska kultura) i srednjeg vijeka.

Lokacija: Oprisavci
Klasifikacija: arheološka baština
Vrijeme nastanka: 4 st.p.n.e. do 15. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-1710
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

[adrotate group=”1″]

Arheološko nalazište “Vrtlovi”

Prapovijesno i srednjovjekovno arheološko nalazište smješteno uz južnu trasu autoceste Zagreb – Lipovac, u sjeveroistočnom dijelu naselja Stružani na velikoj izduženoj gredi. Pronađeni i ulomci prapovijesne i srednjovjekovne keramike ukazuju na višeslojno arheološko nalazište.

Lokacija: Stružani
Klasifikacija: arheološka baština
Vrijeme nastanka: 4 st.p.n.e. do 15. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-1717
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Crkva Imena Marijina

Crkva je kasnobarokna – klasicistička građevina, sa zabatnim zvonikom, izgrađena 1775. godine. Iznad svetiša je svod u obliku češke kape, a nad apsidom je polukalota, dok je lađa presvođena bačvastim svodom. Apsida je s vanjske strane poligonalna. Prozorski otvori imaju polukružne nadvoje, a nadvoj iznad ulaznih vrata je ravan. Na zabatu je okulus. Pročelje je podijeljeno lezenama i ima udvojene niše i kartuše, a ispod strehe i kape tornja je bogatije profiliran potkrovni vijenac. Kapa zvonika ima lukovicu s lanternom. Osnovni građevinski materijali od kojih je crkva građena su cigla i drvena građa. Glavni oltar je tirolac, a bočni su klasicistički.

Lokacija: Svilaj, Svilaj 035
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 1775. god.

Oznaka kulturnog dobra: Z-1302
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Arheološko nalazište “Vrtlovi”

Arheološko nalazište „Vrtlovi“ kod Oprisavaca nalazi se uz autocestu Zagreb – Lipovac, na 397,700 km – 397,950 km, sjeverno od središnjeg dijela naselja Oprisavci. Nalazište se prostire na izduženoj gredi širine oko 50 metara, a dužine oko 150 metara u pravcu jugozapad – sjeveroistok. Površinski nalazi prapovijesne keramike u periodu od eneolitika do starijeg željeznog doba te nalazi srednjovjekovne keramike ukazuju na višeslojno nalazište s kontinuitetom naseljavanja tijekom stoljeća.

Lokacija: Oprisavci
Klasifikacija: arheološka baština
Vrijeme nastanka: 36 st.p.n.e. do 15. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-4906
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Arheološko nalazište “Vrtlovi-Kućište-Veliki Trstenik”

Nalazište je smješteno oko 500 metara sjeveroistočno od mjesta Stružani. Zemljište na kojem se nalazi nalazište sastoji se od velikih izduženih greda, koje se blago spuštaju prema jugu u savsku ravnicu. Brojni nalazi keramike, gareži, pepela i spaljenih kostiju govore o prapovijesnom i srednjovjekovnom arheološkom nalazištu. Zaštitnim arheološkim istraživanjima 2006. i 2007. godine. utvrđeno je postojanje keltskog naselja iz kasnog željeznog doba te naselja iz razdoblja srednjeg vijeka i ranog novog vijeka na gredi uz sjevernu trasu autoceste, dok su nalazi na južnim gredama uputili na postojanje naselja iz razdoblja srednjeg vijeka te ranog novog vijeka.

Lokacija: Stružani
Klasifikacija: arheološka baština
Vrijeme nastanka: 4 st.p.n.e. do 18. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-4956
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Stambena zgrada – Učiteljski stanovi, Oprisavci k. br. 71 i 73

Stambena zgrada građena za potrebe smještaja mjesnih učitelja. Izdužena zgrada sa šest prozora, građena je 1901. godine.
Prozorski otvori zgade, s historicističkom stolarijom, u gornjem su dijelu naglašeni manjim lučnim nadvojima, dok su u donjem dijelu jednostavne prozorske klupice. Ovi su naglasci izvedeni ukrasnom opekom.
Ispod prozorskih klupica, na pročelju se nalaze manja pravokutna udubljenja poput niša, koja daju naglasak području prozora. Donji dio zgrade, naglašen je nižim soklom, izvedenim dekorativnom opekom. Zgrada je građena pečenom opekom, s krovištem pokrivenim biber crijepom.

Lokacija: Oprisavci
Klasifikacija: profana graditeljska baština

Oznaka kulturnog dobra: P-4637
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: preventivno zaštićeno kulturno dobro

 

Kontakt podaci o konzervatorskom odjelu

Nadležni KO: Konzervatorski odjel u Slavonskom Brodu
Kontakt adresa KO: A. Starčevića 43, 35000 Slavonski Brod

Telefon: 035/ 212-570

Koje popuste možete ostvariti prilikom vožnje autobusom? Što ako ne iskoristite povratnu kartu? Provjerite u članku Popusti na putovanje autobusom

Ne vidite cijenu autobusne karte?

Korisni savjeti za putovanje autobusom

Izreke, misli, aforizmi i puno Murphyjevih zakona o putovanju

Vicevi o putovanju

Izazov: možete li točno odgovoriti na ovih 12 pitanja o Hrvatskoj? Kviz Hrvatska