Kulturna dobra općine Omišalj

Na području općine Omišalj nalazi se 15 kulturnih dobara. 6 dobara pripadaju kategoriji sakralna graditeljska baština, 4 dobra pripadaju kategoriji arheološka baština, 2 dobra pripadaju kategoriji kulturno-povijesna cjelina, 2 dobra pripadaju kategoriji sakralni/religijski predmeti, a 1 dobro pripada kategoriji arheološka građa.

Sva dobra općine Omišalj:

 • Arheološka zona i etnološka zona Voz
 • Arheološka zona otoka Sveti MarkoArheološko nalazište i crkvica MohorovCrkva sv. Antona PadovanskogCrkva sv. JeleneCrkva sv. JosipaCrkva sv. JurjaCrkva sv. MihovilaCrkva Uznesenja Blažene Djevice MarijeInventar crkve sv. MarijeKompleks Mirine-Fulfinum s arheološkim nalazištemOltar sv. Ivana Evanđeliste iz crkve Marijina UznesenjaPovijesna urbana cjelina OmišaljSkupina gospodarsko-etnografskih objekataZbirka kamenih ulomaka iz Galerije “Lapidarij”

  Arheološka zona i etnološka zona Voz

  U uvali Voz na istočnoj blago položenoj padini postoje ostaci antičke arhitekture koju je moguće interpretirati kao antičku luku u posebno pogodnoj uvali. Evidentno se radi o kontinuitetu pogodnog maritimnog toposa koji je u svim povijesnim epohama spajao otok Krk sa obližnjim kopnom. U akvatoriju vidljivi su ostaci antičke pokretne artefakture koji osnažuje interpretaciju luke

  Lokacija: Omišalj
  Klasifikacija: arheološka baština
  Vrijeme nastanka: 1. god. do 5. god.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-2937
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – kulturno – povijesna cjelina
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Arheološka zona otoka Sveti Marko

  Na citadeli otočića sv. Marko ustanovljen je bizantski kastrum iz 6. stoljeća. Djelimično je očuvan recinkt bedema ojačan povijenim kontraforima, kasnoantička cisterna i ostatci crkve sv. Ivana Zlatoustog. Ostaci ranosrednjovjekovne arhitekture uočeni su sjeverno od kastruma. Kontinuitet života na otočiću utvrđen je i kroz srednji vijek kada je u vlasništvu benediktinske opatije sv. Nikole.

  Lokacija: Omišalj
  Klasifikacija: arheološka baština
  Vrijeme nastanka: 6. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-2734
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – kulturno – povijesna cjelina
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh [adrotate group=”1″]

  Arheološko nalazište i crkvica Mohorov

  Arh. nalazište Mohorov kasnoantičko poljoprivredno gospodarstvo datirano u 5. st. iznad uvale Blatna. Istraživanjem ustanovljena zlatna kasnoantička moneta. Prostrani arhitektonski sklop orijentiran je prema sjeveru u kojem pravcu treba nastaviti istraživanja. Crkvica sv. Heragore po kojoj lokalitet nosi ime nije ustanovljena.

  Lokacija: Omišalj
  Klasifikacija: arheološka baština
  Vrijeme nastanka: 5. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-1688
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Crkva sv. Antona Padovanskog

  Crkva sv. Antuna Padovanskog nalazi se na Dupcu, sjevernom dijelu omišaljskog povijesnog središta. Jednobrodna crkva dvostrešnog krovišta prekrivenog kanalicom ima polukružno opisanu apsidu. Na istočnom bočnom zidu, blizu svetišta, mali je slikoviti gotički prozor. Ispred njezinoga pročelja prigrađena je lopica, trijem trostrešnoga krovišta, koji počiva na masivnim zidanim stupcima čije baze izviru iz ogradnoga zida sa sedilijom.

  Lokacija: Omišalj
  Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 15. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-1774
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Crkva sv. Jelene

  Jednobrodna crkva polukružno opisane apside pročeljem je orijentirana prema Placi, trgu u povijesnom središtu Omišlja. Crkva je građena od većih, pravilno uslojenih tesanaca. Nad pročeljem crkve izdiže se izvorni zvonik na preslicu pod kojim je križni otvor. Na pročelju je portal zaključen prelomljenim lukom, masivnog neprofiliranog okvira

  Lokacija: Omišalj
  Klasifikacija: sakralna graditeljska baština

  Oznaka kulturnog dobra: Z-1775
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Crkva sv. Josipa

  Crkva se nalazi u napuštenom ribarskom naselju Voz, u dnu istoimene uvale. Sagradili su je članovi obitelji Baffo u 19. st., ne bi li služila ribarima zaposlenim na obližnjim tunerama. Temeljitu obnovu pretrpjela je 1937. i 2004. g. Crkva je jednobrodna, pravokutnog tlocrta i ravnog začelnog zida. Na južnom zidu je mali, lučno zaključen prozor, reupotrijebljen ulomak jedne od romaničkih crkava u okolici. na primetralnim zidovima ističu se brojne predimenzionirane konzole koje podupiru strehu.

