Kulturna dobra općine Okučani

Arheološko nalazište “Otrnci”

Veliki arheološki kompleks antičkih građevina otkriven 1952. godine kod sela Benkovac, uz potok Sloboštinu. Stambeni kompleks ima devet većih i manjih prostorija koje se nižu od zapada prema istoku i sjeveru. U najvećoj prostoriji (veličine 10x9m), otkriven je mozaik na podu izveden od kamenih kockica bijele, sivoplavičaste i crvene boje. Unutar vile bio je osiguran neprekidan protok svježe vode, što nam potvrđuje nalaz cisterne – spremišta za vodu koja je podzemnim kanalom opskrbljivala bazenčić s vodom. Vila je korištena i u srednjem vijeku što dokazuju nalazi brojnih ulomaka srednjovjekovne keramike i tragova ložišta. Jugozapadno od vile otkriven je i dio objekta koji je svakako pripadao kompleksu njenog ekonomskog dvorišta. Prema načinu gradnje i pronađenom rimskom novcu vila u Benkovcu datira se u vrijeme 2. – 4. stoljeća.

Lokacija: Benkovac
Klasifikacija: arheološka baština
Vrijeme nastanka: 2. st. do 4. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-1701
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Arheološko nalazište Staro selo

Nalazište se nalazi u sjevernom dijelu naselja Cage, uz cestu Okučani-Pakrac, u dolini riječice Sloboštine, na padinama uzvišenja Selište. Radi se o rimskom stambenom kompleksu (ladanjska vila) koji se datira u razdoblje od 2. do 4. stoljeća. Zidovi su bili građeni od lomljenog kamena vezanog malterom. Pronađeni su, također, i ostaci stupića koji su sastavni dio uređaja za zagrijavanje toplim zrakom te nalazi ulomaka zidnih slikarija.

Lokacija: Cage
Klasifikacija: arheološka baština
Vrijeme nastanka: 2. st. do 4. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-3874
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

[adrotate group=”1″]

Kompleks templarske utvrde Rašaška

U zapadnom dijelu Brodsko – posavske županije (općina Okučani), na ulazu u selo Bobare, uz vodotok potoka Rašaška naleze se građevni ostaci templarske utvrde, vjerojatno njihove crkve. Pored ovih sklopova lociran je i prostor srednjovjekovnog trgovišta. Ostaci ziđa templarske utvrde (lokalitet Zidine), pozicija crkve (toponim Stara crkva i Trgovišće u Lukama), zajedno s toponimom (Podovi) kao pozicijom mogućeg trgovišta čine zajedno fortifikacijsku mikrocjelinu templarske utvrde Rašaška. Templarski kompleks utvrde Rašaške s crkvom i trgovištem kao srednjovjekovni lokalitet fortifikacijske arhitekture 13. st. posjeduje izrazitu povijsenu i arhitektonsku vrijednost i značenje u širem kontekstu proučavanja tipologije arhitekture viteških redova u Hrvatskoj.

Lokacija: Bobare
Klasifikacija: profana graditeljska baština

Oznaka kulturnog dobra: P-4621
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: preventivno zaštićeno kulturno dobro

Arheološko nalazište Bijela stijena

Utvrda Bijela Stijena prvi puta se spominje u kraljevskoj povelji iz 1332. kojom se priznaje gospodstvo plemićkoga roda Svetačkih nad njome i okolnim posjedima. Opisuje se kao utvrda na širem području zvanom Svetačje ili Szencse između Save i Psunja koje je tvorilo poseban okrug u sklopu Zagrebačke biskupije. Utvrda se spominje 1392. kao castrum Feyerkw. Mađarski toponim Fejérkő prevladavao je u pisanim izvorima iz cijeloga predturskog doba, a značenje mu je identično hrvatskome nazivu Bijela Stijena. Pregradnjama je izmijenila svoj izvorni tlocrtni oblik. Prostorna cjelina utvrde sastoji se od gornjega platoa ili središnje jezgre utvrde ovalnoga tlocrta veličine 38,50 x 20 m s građevnim ostatcima arhitektonskoga sklopa utvrde i nižega donjeg platoa koji je bio izvorno ograđen obodnim zidom. Vanjski obodni zid podignut je tijekom graditeljskog zahvata reambulacije širega prostora i proširenja utvrde krajem 15. ili 16. st. kada se utvrda dodatno obrambeno utvrđuje kulama, a vanjske zidine središnje jezgre masivnim zidanim upornjacima zbog opasnosti od artiljerijske vatre. U ranijem razdoblju 13./14. st. prostorno manja utvrda imala je ovalni tlocrt s unutrašnjom kvadratičnom branič-kulom dimenzija 870 x 890 cm smještenom na južnoj strani utvrde. Vremenski kontinuitet i imena velikaša koji su bili vlasnici utvrde do 1543. godine kada je osvojena u turskome pohodu ukazuju na njezino veliko povijesno značenje i geostratešku poziciju. Njezina veličina i graditeljska slojevitost potvrđena je kroz arheološke nalaze građevne strukture i može se svrstati u red najvrednijih primjera srednjovjekovnog fortifikacijskog graditeljstva u Slavoniji.

Lokacija: Bijela Stijena, Bijela Stijena
Klasifikacija: profana graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 13. st. do 16. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-6386
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinacno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

 

Kontakt podaci o konzervatorskom odjelu

Nadležni KO: Konzervatorski odjel u Slavonskom Brodu
Kontakt adresa KO: A. Starčevića 43, 35000 Slavonski Brod

Telefon: 035/ 212-570

Koje popuste možete ostvariti prilikom vožnje autobusom? Što ako ne iskoristite povratnu kartu? Provjerite u članku Popusti na putovanje autobusom

Ne vidite cijenu autobusne karte?

Korisni savjeti za putovanje autobusom

Izreke, misli, aforizmi i puno Murphyjevih zakona o putovanju

Vicevi o putovanju

Izazov: možete li točno odgovoriti na ovih 12 pitanja o Hrvatskoj? Kviz Hrvatska