  Lokacija: Omišalj
  Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 19. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-2208
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Crkva sv. Jurja

  Crkva se nalazi istočno od jezera. Jednobrodna je, pravilno orijentirana, pravokutnog oblika, sa plitkom polukružnom apsidom. Zidovi su uglavnom očuvani do linije krovišta. Građena je pretežno četvrtastim uslojenim tesancima dok je na uglovima pojačana masivnijim blokovima. Pred ulazom je ostatak sjevernog zida lopice u visini od oko 1 metar. Zaglavni kamen trijumfalnog luka s glagoljičnom datacijom obnove čuva se u Lapidariju u Omišlju.

  Lokacija: Omišalj
  Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 15. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-2209
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Crkva sv. Mihovila

  Skromni ostaci ove crkve nalaze se na lokalitetu Hamčec, 200-tinjak metara istočno od otočne magistrale i oko 500 metara južno od odvojka stare ceste za Čižiće. Za ovu crkvu izvori kažu da je podignuta od predaka stanovitog popa Jakova Frankocinića. Zadnji put se spominje u biskupskoj vizitaciji 1603 godine. Crkva se nalazila na vrhu brežuljka i orijentirana je apsidom prema zapadu, ali je, zajedno s brežuljkom, prepolovljena prokopom prilikom probijanja lokalnog vodovoda.

  Lokacija: Omišalj
  Klasifikacija: sakralna graditeljska baština

  Oznaka kulturnog dobra: Z-2345
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Crkva Uznesenja Blažene Djevice Marije

  Stomorina, Župna crkva Uznesenja Blažene Djevice Marije nalazi se u središtu Omišlja. Pročeljem je orijentirana na nekadašnje groblje Smitir, a južnim ziđem na Placu, glavni omišaljski trg. Lađe trobrodne bazilike raščlanjene su zidanim stupcima a zaključene su središnjom pravokutnim i pobočnim, polukružnim apsidama. Pobočno uz lateralne zidove položene su gotičko-renesansne i barokne kapele i druge prigradnje. Crkva se, osim arhitektonskom, ističe i vrijednošću inventara te ostacima spoliranih natpisa i predromaničkih fragmenata. Dijelovi kompleksa ove crkve su i crkva sv. Ivana Krstitelja te zvonik.

  Lokacija: Omišalj
  Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
  Vrijeme nastanka: 12. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-1853
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Inventar crkve sv. Marije

  Inventar objedinjuje umjetnine od IX. do XIX. stoljeća. Ističu se ulomci pletera IX. do XI. st, oltar sv. Ivana autora Jacobella del Fiore XV. st., glavni drveni oltar Sv. Marije XVII. st, te liturgijsko posuđe, većinom djelo venecijanskih zlatarskih radionica XVI. do XVIII. st.

  Lokacija: Omišalj
  Klasifikacija: sakralni/religijski predmeti
  Vrijeme nastanka: 9. st. do 19. st.

  Oznaka kulturnog dobra: RRI-104
  Vrsta: pokretno kulturno dobro – zbirka
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Kompleks Mirine-Fulfinum s arheološkim nalazištem

  U uvali Sepen pod Omišljem ustanovljen je antički grad Municipium Flavium Fulfinum sa forumom, lukom, nekropolom i termalnim kompleksom. Zapadno od foruma istražen je ranokršćanski kompleks Mirine, te ustanovljena predromanička sakralna arhitektura. Na punti Knez ranocarska nekropola Kurilo, a u istočnom dijelu uvale venecijanska utvrda iz 16. stoljeća.

  Lokacija: Omišalj
  Klasifikacija: arheološka baština
  Vrijeme nastanka: 1. st. do 16. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-5016
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – kulturno – povijesna cjelina
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Oltar sv. Ivana Evanđeliste iz crkve Marijina Uznesenja

  U župnoj crkvi Marijina Uznesenja u Omišlju nalazi se oltar sv. Ivana Evanđeliste sa drvenim kipom sv. Ivana Evanđeliste 80 x 51 cm nepoznatog majstora i šest slika veličine 34 x 28 cm s prikazima iz života sv. Ivana Krstitelja autora Jacobello del Fiore. Centralni kasno gotički lik sv. Ivana Evanđeliste izveden je u vrlo živoj, pokretnoj pozi. Kolorit se zasniva na izmjeni crvenog, modrog i smeđeg u haljinama, te sivog i žutog u arhitekturi i pejsažu. Svoje likove umjetnik nadahnjuje životom u kojem prevladava naturalistička opservacija često s tendencijom ka grotesknom. Ovo Jacobellovo djelo svojim kvalitetama potvrđuje njegove najljepše osobine: živog pripovjedača i oštrog opservatora.

  Lokacija: Omišalj
  Klasifikacija: sakralni/religijski predmeti
  Vrijeme nastanka: 15. st.
  Autor: Jacobelo del Fiore

  Oznaka kulturnog dobra: Z-5261
  Vrsta: pokretno kulturno dobro – pojedinačno
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Povijesna urbana cjelina Omišalj

  Naselje na sjeverozapadnoj obali Krka, smješteno nad dubokom uvalom, na strmoj uzvisini iznad mora. Kontinuitet naseljenosti seže do prapovijesti i gradinskog naselje na uzvisini. U antici se u podnožju formira antički grad, da bi se u srednjem vijeku oko Frankopanskoga kaštela razvilo današnje gusto zbijeno naselje. Građevine su uglavnom ruralnih osobina, s ponekim romaničkim i gotičkim detaljem. Tijekom 19. i 20. st. srednjovjekovno gradsko tkivo garniraju brojne stilski definirane, klasicističke i secesijske, građanske kuće. Osobitu vrijednost ima župna crkva sv. Marije, u osnovi romanička bazilika nadograđena u 15. i 16. stoljeću.

  Lokacija: Omišalj
  Klasifikacija: kulturno-povijesna cjelina

  Oznaka kulturnog dobra: Z-2006
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – kulturno – povijesna cjelina
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Skupina gospodarsko-etnografskih objekata

  Lokalitet Štaje kod Omišlja obuhvaća lokalitete Meddrumunići, Lokvica, Na stranu, Za škuje, Bajić, Pod mindulinu i Brgućina, te predstavlja dokument gospodarske kulture otoka Krka, posebno Omišlja u 19. st. i ranije. Lokalitet je pred četrdesetak godina sadržavao ukupno preko sto objekta tipa kamenih štaja za stoku i odlaganje sijena, s predprostorom magarom, mošune za sitnu stoku, suhovezne kamene jare za alat, te guvna za vršenje žita, te time predstavljao cjeloviti kompleks sa svim objektima potrebnim za održavanje tradicionalne pučke stočarske i poljoprivredne kulture. Nažalost do danas nije uspio sačuvati tu svoju posebnost u cijelosti.

  Lokacija: Omišalj
  Klasifikacija: kulturno-povijesna cjelina

  Oznaka kulturnog dobra: RRI-0189-1968.
  Vrsta: nepokretno kulturno dobro – kulturno – povijesna cjelina
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh

  Zbirka kamenih ulomaka iz Galerije “Lapidarij”

  Omišaljska «Galerija Lapidarij» predstavlja stalni postav kamenih spomenika i fragmenata. Najstariji eksponat u zbirci je latinski natpis iz 1. stoljeća koji govori o gradnji Fulfinskog vodovoda. Zbirka se sastoji od brojnih primjeraka predromaničke, tzv. pleterne skulpture ovoga kraja. Dio zbirke su i dva zaglavna kamena sa glagoljskom datacijom. Nadgrobna ploča posljednjeg opata benediktinskog samostana pretrpjela je reutilizaciju u oltarnu menzu i također je prezentirana u zbirci.

  Lokacija: Omišalj
  Klasifikacija: arheološka građa
  Vrijeme nastanka: 1. st.

  Oznaka kulturnog dobra: Z-1794
  Vrsta: pokretno kulturno dobro – zbirka
  Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

  Povratak na vrh
  Nadležni konzervatorski odjel: Konzervatorski odjel u Rijeci
  Kontakt adresa KO: Užarska 26, 51000 Rijeka

  Telefon: 051/ 311-300

  Koje popuste možete ostvariti prilikom vožnje autobusom? Što ako ne iskoristite povratnu kartu? Provjerite u članku Popusti na putovanje autobusom

  Ne vidite cijenu autobusne karte?

  Korisni savjeti za putovanje autobusom

  Izreke, misli, aforizmi i puno Murphyjevih zakona o putovanju

  Vicevi o putovanju

  Izazov: možete li točno odgovoriti na ovih 12 pitanja o Hrvatskoj? Kviz Hrvatska